Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws februari 2022
Op woensdag 2 maart, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. Gedurende veertig dagen trekken wij met Jezus en het volk Israël de woestijn in ter voorbereiding op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning, vasten en solidariteit. 

Klik op de envelop en lees alle nieuwe officiële berichten en personalia uit het bisdom van deze maand. 

"Begeleiding: het is een sleutelwoord in alle beroepen en levenssituaties. Een dokter, een boekhouder, een politicus, een leerkracht, een computerprogrammeur, een priester of een pastoraal werkster: allen hebben ze voortgaande begeleiding nodig." Dit geeft Mgr. Bonny ons mee.  

De kapucijnenkerk aan de Ossenmarkt staat bekend als de biechtkerk van Antwerpen. Kapucijnen hebben een lange traditie met het sacrament van verzoening. “De broeders staan van oudsher tussen de mensen, en dat schept vertrouwen”, weet Marcin Derdziuk, minderbroeder van de kapucijnen in Antwerpen.

Het jaarboek van het bisdom Antwerpen 2022, een praktische en onmisbare gids voor het vinden van personen of instellingen in het bisdom, is uit. Je kan het nog steeds bestellen in de webshop van Halewijn.

Kardinaal Jozef De Kesel en de Vlaamse bisschoppen maken een sterke vuist tegen pesten naar aanleiding van de Week tegen Pesten.
Voor een actueel overzicht van de geldende maatregelen voor erediensten in code oranje kan je hier terecht. (laatste update: 24 februari 2022)

De voorbije jaren zijn werkingen rond rouwzorg her en der verminderd of stilgevallen. Corona maakt echter duidelijk dat rouwzorg sterker dan ooit nodig is en blijft. Daarom ging bij Attent de werkgroep rouwzorg van start. Lees hier meer over hun aanbod.

Attent organiseert op donderdag 24 maart een open avond met Hilde Geraets die ingaat op de BBB+ methodiek, waarbij mensen zonder wettig verblijf, zelf actief betrokken worden bij het zoeken van perspectief.
“Lockdown? Nee, open up!”, zo klinkt de start van Onderweg naar morgen, het jaarthemalied van IJD Jongerenpastoraal. Dit werkjaar staat alles in teken van veerkracht, kwetsbaarheid en terug opstaan wanneer we even gevallen zijn. Het lied, gemaakt door Cross That Bridge, brengt deze boodschap aan bod met een catchy melodie en leuke teksten! Ben je benieuwd? Beluister het nummer!
Nog even en dan is de zomer daar! Ben je nog op zoek naar een leuk zomerkamp voor jongeren of een interessante zomerreis in het licht van het geloof? Ontdek ons aanbod op www.zomert.ijd.be. Beleef spel en avontuur op Zomervuur en Zomerzin of ontdek Frankrijk en Spanje samen met andere jongeren uit verschillende bisdommen. Voor ieder wat wils!
Noteer alvast 6 juni 2022 in je agenda. Op Pinkstermaandag 2022 organiseert bisdom Antwerpen een diocesane ontmoetingsdag Handelingen onder het motto 'Als een lopend vuurtje'. Ontdek het campagnebeeld, bekijk het voorlopige programma en de filmpjes en lees de warme uitnodigingsbrief van onze bisschop.
Vicaris-generaal Bruno Aerts heeft de bisschop een tijdje geleden gevraagd om een sabbatical op te nemen en zal tot eind mei afwezig zijn. Lees hier wie zijn taken tijdelijk overneemt.
De eerstvolgende live gespreksavond met onze bisschop vindt plaats op 29 maart 2022 op het TPC. Bekijk alle momenten om na te denken en in gesprek te gaan over de toekomst van de Kerk in ons bisdom en handen en voeten te geven aan 'Stap mee en spreek'!

Cursus over de toekomst van kerkgebouwen. In deel 1 verduidelijken we begrippen als valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming. 

