Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws juni 2021
"We mogen weer, we mogen weer voluit vieren en zingen! Eindelijk! Weer thuis zijn geeft een goed gevoel en verbinding is en blijft belangrijk." Er is grote vreugde omwille van de versoepelingen voor de erediensten. Nu is het kwestie van "de schaapjes weer bij elkaar te krijgen en af te spreken in de kerk", zoals mgr. Bonny het zo mooi verwoordde. Lees hier de antwoorden op veel gestelde vragen rond de versoepelingen.

Klik op de envelop en lees alle nieuwe officiële berichten en personalia van het bisdom van deze maand. 

In het woelige vaarwater van de coronapandemie ging vorig werkjaar de hervorming van de opleiding Pastoraal Handelen van start.

Madeleine Manderyck, voorzitter van het Belgisch comité Corpus Vitrearum, is gepassioneerd door glas. Een vrijwilliger uit de kerk aan het woord. 

Het bisdom Antwerpen is op zoek naar een gedreven, hands-on boekhouder (80% of 100%). Misschien ben jij wel de kandidaat die we zoeken, reageer voor 15 augustus!

 

Bisdom Antwerpen schrijft, in samenwerking met IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, voor haar jongerenpastorale werking volgende vacature uit: Voltijdse stafmedewerker/jongerenpastor.  Misschien ben jij wel de kandidaat die we zoeken, reageer voor 2 juli!

 

Sinds 9 juni zijn enkele belangrijke versoepelingen voor de erediensten ingegaan. Lees hier bijvoorbeeld het antwoord op de vraag: "Mag er gezongen worden tijdens vieringen?"

Vicariaat Antwerpen en de vier dekenaten van de Kempen vierden Pinksteren. Bekijk hier enkele sfeerbeelden en getuigenissen van wie erbij was.

Door de versoepelingen van 9 juni zijn ook de diocesane richtlijnen voor catechese-bijeenkomsten gewijzigd.  Lees hier de meest recente update.

Had u tijdens het werkjaar te weinig tijd om het digitaal aanbod van bisdom Antwerpen te volgen? Dan krijgt u tijdens de zomer een herkansing. Herbekijk hier het volledige overzicht van alle uitzendingen. Ook onze nieuwe programma’s nemen even een zomerpauze, we zien u graag terug na de vakantie.

Ontdek Kunstkringen, het zomerprogramma 2021 van het driejarig project Handelingen.

Een toenemend aantal (jong)volwassenen kiest er bewust voor om christen te worden.
Zij gaan daartoe de weg van het catechumenaat: het traject van geloofsgroei en begeleiding naar de drie initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en eucharistie.
Benieuwd welke kampen en reizen IJD voor jou in petto heeft deze zomer? De zomer wordt anders, maar we maken er het allerbeste van samen! Bekijk zeker ook in de kalender de verschillende initiatieven van IJD Antwerpen deze zomer: zomervuur en zomerzin. 
Hier vind je binnenkort de linken naar initiatieven - waaronder een doe- en luisterwandeling-  en artikels n.a.v. de nieuwe Werelddag voor Grootouders en Senioren van 25 juli.

In deze zelfstudie-online-cursus nodigen we je uit voor een ontdekkingstocht doorheen het boek Handelingen aan de hand van de ‘vlaggetjes’ van de bisschop.

Vanaf 9 juni kan er terug live met meer gelovigen binnen en buiten worden gevierd. Die beslissing heeft gevolgen voor ons streamingaanbod: na 9 juni wordt dat stopgezet en vervangen door live vieringen. Het wekelijkse zendschema verdwijnt daardoor vanaf 14 juni.

De Vlaamse regering bereidt een nieuwe conceptnota voor over de parochiekerken. De huidige dateert reeds van 2011 en vormt onder meer de basis voor de kerkenbeleidsplannen. Onlangs had de regering bij monde van ministers Bart Somers en Matthias Diependaele hierover een gesprek met de Vlaamse bisschoppen. 

De gemeenschap Zaden van het Woord organiseert voor de eerste keer een internationaal online festival voor families. Meer info is te vinden op hun website.

Een programma voor kinderen van 10 jaar en ouder, samen met hun familie. Wat denk jij als jij het woord ‘mis’ hoort? Begrijp jij wat er gezegd en gedaan wordt in een eucharistieviering (mis)?

Op digitale wijze gaan we 'de weg van gebed': we luisteren naar getuigenissen en worden uitgedaagd om ook zelf de weg van het gebed te verkennen!

Dit werkjaar vormen de twaalf Griekse woorden uit het boek Handelingen de rode draad doorheen de webinars. (Her-)bekijk hier de voorlaatste aflevering. Onze bisschop sluit deze reeks als laatste gastspreker af op dinsdag 15 juni.

Vieringen die je doen groeien: een programma voor kinderen van 5 tot en met 9 jaar en hun familie. Aan de hand van enkele filmpjes en opdrachten geven we jou en je familieleden enkele kijk- en luistertips tijdens de eucharistieviering!

