Copy
Mura féidir leat an teachtaireacht seo a fheiceáil brúigh ANSEO.
Having trouble viewing this email? Click HERE.
Daltaí na Gaeilge

An t-Earrach 2019                        (ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS)


<<Nickname>>


EsopusBealtaine2019a"
Deireadh Seachtaine Gaeilge
- Irish Language Weekend -
17 - 19 Bealtaine 2019

Tionólfaidh Daltaí na Gaeilge ár nDeireadh Seachtaine Gaeilge, 17 - 19 Bealtaine 2019 in Esopus, Nua-Eabhrac. Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh 3 Bealtaine lascaine $10. Tá súil againn go bhfeicfidh muid ansin thú.

Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh agus Foirm Chláraithe ar fáil tríd an nasc seo.Satharn2019a" Satharn na nGael
- A Gaelic Saturday -

1 Meitheamh 2019


Beidh clár lae (Satharn na nGael) le Daltaí na Gaeilge ar Dé Sathairn, an 1ú lá dé Mheitheamh 2019, i Philadelphia, Coill Phenn. Beidh muid ag filleadh go dtí an 'Irish Center' i mbliana; agus is suíomh álainn agus foirfe dúinn é, ar ndóigh.

Gheobhaidh na daoine atá cláraithe roimh an 18ú dé Bhealtaine (tríd an bpost nó ar an idirlíon) lascaine $5. Tá súil againn go bhfeicfidh muid ansin thú. Is féidir leat clarú agus íocaíocht a dhéanamh ar an idirlíon. Tá Faisnéis Ghinearálta, Eolas an Bhealaigh & Foirm Chláraithe le fáil tríd an nasc seo.

Scolaireachtai2019"
Scoláireachtaí Samhradh 2019

-Daltaí Summer Scholarships -

Bronnann Daltaí na Gaeilge trí scoláireacht gach Bealtaine. Bunaíodh na critéir ar:

 • Obair a dhéanann duine ar son na teangan,

 • Obair a dhéanann duine ar son Daltaí na Gaeilge, agus

 • An iarracht a dhéanann duine chun na Gaeilge a fhoghlaim (Mac Léinn) nó a mhúineadh (Múinteoir).

I mbliana, beidh dhá dhuais ar fáil ($1,000 an ceann). Chomh maith le sin, gheobhaidh Múinteoir táille saor in aisce ó Oideas Gael.

Seo na Scoláireachtaí 2019:

Mac Léinn (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh Mac léinn in ann freastail ar chúrsa Ghaeilge sa nGaeltacht.

Múinteoir (Éirinn)

- $1,000 sa gcaoi go mbeidh múinteoir in ann freastail ar chúrsa do mhúinteoirí sa nGaeltacht.
- Le tamall fada anuas bíonn deis ag an múinteoir seo freastail ar an gcúrsa á thairiscint ag Oideas Gael i nGleann Cholm Cille darbh ainm "Múineadh na Gaeilge". Faigheann an múinteoir lóistín, béilí agus táille ar an gcúrsa sin saor in aisce chomh maith.

Múinteoir nó Mac Léinn (Esopus, Nua-Eabhrac)

- Faigheann an té seo lóistín, béilí agus táille saor in aisce don Seachtain Ghaeilge a bhíonn eagraithe ag Daltaí na Gaeilge gach Samhradh in Esopus, Nua-Eabhrac.
Toghcháin Dhaltaí
Bealtaine 2019
- Daltaí na Gaeilge Elections -

Beidh toghcháin débhliantúil ag Daltaí na Gaeilge Volunteers faoi Bhealtaine 2019. Tá cúig phost ar fáil, agus maireann gach tréimhse oifige dhá bhliana.

Beidh na hIonadaithe seo ag obair taobh le taobh leis na saorálaithe uilig eile, agus an aidhm a bheas acu ná [1] cláir Dhaltaí a egarú, [2] an t-ualach oibre a laghdú, agus [3] feabhas a chur ar chúrsaí, má's féidir é. Thar éis an toghcháin déanfaidh na hIonadaithe cinneadh eathru fhéin ar an sórt oibre is fearr leo uilig, mar shampla:

toghchan2019
 • Cláreagrú
 • Oideachas
 • Tiomsú Airgid
 • Poiblíocht
 • Siopa Dhaltaí

Beidh tú I dteideal vótáil má d'fhreastail tú ar dhá chlár Dhaltaí na Gaeilge (ar an laghad) idir Eanáir 2018 agus Bealtaine 2019, nó má tá tú ar Fheidhmliosta na Saorálaithe.