Cursus over de toekomst van kerkgebouwen. In deel 2 onderscheiden we 9 facetten van een kerkgebouw. Ze zijn te onderscheiden, maar nooit te scheiden, zoals de slijpvlakken van een diamant.

David Godecharle staat stil bij de Handelingen van de apostelen en geeft een eerste lezing van het boek, waarbij zowel de historische context, de literaire opbouw en inhoudelijke thema’s aan bod komen.

Sommige kinderen worden als baby gedoopt. Andere kinderen worden gedoopt als ze al wat ouder zijn. In deze digitale reeks voor kinderen vanaf 7 jaar en hun familie verkennen we de doopviering. 

Sinds jouw doopsel begon jouw weg met Jezus. Hier kan je samen met je tochtgenoten toffe en uitdagende opdrachten, vragen en ideeën vinden voor die weg met Jezus. Samen met jou kunnen ook zij groeien in het geloof. Zo kan je thuis samen op weg blijven gaan.

In deze module vind je het werkschrift bij het boek Overeind komen met Petrus in digitale vorm. In deze lessenreeks bieden we je bij vijf hoofdstukken uit het boek opdrachten aan.
'‘Koers zetten met Petrus: een theologische, spirituele en (taal)filosofische verkenning in het voetspoor van de apostel’. Samen in een vraag gaan staan, is de eerste winst van elke dialoog. In deze reeks webinars willen we die werkvorm verkennen en uitdiepen: welke lessen en inzichten kunnen Petrus en de lepelsnijder ons leren/bijbrengen in de beleving van ons geloof en als lid van de katholieke geloofsgemeenschap? In die benadering schuwen we relevante crosslinks niet en durven we gerust ook over het theologische en exegetische muurtje kijken. 
Benieuwd naar de laatste informatie over het pastorale project Handelingen van de Apostelen? Schrijf je in voor de maandelijkse Zoomsessie en ontvang thuis vanuit je (luie) zetel de laatste informatie over de gespreksmomenten met de bisschop en het pinksterevenement ‘Als een lopend vuurtje’.
Start je als medewerker in een catechesewerking van een geloofsgemeenschap? Draai je al even mee en zoek je nog inspiratie? Welkom op deze vormingsavond over catechese bij en voor volwassenen!
Studiedag voor pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ieder van ons heeft een levensverhaal dat uniek is. Elk verhaal kan op verschillende manieren verteld worden. Een narratieve benadering van de pastorale zorg.
Tijdens deze vormingsavond verkennen we enkele eenvoudige werkvormen om te komen tot een goede bezinning na het evangelie. Deze vormingsavond is bedoeld voor gemandateerde gebedsleiders in het bisdom Antwerpen. 

 

Van harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’: Welkom in Rome. Kruispunt van de wereld­kerk Emmanuel Van Lierde stelt zelf het boek voor op zondag 13 maart 2022 om 15.30 uur.
Webinar: Een theologische, spirituele en (taal)filosofische verkenning in het voetspoor van de apostel. Welke lessen en inzichten kunnen Petrus en de lepelsnijder ons leren/bijbrengen in de beleving van ons geloof en als lid van de katholieke geloofsgemeenschap? David Godecharle gaat daarover in gesprek met pastor Katrien Cornette.
Deze derde avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als motto 'Digitale evangelisatie' meegekregen. Op deze avond bekijken we verschillende methodes van evangelisatie.
Aan de hand van enkele werkvormen die we voorstelden op 10 maart, oefenen we in het opstellen van een bezinning na het evangelie. Deelnemers aan deze twee praktijkavonden dienen de vorming op 10 maart gevolgd te hebben.
In deze lezing maakt Simon Godecharle de verbinding tussen (morele) stress in de zorg, actuele en brandende discussies en ons mens- en godsbeeld.
An Verheyen en Lea Verstricht gaan aan de slag met de inzichten van het SPES-onderzoek. Op 21 maart e.k. gaan we op het TPC van 19 tot 21 uur aan de slag met de bevindingen van het SPES-onderzoek en stellen ons de vraag waar we naar toe willen met de resultaten. We hopen op een groot gesprek met Nederlandstalige en internationale gemeenschappen, met mensen uit Antwerpen maar evengoed uit de rand over de thema’s die het onderzoek aanwijst als belangrijk.

