Copy
Bekijk deze mail in je browser
Nieuws mei 2021
Na Herbeginnen bij Jezus Christus, is Overeind komen met Petrus het tweede deel van een drieluik over het boek Handelingen van de Apostelen, het driejarig pastoraal project van bisdom Antwerpen. Doelstelling van dat project is aansluiting te vinden bij de geboortetijd van de Kerk en bij het leven van de eerste christelijke gemeenschap in het bijzonder.

Klik op de envelop en lees alle nieuwe officiële berichten en personalia van het bisdom van deze maand. 

De lente en de zomer zijn traditioneel topmaanden voor processies. Na een periode van neergang herleven heel wat processies. In ons dossier onderzoeken we hoe en waarom. Een processie, zo blijkt, is vooral een feest van verbinding, zowel religieus als wereldlijk. 

Veertien jongeren nemen deel aan ‘Weg van God’, een traject van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen. Nick is een van deze jongeren die zich honderd dagen lang dagelijks verdiepen in de Bijbel, in gebed en in hun eigen weg met God.

Voor zijn werking en voor de verdere uitbouw van het Vicariaat Kempen, is het bisdom Antwerpen op zoek naar:

50% ‘stafmedewerker internationalisering, migratie & diversiteit’ (m/v)

Voor zijn werking en voor de verdere uitbouw van het Vicariaat Kempen, is het bisdom Antwerpen op zoek naar:

50% ‘adjunct van de bisschoppelijk vicaris voor dekenaat Noorderkempen’ (m/v)

 

Mogelijke versoepelingen voor erediensten,
aangekondigd door het overlegcomité van 11 mei 2021. Vanaf 9 juni 2021 zouden erediensten binnen met 100 en buiten met 200 kunnen gevierd worden. Nu is het wachten op het ministerieel besluit dat de nieuwe beslissingen juridisch verankert.

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie: Levensbeschouwingen en politieke fracties veroordelen intimidatie, geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ook mgr. Bonny ondertekende mee het charter.

Deze zondag is het Pinksteren. Lees zeker het pinkstergebed van onze bisschop. 

We zijn gewoon om veertig dagen toe te leven naar Pasen. Vandaag nodigen we je uit om minstens zoveel aandacht te besteden aan de vijftig dagen van Pasen tot Pinksteren. 

In de meimaand vindt jaarlijks de diocesane mariale bedevaart met Mgr. Bonny plaats. Dit jaar kreeg deze (uitzonderlijk digitale)  meibedevaart het thema ‘Aan Maria toevertrouwd’. Herbekijk ze hier.

Jezus is opgestaan! Hij wekt en wenkt ons. Lieve Gommers gaat in haar blog de uitdaging aan om 7 x 7 maal op te staan. Ze maakt zich klaar om op dag 50 naar buiten te gaan.

“Van naderbij bekeken” bouwde in het voorjaar van 2021 voort op de lectuur en verdieping van de Handelingen van de apostelen. Vicaris Bart Paepen zet die grondige leesoefening verder met de Brieven van Paulus.

In deze zelfstudie-online-cursus nodigen we je uit voor een ontdekkingstocht doorheen het boek Handelingen aan de hand van de ‘vlaggetjes’ van de bisschop.

Wil je individueel of met een geloofskern binnen je pastorale eenheid/federatie/parochie aan de slag tijdens de sterke tijd tussen Pasen en Pinksteren? Vanuit het project Handelingen reiken we je graag inspiratie en geloofsverdiepend materiaal aan.
Bisdom Antwerpen heeft een rijk online educatief aanbod. (Her-)bekijk hier bijvoorbeeld de laatste aflevering van  Sterke Tijden.  

Dit weekoverzicht biedt u een overzicht van alle uitzendingen die u kan volgen op het YouTube-kanaal van bisdom Antwerpen. U kijkt toch ook?

Een programma voor kinderen van 10 jaar en ouder, samen met hun familie. Wat denk jij als jij het woord ‘mis’ hoort? Begrijp jij wat er gezegd en gedaan wordt in een eucharistieviering (mis)?

Op digitale wijze gaan we 'de weg van gebed': we luisteren naar getuigenissen en worden uitgedaagd om ook zelf de weg van het gebed te verkennen!

Dit werkjaar vormen de twaalf Griekse woorden uit het boek Handelingen de rode draad doorheen de webinars. (Her-)bekijk hier de laatste aflevering met als thema 'Opsterken' en onze bisschop als gastspreker van dinsdag 18 mei.

Vieringen die je doen groeien: een programma voor kinderen van 5 tot en met 9 jaar en hun familie. Aan de hand van enkele filmpjes en opdrachten geven we jou en je familieleden enkele kijk- en luistertips tijdens de eucharistieviering!

Ga je mee op weg in geloof?  Op het online vormingsplatform van het bisdom Antwerpen kunnen kinderen, jongeren en hun tochtgenoten toffe en uitdagende opdrachten, vragen en ideetjes vinden voor het op weg gaan met Jezus. 

Sommige kinderen worden als baby gedoopt. Andere kinderen worden gedoopt als ze al wat ouder zijn. In deze digitale reeks voor kinderen vanaf 7 jaar en hun familie verkennen we de doopviering. 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden evenementen pas op het laatste moment afgelast of omgezet in een digitale vorm. Hou de website in de gaten voor de meest actuele informatie.
Voor teamleden van pastorale eenheden en eenieder die bezig is met communicatie in de pastorale eenheid. Kerk & Leven is een belangrijk informatiekanaal voor gelovigen en wordt toch ook een beetje beschouwd als het clubblad van de kerk. Hoe benut je als PE die gedrukte en online mogelijkheden optimaal?
E.H. Rik Hoet biedt aan de deelnemers inzicht in wat gebed betekent in het boek Handelingen
In het tweede jaar met als thema ‘In de naam van Jezus: gebruik je voeten’ reikt de inspiratiemap impulsen aan om met verschillende doelgroepen tot geloofsgesprek en geloofsverdieping te komen.

Graag nodigen we u uit om in groep het boek 'Overeind komen met Petrus' van mgr. Bonny te lezen.  In deze vorming nemen we u mee in de opbouw en de gedachtengang van het boek. In een tweede ronde gaan we zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek en maken we kennis met het personage van de lepelsnijder. 

Vicaris Wim Selderslaghs geeft een lezing over het thema 'Eensgezind: gemeenschapsvorming' in het boek Handelingen
Graag nodigen we u uit om in groep het boek 'Overeind komen met Petrus' van mgr. Bonny te lezen.  In deze vorming nemen we u mee in de opbouw en de gedachtengang van het boek. In een tweede ronde gaan we zelf aan de slag met een hoofdstuk uit het boek en maken we kennis met het personage van de lepelsnijder.
Eleonora Hof (°1986) is predikant en missioloog. Zij staat stil bij het thema: God kiest de kant van de marge. Maar doen wij dat ook? Hoe kunnen wij zelfbewust als minderheidskerk het goede nieuws van Jezus belichamen? 
Theologe Myriam Smits belicht het thema 'leerling van Jezus zijn' vanuit het Bijbelboek Handelingen
Facebook
Website
Copyright © 2021 Bisdom Antwerpen vzw, All rights reserved.


Je kan altijd je profiel updaten of je uitschrijven op deze nieuwsbrief.


Email Marketing Powered by Mailchimp