Seo Liosta na n-Iarrthóirí:

 • Máire Léan Shevlin
 • Criostóir Mac Liam
 • Seán Ó Fiannaí
 • Iarrthóir do Roghasa #1 (Write-In Candidate #1)
 • Iarrthóir do Roghasa #2 (Write-In Candidate #2)

Beidh deis ag daoine vóta a chaitheamh i rith na Deireadh Seachtaine Gaeilge in Esopus. Nó, mar mhalairt air sin, is féidir le daoine ballóid a sheoladh isteach tríd an bpostas roimh 10 Bealtaine. Muna mbeidh tú linn in Esopus agus ballóid uait (agus tusa i dteideal vótáil, ar ndóigh) cuir ríomhphost chugainn roimh 1 Bealtaine.

LEAGAN BÉARLA


EsopusBealtaine2019b"
Irish Language Weekend
-Deireadh Seachtaine Gaeilge-

May 17 - 19, 2019

Daltaí na Gaeilge will hold our Irish Language Immersion Weekend, May 17th - 19th, 2019 in Esopus, New York. Online registration and payment are available. Attendees who register by May 3rd will receive a $10 discount. We hope to see you there.

General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.Satharn2019b" A Gaelic Saturday
- Satharn na nGael -
June 1st 2019

Our annual one-day Irish Language Immersion Program (Satharn na nGael) will be held on Saturday the 1st of June 2019 in Philadelphia, Pennsylvania. We will be returning to the Philadelphia 'Irish Center' this year. It is a very beautiful and comfortable facility which always makes us feel as though we've come home for the day.

People who register by May 18th (either by mail or online) will receive a $5 discount. We hope you will be able to join us for the day. On-line Registration and payment are available for this event. General Information, Directions and a Registration Form are available through this link.
Scolaireachtai2019"
Daltaí Summer Scholarships

- Scoláireachtaí Samhradh 2019 -

Daltaí na Gaeilge awards three scholarships during the month of May each year. The selection criteria are based on:

 • The work a person does on behalf of the Irish language,

 • The work a person does on behalf of Daltaí na Gaeilge, and

 • The efforts a person makes to learn the Irish language (Student) or to teach the language (Teacher).

This year, there will be two awards available ($1,000 each). In addition to that, the winning Teacher will receive free tuition from Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal.

These are the 2019 Scholarships:

Student Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that a student can attend an Irish language course in the Gaeltacht.

Teacher Scholarship (Ireland)

- $1,000 so that an instructor can attend a course for Irish language teachers in the Gaeltacht.
- For many years now the winner of this scholarship has also had the opportunity to attend the Teachers' Course "Múineadh na Gaeilge" at Oideas Gael in Gleann Cholm Cille, County Donegal. The teacher receives free tuition, meals and lodging for that course as well.

Teacher or Student (Esopus, NY)

- The recipient of this scholarship receives free tuition, meals and lodging at the Irish Language Immersion Week that is sponsored by Daltaí na Gaeilge every Summer in Esopus, NY.Daltaí na Gaeilge Elections
May 2019
- Toghcháin Dhaltaí -

Biennial elections for Representatives to the Daltaí na Gaeilge Volunteers will be held in May of 2019. Five slots are open, and each term is for two years.

The newly-elected Representatives (Ionadaithe) will work hand-in-hand with all the current Volunteers in order to [1] organize Daltaí Immersion Programs, [2] lighten the overall workload, and [3] help make improvements, where possible. After the election, the Representatives will decide amongst themselves on their individual areas of concentration, such as:

toghchan2019
 • Programs
 • Education
 • Fundraising
 • Publicity
 • Siopa Dhaltaí

You will be eligible to vote in the election if you have attended at least 2 Daltaí Programs between January 2018 and May 2019, or if you are on the current list of active Volunteers.

Here is the List Candidates:

 • Máire Léan Shevlin
 • Criostóir Mac Liam
 • Seán Ó Fiannaí
 • Write-In Candidate #1
 • Write-In Candidate #2

People will have the opportunity to cast votes during the May Immersion Weekend in Esopus. Or, in the alternative, voters may also send in ballots by mail before May 10th. If you will not be with us in Esopus and you need a ballot (and if you are also entitled to vote, of course) send an email to us before May 1st.


Slán agus beannacht,

Daltaí na GaeilgeCopyright © 2019 Daltaí na Gaeilge, Inc. All rights reserved.

To unsubscribe from our email list, please send a reply email to this address: daltai1@daltai.com

You may also give us a NEW or ADDITIONAL email address by visiting: http://www.daltai.com/mailinglist/This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Daltai na Gaeilge · 1504 NW 3rd Avenue · Fort Lauderdale, FL 33311 · USA