Copy
Nieuwsbrief 2021-2
Open de nieuwsbrief in browser
Stichting Waterproef
Nieuwsbrief zomer 2021

Het lijkt er nu echt op dat de Corona pandemie onder controle komt, dankzij allerlei maatregelen die helaas het leven niet vrolijker maakten. Ik ben dan maar even optimistisch over het verloop van nu actuele Delta-jeugd golf van de ziekte. Uiteindelijk brengt de vaccinatiecampagne het virus definitief op de knieën. Prachtig om te zien hoe slimme onderzoekers en geleerde ontwikkelaars in zo'n korte tijd effectieve vaccins hebben uitgedokterd, en dat overheden hier ook hun rol in hebben gepakt. Nu we het ergste hebben gehad prijs ik me gelukkig dat Waterproef de COVID periode goed is doorgekomen, al was het bij tijd en wijle wel improviseren. Gelukkig hebben we veel vaardigheid in snel reageren.

Hopelijk kan iedereen nu gaan genieten van een heerlijke zomervakantie vol plezier en ontspanning. En dat is dus een mooi moment om jullie weer te verrassen met onze onregelmatig verschijnende Waterproef Nieuwsbrief. 

In deze editie laten we met trots een recent artikel in het Noordhollands Dagblad zien waarin uitgebreid aandacht wordt geschonken aan het werk van Waterproef en de Covid bemonstering in het bijzonder. In het tijdschrift Tussen Duin en Dijk verscheen een artikel over de unieke waterparel het Hargergat met bijzondere aquatische flora en fauna, een mooie samenwerking van onze veldbiologen met de collega's van HHNK. Verder verhalen we over een bezoek van het Operationeel Team Rioolwatermonstering (OTR) aan de RWZI Amstelveen, en schenken we aandacht aan de verlenging van de samenwerking met Wereldwaternet. Ook praten we je bij over hoopvolle ontwikkelingen op weg naar meer milieuvriendelijker analyses ten behoeve van de zuiveringsheffing. Tenslotte stellen in totaal 8 nieuwe nieuwe collega's zich voor. 

Veel leesplezier, tot een volgende Nieuwsbrief!

Ewald van Oorsouw
Foto: A. van Dulmen
Waterproef in de krant
Op 25 juni jl. verscheen een uitgebreid artikel over Waterproef in het Noord-Hollands Dagblad. Diverse medewerkers zijn bevraagd en er zijn ook veel foto's gemaakt. Het artikel geeft een doorkijkje waar Waterproef mee bezig is en hoe we dat uitvoeren van monstername tot analyse. Uiteraard staat de bemonstering van de influenten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties ten behoeve van Covid-19 onderzoek volop in de belangstelling en kwam dit ook tot uitdrukking in de titel van het artikel in de krant.
 
Lees meer >>
Bezoek OTR aan
RWZI Amstelveen
Elke donderdag vergadert het operationeel team OTR over de situatie omtrent de bemonstering van influent van alle RWZI's in Nederland en de analyse op Covid-19 door het RIVM. Het OTR informeert en adviseert minister Hugo de Jonge over actuele zaken, knelpunten en oplossingen. Om een beter beeld te verkrijgen hoe een en ander er uit ziet op de RWZI zelf en zodoende de minister beter te kunnen adviseren, is gevraagd of een veldbezoek mogelijk is. Waterproef heeft het OTR vervolgens uitgenodigd en daar is het bezoek aan de RWZI Amstelveen op 6 mei uit voortgekomen.
Lees meer>>
Samenwerking met Wereld Waternet verlengd
Sinds 2016 werken Wereld Waternet en Waterproef intensief samen in diverse projecten veelal in Afrika. De samenwerkingsovereenkomst is in februari 2021 wederom voor 3 jaar verlengd, waardoor Waterproef tot 2024 blijvend ondersteuning zal bieden op het gebied van waterkwaliteit, monstername en laboratorium gerelateerde zaken.
Lees meer>>
Waterparel het Hargergat
Tussen Camperduin en Hargen bevindt zich het Hargergat. In het verre verleden is er zand afgegraven, waardoor er een gat in de duinen ontstond. Het schone heldere grondwater wat van constante temperatuur is, kwam daarbij aan het oppervlak. Middels duinrellen wordt dit water afgevoerd. Dit stromende water herbergt bijzondere aquatische flora en fauna, zeker voor Noord-Hollandse begrippen omdat stromend water zeer schaars is, waarover recent een artikel is verschenen in het tijdschrift Tussen Duin en Dijk.
Lees meer >>
Milieuvriendelijke analyses aan de winnende hand
Om vast te stellen hoeveel zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing bedrijven moeten betalen, wordt al sinds jaar en dag de heffingsformule gebruikt met daarin het chemisch zuurstofverbruik (CZV) en stikstof Kjeldahl (N-Kj). Voor deze analyses moeten zeer mens- en milieubelastende stoffen worden gebruikt. In de afgelopen tientallen jaren is druk gezocht naar goede vervangende analyses, maar dit is wegens financiële en politieke redenen nog nooit gelukt. Nu lijkt het tij echter gekeerd.
Lees meer >>
Nieuwe gezichten bij Waterproef
V.l.n.r.: Ralph, Andy, Guus en Frank
Lees meer >>
V.l.n.r.: Michel, Aruna, Marlies, Auke
Lees meer >>
Stichting Waterproef, laboratorium voor onderzoek van water en bodem
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2021 Stichting Waterproef, Alle rechten voorbehouden

Ons mailadres is: redactieraad@waterproef.nl


Wijzigen hoe u deze nieuwsbrief wilt ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wiizigen  hoe u deze mails wilt ontvangen of  uitschrijven van deze lijst.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Waterproef · Dijkgraaf Poschlaan 6 · Edam, Nh 1135 GP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp