Copy
.
Daltaí na Gaeilge

An t-Earrach 2022                        (ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS)


<<Nickname>>


202205a"
Deireadh Seachtaine Gaeilge
- Irish Language Weekend -
20 - 22 Bealtaine 2022

Tionólfaidh Daltaí na Gaeilge ár nDeireadh Seachtaine Gaeilge, 20 - 22 Bealtaine 2022 in Esopus, Nua-Eabhrac. Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh 6 Bealtaine lascaine $10. Tá súil againn go bhfeicfidh muid ansin thú.

Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh agus Foirm Chláraithe ar fáil tríd an nasc seo.202205c" Satharn na nGael
- A Gaelic Saturday -

11 Meitheamh 2022


Beidh clár lae (Satharn na nGael) le Daltaí na Gaeilge ar Dé Sathairn, an 11ú lá dé Mheitheamh 2022, i Philadelphia, Coill Phenn. Beidh muid ag filleadh go dtí an 'Irish Center' i mbliana; agus is suíomh álainn agus foirfe dúinn é, ar ndóigh.

Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh an 28ú dé Bhealtaine (tríd an bpost nó ar an idirlíon) lascaine $5. Tá súil againn go bhfeicfidh muid ansin thú. Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh & Foirm Chláraithe le fáil tríd an nasc seo.

202202c"
Scoláireachtaí Samhradh 2022

-Daltaí Summer Scholarships -

Bronnann Daltaí na Gaeilge trí scoláireacht gach Bealtaine. Bunaíodh na critéir ar:

  Obair a dhéanann duine ar son na teangan,

  Obair a dhéanann duine ar son Daltaí na Gaeilge, agus

  An iarracht a dhéanann duine chun na Gaeilge a fhoghlaim (Mac Léinn) nó a mhúineadh (Múinteoir).

I mbliana, beidh dhá dhuais ar fáil ($1,000 an ceann). Chomh maith le sin, gheobhaidh Múinteoir táille saor in aisce ó Oideas Gael. Agus beidh scoláireacht eile ann, ar ndóigh, don tSeachtain Gaeilge ag deireadh an tsamhraidh i Stát Nua-Eabhrac.

Seo na Scoláireachtaí 2022:

Mac Léinn (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh Mac léinn in ann freastail ar chúrsa Ghaeilge sa nGaeltacht.

Múinteoir (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh múinteoir in ann freastail ar chúrsa do mhúinteoirí sa nGaeltacht.

- Le tamall fada anuas bíonn deis ag an múinteoir seo, má's maith, freastail ar chúrsa á thairiscint ag Oideas Gael i nGleann Cholm Cille. Bheadh fáilte roimh duine a bheadh ag teacht ó Dhaltaí na Gaeilge, aon cheann de na hardchúrsaí teanga atá acu a dhéanamh, mar shampla, Cruinneas sa Ghaeilge, Ó Bhéarla go Gaeilge (aistriúchán), Béaloideas Thír Chonaill, nó ardrang sna gnáthchúrsaí Gaeilge, agus mar sin de. Faigheann an múinteoir lóistín agus táillí cúrsa saor in aisce chomh maith.

Múinteoir nó Mac Léinn (Esopus, Nua-Eabhrac)

- Faigheann an té seo lóistín, béilí agus táille saor in aisce don tSeachtain Ghaeilge a bhíonn eagraithe ag Daltaí na Gaeilge gach samhradh in Esopus, Nua-Eabhrac.

LEAGAN BÉARLA


202206b"
Irish Language Weekend
-Deireadh Seachtaine Gaeilge-

May 20 - 22, 2022

Daltaí na Gaeilge will hold our Irish Language Immersion Weekend, May 20th - 22nd, 2022 in Esopus, New York. Online registration and payment are available. Overnight attendees who register by May 6th will receive a $10 discount. We hope to see you there.

General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.202205d" A Gaelic Saturday
- Satharn na nGael -
June 11th 2022

Our annual one-day Irish Language Immersion Program (Satharn na nGael) will be held on Saturday the 11th of June 2022 in Philadelphia, Pennsylvania. We will be returning to the Philadelphia 'Irish Center' this year. It is a very beautiful and comfortable facility which always makes us feel as though we've come home for the day.

People who register by May 28th (either by mail or online) will receive a $5 discount. We hope you will be able to join us for the day. On-line Registration and payment are available for this event. General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.
202202e"
Daltaí Summer Scholarships

- Scoláireachtaí Samhradh 2022 -

Daltaí na Gaeilge awards three scholarships during the month of May each year. The selection criteria are based on:

  The work a person does on behalf of the Irish language,

  The work a person does on behalf of Daltaí na Gaeilge, and

  The efforts a person makes to learn the Irish language (Student) or to teach the language (Teacher).

This year, there will be two awards available ($1,000 each). In addition to that, the winning Teacher will receive free tuition from Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal. And, of course, there will be one additional scholarship to attend our Irish Immersion Week at the end of the summer in New York State.

These are the 2022 Scholarships:

Student Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that a student can attend an Irish language course in the Gaeltacht.

Teacher Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that an instructor can attend a course for Irish language teachers in the Gaeltacht.

- For many years now, the winner of this scholarship has also had the opportunity, if wanted, to attend one of the courses offered at Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal. The teacher attending from Daltaí na Gaeilge is welcome to select any of their advanced language courses, for example, Cruinneas sa Ghaeilge, Ó Bhéarla go Gaeilge (aistriúchán), Béaloideas Thír Chonaill, or one of the regular advanced Gaeilge courses, and so forth. The teacher receives lodgings and free tuition for that course as well.

Teacher or Student (Esopus, NY)

- The recipient of this scholarship receives free tuition, meals and lodging at the Irish Language Immersion Week that is sponsored by Daltaí na Gaeilge at the end of every summer in Esopus, NY.Slán agus beannacht,

Daltaí na Gaeilge


Copyright © 2022 Daltaí na Gaeilge, Inc. All rights reserved.

To unsubscribe from our email list, please send a reply email to this address: daltai1@daltai.com

You may also UPDATE your profile or give us a NEW or ADDITIONAL email address by visiting: http://www.daltai.com/mailinglist/This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Daltai na Gaeilge · 1504 NW 3rd Avenue · Fort Lauderdale, FL 33311 · USA