Copy
Mura féidir leat an teachtaireacht seo a fheiceáil brúigh ANSEO.
Having trouble viewing this email? Click HERE.
Daltaí na Gaeilge

An Geimhreadh 2020                        (ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS)


<<Nickname>>


Deireadh Seachtaine Gaeilge

- Irish Language Weekend -

14 - 16 Feabhra 2020

Tionólfaidh Daltaí na Gaeilge ár nDeireadh Seachtaine Gaeilge, 14 - 16 Feabhra 2020 in Esopus, Nua-Eabhrac. Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh an 31 Eanáir lascaine $10.

esopusfeabhra2020a"

Cuireann An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar fáil i gcomhair an chláir seo. Feicfidh muid in Esopus thú, le cuidiú Dé. Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh agus Foirm Chláraithe ar fáil tríd an nasc seo.ceardlann2020a
Ceardlann na Múinteoirí


- Teachers' Workshop -


16 - 17 Feabhra 2020

Socraíonn Daltaí na Gaeilge ceardlann gach bliain ar son Múinteoirí na Gaeilge, agus beidh Ceardlann na Múinteoirí 2020 ar 16 - 17 Feabhra in Esopus, Nua-Eabhrac. Tá an-áthas orainn i mbliana go mbeidh Bernard Ó Cathmhaoil mar stiúrthóir againn, buíochas le tacaíocht lách ón gCoimisiún Fulbright in Éirinn.

Bhain Bernard a Dhioplóma Iarchéime sa Bhunoideachas ó Choláiste Phádraig, Baile Átha Cliath i 2010. Tá sé ag múineadh riamh ó shin. Is duine ard-líofacht sa Ghaeilge agus ard-chumas i dteagasc trí mheán na Gaeilge é. Anois, tá sé ina thríú bhliain ag teagasc i mbunscoil lán-Ghaeilge i gCo. Mhuineacháin. Tá an-suim aige sa timpeallacht agus is breá leis an comhshaol áitiúil nádúrtha a úsáid go minic ina chuid teagaisc.

Baineann Bernard taitneamh as a bheith ag éisteacht le is ag seinm ceoil traidisiúnta. Agus tá ról ceannaireachta aige i gclub óige a feidhmíonn trí mheán na Gaeilge chomh maith.

Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh & Foirm Chláraithe le fáil tríd an nasc seo.

scolaireachtai2020a"
Scoláireachtaí Samhradh 2020

-Daltaí Summer Scholarships -

Bronnann Daltaí na Gaeilge trí scoláireacht gach Bealtaine. Bunaíodh na critéir ar:

  • Obair a dhéanann duine ar son na teangan,

    Obair a dhéanann duine ar son Daltaí na Gaeilge, agus

    An iarracht a dhéanann duine chun na Gaeilge a fhoghlaim (Mac Léinn) nó a mhúineadh (Múinteoir).

I mbliana, beidh dhá dhuais ar fáil ($1,000 an ceann). Chomh maith le sin, gheobhaidh Múinteoir táille saor in aisce ó Oideas Gael. Agus beidh scoláireacht coicíse ar fáil do Mhac Léinn dul go dtí an Rinn ar feadh don chúrsa coicíse a bheidh ag Coláiste na Rinne.

Seo na Scoláireachtaí 2020:

Mac Léinn (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh mac léinn in ann freastail ar chúrsa Ghaeilge sa nGaeltacht.
- Ina theannta sin, beidh scoláireacht coicíse ar fáil do Mhac Léinn atá bainteach le Daltaí na Gaeilge dul go dtí an Rinn i samhradh 2020 ar feadh don chúrsa coicíse a bheidh ag Coláiste na Rinne. Clúdófar táillí an chúrsa don duine, chomh maith le lóistín, ranganna agus béilí.

Múinteoir (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh múinteoir in ann freastail ar chúrsa do mhúinteoirí sa nGaeltacht.
- Le tamall fada anuas bíonn deis ag an múinteoir seo freastail ar an gcúrsa á thairiscint ag Oideas Gael i nGleann Cholm Cille darbh ainm "Múineadh na Gaeilge". Faigheann an múinteoir lóistín, béilí agus táille ar an gcúrsa sin saor in aisce chomh maith.

