Copy
Deze nieuwsbrief in uw browser bekijken
foto Willem Steetskamp

Nieuwsbrief Mei 2019

Het Jubileumjaar van de Odensehuizen is goed begonnen. In deze Nieuwsbrief leest u welke bijzondere activiteiten dat de eerste maanden reeds heeft opgeleverd. Zo roemt Joris Slaets in zijn lezing bij de opening van Odensehuis de Bovenkamer in Vlaardingen het belang van de persoonlijke benadering in de Odensehuizen. "Het Odensehuis geeft mensen het gevoel erbij te mogen horen, waar ze zonder schaamte in vrijheid en vertrouwen elkaars ervaringen kunnen delen.” Op ons landelijk congres hoort u hier meer over. Wij heten u alvast van harte welkom op 16 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Activiteiten Landelijk Platform

  • Onderscheiding Dick van den Bout
  • Congres Landelijk Platform Odensehuizen 16 oktober 2019
  • Regionalisering adoptieprogramma
  • Digitaal Platform: 1 Sociaal Domein
Lees meer

Jubilea Odensehuizen

Verschillende Odensehuizen vieren dit jaar een jubileum met bijzondere activiteiten. Wij maakten een selectie voor u.
 
Lees meer

Lezing Joris Slaets

Eerder dit jaar sprak Joris Slaets tijdens de opening van Odensehuis De Bovenkamer in Vlaardingen. Hij ging daarbij op zoek naar de essentie van zorg in relatie tot de uitgangspunten van het Odensehuis.

Lees meer
Landelijk Platform Odensehuizen Nederland

Chaos in de bovenkamer

Tijdens de opening van Odensehuis de Bovenkamer in Vlaardingen werd het eerste exemplaar van “Chaos in de bovenkamer” van Rianne van Dorp en Winny te Kloese gepresenteerd en aangeboden aan Joris Slaets.
Het is een informatief en 
interactief boekje voor kinderen in de leeftijd 9-12 jaar, waarin dementie wordt uitgelegd, in combinatie met praktische opdrachten, tips voor een bezoek aan iemand met dementie en mooie illustraties.
Slaets: "Nog nooit heb ik zo’n boekje gezien. Nog nooit heb ik een boekje gezien over dementie dat zo op de maat van kinderen geschreven en geïllustreerd is.”
Lees meer

Onderzoek naar vrijwillige inzet bij dementie

Het Verwey-Jonker Instituut zocht uit wat er in Nederland aan informele hulp aan huis wordt georganiseerd. Eén van de deelnemende organisaties aan het onderzoek was Odensehuis Amsterdam Zuid. De focus in dit rapport ligt op het netwerk van informele zorg rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat begon als een onderzoek naar georganiseerd vrijwilligerswerk voor huishoudens met dementie groeide uit tot een analyse van de mogelijkheden én onmogelijkheden van informele hulp aan huis.
Lees meer

Fondsenwerving: handige tips

De meeste Odensehuizen en initiatiefgroepen maken gebruik van financiering van fondsen. Voor beginnende Odensehuizen is dit vaak de eerste actie om een Odensehuis gefinancierd te krijgen. Voor de Odensehuizen die al langer bestaan bieden fondsen een goede mogelijkheid om nieuwe activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van kunst, muziek of bewegen te financieren. Ook bij het Landelijk Platform komen veel vragen binnen over het aanvragen van een bijdrage van een fonds.
Lees meer
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u bij ons bekend bent als coordinator van het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland of zich heeft opgegeven via onze website.

Adres:
Secretariaat Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
Margo Langedijk (programmaleider Landelijk Platform Odensehuizen)
Hygiëastraat 4
1076 RM Amsterdam

telefoon: (06) 23 03 93 97
email: margolangedijk@odensehuis.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp


Copyright © 2019 Landelijk Platform Odensehuizen Nederland