Veel fantasyboeken ondergingen invloed van het christendom of hebben er een band mee! Doe jij (ook) mee? Deze avond richten we onze aandacht op The Chronicles of Narnia van CS Lewis.

Op deze vormingsavond nemen Bart Willemen en enkele getuigen uit de praktijk je mee in de verloofden- en huwelijkscatechese.
Gedachtewisseling met de bisschop over thema's uit zijn boek 'Overeind komen met Petrus' en de daarmee samenhangende vragen van de deelnemers. (TPC, Antwerpen)
Benieuwd naar de laatste informatie over het pastorale project Handelingen van de Apostelen? Schrijf je in voor de maandelijkse Zoomsessie en ontvang thuis vanuit je (luie) zetel de laatste informatie over de gespreksmomenten met de bisschop en het pinksterevenement ‘Als een lopend vuurtje’.
Van harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’: Thuis in de muziek. Een oefening in menselijk­heid door Alicja Gescinska. Sebastiaan van Steenberge stelt het boek voor op zondag 10 april 2022 om 15.30 u.
Webinar: welke lessen en inzichten kunnen Petrus en de lepelsnijder ons leren/bijbrengen in de beleving van ons geloof en als lid van de katholieke geloofsgemeenschap? Het spiritueel-filosofische thema in Overeind komen met Petrus.
Deze zevende avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als motto 'Een evangeliserend project in bisdom Antwerpen: diocesaan project Handelingen' meegekregen. 
In dit virtuele infocafé voor gebedsleiders in Woorddiensten delen we onze ervaringen en vragen.

Veel fantasyboeken ondergingen invloed van het christendom of hebben er een band mee! Doe jij (ook) mee? Deze avond richten we onze aandacht op Harry Potter van JK Rowling.

Manu Keirse is emeritus hoogleraar faculteit geneeskunde van de KU Leuven. Hij schreef diverse bestellers over helpen bij rouw, in de laatste levensperiode en bij het sterven.
Gedachtewisseling met de bisschop over thema's uit zijn boek 'Overeind komen met Petrus' en de daarmee samenhangende vragen van de deelnemers. 
Benieuwd naar de laatste informatie over het pastorale project Handelingen van de Apostelen? Schrijf je in voor de maandelijkse Zoomsessie en ontvang thuis vanuit je (luie) stoel de laatste informatie over de gespreksmomenten met de bisschop en het pinksterevenement ‘Als een lopend vuurtje’.
Van harte welkom op de nieuwe editie van ‘Het Boek van de maand’. Katrien Sollie stelt het boek Jozef en zijn broers voor van Thomas Mann.
In het spoor van Charles Deckers... Bezoek de interactieve route in de kathedraal en beleef al wandelend wie deze Antwerpse witte pater was en wat hij deed.
Enkele weken van tevoren wordt het concrete programma van de avond bekendgemaakt. Centraal die avond staat de presentatie van best practices op een bepaald domein van het pastorale werk en het leren van elkaar via uitwisseling in breakout-rooms.
In dit virtuele infocafé voor uitvaartvoorgangers staan we stil bij onze ervaringen en bij de vele uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden.
Gedachtewisseling met de bisschop over thema's uit zijn boek 'Overeind komen met Petrus' en de daarmee samenhangende vragen van de deelnemers.

Veel fantasyboeken ondergingen invloed van het christendom of hebben er een band mee! Doe jij (ook) mee?  Deze avond richten we onze aandacht op His Dark Materials van P. Pullman.

Facebook
Website
Copyright © 2022 Bisdom Antwerpen vzw, All rights reserved.


Je kan altijd je profiel updaten of je uitschrijven op deze nieuwsbrief.


Email Marketing Powered by Mailchimp