Múinteoir nó Mac Léinn (Esopus, Nua-Eabhrac)

- Faigheann an té seo lóistín, béilí agus táille saor in aisce don tSeachtain Ghaeilge a bhíonn eagraithe ag Daltaí na Gaeilge gach Samhradh in Esopus, Nua-Eabhrac.

LEAGAN BÉARLA


Irish Language Weekend

- Deireadh Seachtaine Gaeilge -


esopusfeabhra2020b"
February 14 - 16, 2020
Esopus, New York


Daltaí na Gaeilge
will hold our Irish Language Immersion Weekend, February 14th - 16th, 2020 in Esopus, New York. Online registration and payment are available. Overnight attendees who register by January 31st will receive a $10 discount.

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht provides support for this program. We hope to see you in Esopus. General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.ceardlann2020b
Teachers' Workshop

Ceardlann na Múinteoirí

February 16 - 17, 2020

Daltaí na Gaeilge organizes a workshop every February for the benefit of Irish language instructors, and our 2020 Teachers' Workshop will be held on February 16 - 17 in Esopus, New York. We are extremely pleased that Bernard Ó Cathmhaoil will be with us this year to direct the program, thanks to generous support from the Fulbright Commission in Ireland.

Bernard earned his Post-graduate Degree from St. Patrick's College, Dublin in 2010. He has been teaching ever since then. He possesses advanced fluency in the Irish language, and has an expertise in teaching through the medium of Irish. He is in his third year as an instructor at an all-Irish primary school in County Monaghan. Bernard has a keen interest in the environment, and he enjoys the opportunity to incorporate the local natural world in his teaching.

Bernard takes great pleasure in listening to, and playing, traditional music. And he serves in a leadership role in a youth group that operates through the medium of Irish as well.

Online registration and payment are available for the Teachers' Workshop. General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.
scolaireachtai2020b"
Daltaí Summer Scholarships

- Scoláireachtaí Samhradh 2020 -

Daltaí na Gaeilge awards three scholarships during the month of May each year. The selection criteria are based on:

  • The work a person does on behalf of the Irish language,

    The work a person does on behalf of Daltaí na Gaeilge, and

    The efforts a person makes to learn the Irish language (Student) or to teach the language (Teacher).

This year, there will be two awards available ($1,000 each). In addition to that, the winning Teacher will receive free tuition from Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal. And there will also be a scholarship available to a Student to attend a two-week course operated by Coláiste na Rinne in the Waterford Gaeltacht.

These are the 2020 Scholarships:

Student Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that a student can attend an Irish language course in the Gaeltacht.

- In addition to that, a scholarship has also been made available to a Daltaí member to attend the two-week course at Coláiste na Rinne in Ring (An Rinn) in the Waterford Gaeltacht. This scholarship includes the cost of tuition and fees, as well as meals and lodgings.
Teacher Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that an instructor can attend a course for Irish language teachers in the Gaeltacht.

- For many years now the winner of this scholarship has also had the opportunity to attend the Course for Teachers "Múineadh na Gaeilge" at Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal. The teacher receives free tuition, meals and lodging for that course as well.

Teacher or Student (Esopus, NY)

- The recipient of this scholarship receives free tuition, meals and lodging at the Irish Language Immersion Week that is sponsored by Daltaí na Gaeilge every Summer in Esopus, NY. The 2020 course will run from August 30th to September 5th.Le gach dea-ghuí i gcomhair na hathbhliana,

Daltaí na Gaeilge


Copyright © 2020 Daltaí na Gaeilge, Inc. All rights reserved.

To unsubscribe from our email list, please send a reply email to this address: daltai1@daltai.com

You may also give us a NEW or ADDITIONAL email address by visiting: http://www.daltai.com/mailinglist/This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Daltai na Gaeilge · 1504 NW 3rd Avenue · Fort Lauderdale, FL 33311 · USA