Copy
Daltaí na Gaeilge

An t-Earrach 2018                        (ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS)<<Nickname>>


EsopusBealtaine2018a"
Deireadh Seachtaine Gaeilge
- Irish Language Weekend -
18 - 20 Bealtaine 2018

Tionólfaidh Daltaí na Gaeilge ár nDeireadh Seachtaine Gaeilge, 18 - 20 Bealtaine 2018 in Esopus, Nua-Eabhrac. Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh 4 Bealtaine lascaine $10. Tá súil againn go bhfeicfidh muid ansin thú.

Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh agus Foirm Chláraithe ar fáil tríd an nasc seo.Satharn2018a" Satharn na nGael
- A Gaelic Saturday -

2 Meitheamh 2018


Beidh clár lae (Satharn na nGael) le Daltaí na Gaeilge ar Dé Sathairn, an 2ú lá dé Mheitheamh 2018, i Philadelphia, Coill Phenn. Beidh muid ag filleadh go dtí an 'Irish Center' i mbliana; agus is suíomh álainn agus foirfe dúinn, ar ndóigh.

Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh an 19ú dé Bhealtaine (tríd an bpost nó ar an idirlíon) lascaine $5. Tá súil againn go bhfeicfidh muid ansin thú. Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh & Foirm Chláraithe le fáil tríd an nasc seo.

Scolaireacht2018"
Scoláireachtaí Samhradh 2018

-Daltaí Summer Scholarships -

Bronnann Daltaí na Gaeilge trí scoláireacht gach Bealtaine. Bunaíodh na critéir ar:

  Obair a dhéanann duine ar son na teangan,

  Obair a dhéanann duine ar son Daltaí na Gaeilge, agus

  An iarracht a dhéanann duine chun na Gaeilge a fhoghlaim (Mac Léinn) nó a mhúineadh (Múinteoir).

I mbliana, beidh dhá dhuais ar fáil ($1,000 an ceann). Chomh maith le sin, gheobhaidh Múinteoir táille saor in aisce ó Oideas Gael.

Seo na Scoláireachtaí 2018:

Mac Léinn (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh Mac léinn in ann freastail ar chúrsa Ghaeilge sa nGaeltacht.

Múinteoir (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh múinteoir in ann freastail ar chúrsa do mhúinteoirí sa nGaeltacht.
- Le tamall fada anuas bíonn deis ag an múinteoir seo freastail ar an gcúrsa á thairiscint ag Oideas Gael i nGleann Cholm Cille darbh ainm "Múineadh na Gaeilge". Faigheann an múinteoir lóistín, béilí agus táille ar an gcúrsa sin saor in aisce chomh maith.

Múinteoir nó Mac Léinn (Esopus, Nua-Eabhrac)

- Faigheann an té seo lóistín, béilí agus táille saor in aisce don tSeachtain Ghaeilge a bhíonn eagraithe ag Daltaí na Gaeilge gach Samhradh in Esopus, Nua-Eabhrac.

LEAGAN BÉARLA


EsopusBealtaine2018b"
Irish Language Weekend
- Deireadh Seachtaine Gaeilge -
May 18 - 20, 2018

Daltaí na Gaeilge will hold our Irish Language Immersion Weekend, May 18th - 20th, 2018 in Esopus, New York. Online registration and payment are available. Attendees who register by May 4th will receive a $10 discount. We hope to see you there.

General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.Satharn2018b" A Gaelic Saturday
- Satharn na nGael -

June 2nd 2018


Our annual one-day Irish Language Immersion Program (Satharn na nGael) will be held on Saturday the 2nd of June 2018 in Philadelphia, Pennsylvania. We will be returning to the Philadelphia 'Irish Center' this year. It is a very beautiful and comfortable facility which suits our needs perfectly.

People who register by May 19th (either by mail or online) will receive a $5 discount. We hope you will be able to join us for the day. On-line Registration and payment are available for this event. General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.
Scolaireacht2018"
Daltaí Summer Scholarships

- Scoláireachtaí Samhradh 2018 -

Daltaí na Gaeilge awards three scholarships during the month of May each year. The selection criteria are based on:

  The work a person does on behalf of the Irish language,

  The work a person does on behalf of Daltaí na Gaeilge, and

  The efforts a person makes to learn the Irish language (Student) or to teach the language (Teacher).

This year, there will be two awards available ($1,000 each). In addition to that, the winning Teacher will receive free tuition from Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal.

These are the 2018 Scholarships:

Student Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that a student can attend an Irish language course in the Gaeltacht.

Teacher Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that an instructor can attend a course for Irish language teachers in the Gaeltacht.
- For many years now the winner of this scholarship has also had the opportunity to attend the Teachers' Course "Múineadh na Gaeilge" at Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal. The teacher receives free tuition, meals and lodging for that course as well.

Teacher or Student (Esopus, NY)

- The recipient of this scholarship receives free tuition, meals and lodging at the Irish Language Immersion Week that is sponsored by Daltaí na Gaeilge every Summer in Esopus, NY.


Slán agus beannacht,

Daltaí na GaeilgeCopyright © 2018 Daltaí na Gaeilge, Inc. All rights reserved.

To unsubscribe from our email list, please send a reply email to this address: daltai1@daltai.com

You may also give us a NEW or ADDITIONAL email address by visiting: http://www.daltai.com/mailinglist/This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Daltai na Gaeilge · 1504 NW 3rd Avenue · Fort Lauderdale, FL 33311 · USA