Copy
Als webpagina openen
Louis Peter Grijp-lezing
9 mei 2018
Louis Peter Grijp-lezing 
op 9 mei 2018 door Frank Willaert 

 

Liederen in Lotharingen 
Een nog niet geschreven hoofdstuk in de geschiedenis van het middeleeuwse minnelied.
Op woensdag 9 mei verzorgt prof. dr. Frank Willaert, mediëvist en emeritus-hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen, de derde Louis Peter Grijp-lezing. Hij zal proberen aannemelijk te maken dat het oude Lotharingen, het gebied tussen de Noordzee en de Vogezen, tot circa 1400 een geheel eigen rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de West-Europese minnelyriek.

In de Nederlandse literatuurgeschiedenis wordt literatuur veelal beschreven vanuit het perspectief van de huidige standaardtalen en staatsgrenzen. Dit terwijl beide in de middeleeuwen nog niet bestonden. “Het feit dat wij de Nederlandse literatuur beschrijven in oppositie tot het Duits en het Frans, vernauwt onze blik”, zegt Frank Willaert. Voor zijn lezing kiest hij daarom een ander vertrekpunt, dat past bij een middeleeuws perspectief, namelijk Lotharingen. Het hertogdom Lotharingen was in de Karolingische periode een gebied tussen de Noordzee en de Rijn. Het omvatte niet de hele Nederlanden, want Vlaanderen viel erbuiten, maar het liep door tot in Duitsland nabij Keulen en in Frankrijk tot de Vogezen.

Dansen om de aandacht te trekken
Uit middeleeuwse ridderromans en andere verhalende teksten haalde hij aanwijzingen voor het bestaan van een typisch Lotharingse lyriek. Om precies te zijn dansliederen met eigen vormkenmerken. De liederen gaan over hofmakerij, en ze zullen in die tijd ook een dusdanige functie hebben gehad. Het dansen was waarschijnlijk een manier voor jongeren om zich te presenteren aan hun ‘peers’. “En je leest in literaire teksten ook hoe dat dansen verloopt: ze bewegen bijvoorbeeld in een kring waarbij de ene zingt en een ander het overneemt.”

Onontdekte bijdrage aan de literatuurgeschiedenis
Het grootste deel van de danslyriek heeft het schrift nooit gehaald. Maar voor een deel is deze lyriek toch nog terug te vinden in de literatuur, vooral in Franse romans. De liederen worden vaak geciteerd op het moment dat de romanpersonages gaan dansen. In literair opzicht vertonen de liedteksten een opvallende gelijkenis. “We hebben hier te maken met een nog te weinig onderkende bijdrage van een onderschatte regio aan de Europese literatuur- en muziekgeschiedenis.”
 
Over Frank Willaert
Frank Willaert was tot voor kort hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen en is specialist in de middeleeuwse mystiek (Hadewijch en Ruusbroec) en de minnelyriek. Zijn werk werd meerdere malen bekroond. Zo ontving hij, samen met mede-editeurs Veerle Fraeters en Louis Peter Grijp, in 2012 de driejaarlijkse Kruyskampprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden voor een editie van de Liederen van Hadewijch. Sinds zijn emeritaat in september 2017 is hij bezig met de afronding van een geschiedenis van het Nederlandse minnelied in de middeleeuwen, die bij Uitgeverij Prometheus zal verschijnen.
Meer informatie over Frank Willaert.
Praktische informatie
Datum: 9 mei 2018 
Aanvang: 15:30 uur (inloop vanaf 15:00 uur). Na afloop is er een borrel.
Locatie: Literair Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86 in Amsterdam
Aanmelden graag via: communicatie@meertens.knaw.nl.

Met vragen over de lezing kunt u terecht bij Martine de Bruin: martine.de.bruin@meertens.knaw.nl.

Louis Peter Grijp-lezing
Meer informatie over deze jaarlijks terugkerende lezing, ter nagedachtenis aan de in 2016 overleden musicoloog Louis Peter Grijp, is te vinden op onze website. De Louis Peter Grijp-lezing wordt georganiseerd door het Meertens Instituut in samenwerking met de Universiteit Utrecht, en vindt jaarlijks plaats op of rondom 10 mei. Dit is de dag waarop in 1932 het Wilhelmus het Nederlandse volkslied werd. 

Foto's: 1.) Codex Manesse, UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 30r, Hendrik van Veldeke. 2.) Frank Willaert (door Diana Dimbueni)
 

Meertens Instituut
Oudezijds Achterburgwal 185
1012 DK Amsterdam

Postbus 10855
1001 EW Amsterdam

meertens.knaw.nl
info@meertens.knaw.nl
Tel. 020 - 462 85 00 

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Meertens Instituut · Postbus (PO BOX) 10855 · Amsterdam, Nh 1001 EW · Netherlands