Ga je mee op weg in geloof?  Op het online vormingsplatform van het bisdom Antwerpen kunnen kinderen, jongeren en hun tochtgenoten toffe en uitdagende opdrachten, vragen en ideetjes vinden voor het op weg gaan met Jezus. 

Sommige kinderen worden als baby gedoopt. Andere kinderen worden gedoopt als ze al wat ouder zijn. In deze digitale reeks voor kinderen vanaf 7 jaar en hun familie verkennen we de doopviering. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden evenementen pas op het laatste moment afgelast of omgezet in een digitale vorm. Hou de website in de gaten voor de meest actuele informatie.
Vicaris Wim Selderslaghs geeft een lezing over het thema 'Eensgezind: gemeenschapsvorming' in het boek Handelingen
Graag nodigen we u uit om in groep het boek 'Overeind komen met Petrus' van mgr. Bonny te lezen.  In deze vorming nemen we u mee in de opbouw en de gedachtengang van het boek. In een tweede ronde gaan we zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek en maken we kennis met het personage van de lepelsnijder.
Eleonora Hof (°1986) is predikant en missioloog. Zij staat stil bij het thema: God kiest de kant van de marge. Maar doen wij dat ook? Hoe kunnen wij zelfbewust als minderheidskerk het goede nieuws van Jezus belichamen? 

Voor deze laatste aflevering van “Geloven op maandag” tekent de Attent – werkgroep Migratie, Diversiteit, Gastvrijheid. De presentatie heeft als centraal thema "ontmoeten". Ontmoeting maakt het mogelijk elkaar te leren kennen. Dan kan je elkaar ook beter begrijpen.

Dit werkjaar vormen de twaalf Griekse woorden uit het boek Handelingen de rode draad doorheen de webinars. Op 15 juni geeft onze bisschop een toelichting bij het Griekse woord ‘statenthes laleite'.
Theologe Myriam Smits belicht het thema 'leerling van Jezus zijn' vanuit het Bijbelboek Handelingen
Zomerzin, spring er in! Beleef samen met ons een week vol verbondenheid, vriendschap en plezier in het licht van ons geloof!
Zomervuur is een zomerkamp voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar. Samen wakkeren we het vuur in onszelf en in anderen aan. Zomervuur, dat is kamperen in tenten, zwemmen in het meer, lachen tot je niet meer bijkomt en aan een knetterend kampvuur mijmeren over leven en geloof. Gezelligheid troef!
Deze vorming is gericht op pastorale eenheden, op rouwgroepen en rouwbezoekers, en op al wie (op)nieuw wegen zoekt om mensen in rouw nabij te zijn.
Ontdek thuis vanuit je luie stoel de (nieuwe) werkvormen uit de inspiratiemap 'Brood voor je verdere reis'
Wij hebben veel vragen aan God. Maar af en toe lezen we in de Bijbel een vraag die juist andersom gericht is. Gods stem die ons bevraagt. In de Geloofsschool Antwerpen houden we ons met beide vragen bezig.  Deze eerste avond van de Geloofsschool Antwerpen heeft als motto 'Naar buiten treden als christenen' meegekregen.
Welkom aan iedereen die meer wil weten over de weg van volwassenen naar doopsel, vormsel en eucharistie! Zoals elk jaar opent de werkgroep catechumenaat in het bisdom Antwerpen tijdens één van haar vergaderavonden haar deuren. 
Verbindende kerkelijke communicatie na de COVID-19-pandemie. Deze lezing kadert in de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21ste eeuw' in samenwerking met de Pastorale Eenheid Clara van Assisi.
Per webinar diept een gastspreker de betekenis van één van deze woorden in Handelingen verder uit. Deze avond bevraagt David Godecharle Nicole Vennekens.
Gespreksgroep rond het boek van bisschop Johan Bonny 'Overeind komen met Petrus'. De bisschop gaat naar aanleiding van het genezingsverhaal van de lamme in het derde hoofdstuk en het betoog van Petrus in het vierde hoofdstuk met de lepelsnijder in gesprek over levensvragen die deze twee hoofdstukken oproepen.
Maandelijkse avondcursus over de brieven van Paulus. Bijbel Centraal stelt eeuwenoude Bijbelteksten centraal in onze tijd en leefwereld. Dit werkjaar nemen we de brieven van de apostel Paulus onder de loupe.
Lessen in hedendaagse theologie: Dit jaar lezen en bespreken we het boek 'Alle dingen nieuw' van Erik Borgman. Deze vorming start met een webinar in samenwerking met Ucsia. 
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij vormselwerkingen en de vormheren uit voor een ontmoetings- en vormingsavond. Deze sessie start om 16.00u.
Zoals elk jaar nodigen we alle betrokkenen bij vormselwerkingen en de vormheren uit voor een ontmoetings- en vormingsavond. Deze sessie start om 19.30u.
Facebook
Website
Copyright © 2021 Bisdom Antwerpen vzw, All rights reserved.


Je kan altijd je profiel updaten of je uitschrijven op deze nieuwsbrief.


Email Marketing Powered by Mailchimp