Copy
Deze nieuwsbrief in uw browser bekijken
Congress 2018
Landelijk Platform Odensehuizen, congres 2018 foto Henri Snel

Uitnodiging jubileumcongres

Op woensdag 16 oktober organiseert het Landelijk Platform Odensehuizen in het kader van het 10-jarig bestaan van de Odensehuizen in Nederland een congres in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Namens het bestuur nodigen wij u van harte uit voor deze feestelijke dag! Sinds de start in 2009 van het Odensehuis Amsterdam Zuid is het Odensehuis een waardige stem en een geborgen plek voor mensen met (beginnende) dementie en hun naasten. Bovendien kennen de Odensehuizen een rijke historie aan eigenzinnige projecten die de eigen regie en authenticiteit van de mens zelf centraal stellen. In 2016 is het Platform Odensehuizen in Nederland opgericht om bestaande Odensehuizen te ondersteunen in hun ontwikkeling, en nieuwe initiatieven te adviseren. Anno 2019 zijn er 34 Odensehuizen en 12 in oprichting. Dat is goed nieuws, maar het vereist een enorme inzet van vrijwilligers en coördinatoren. Een open dialoog met de overheid, fondsen en verzekeraars staat hierbij centraal. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst houden we huidige en toekomstige ontwikkelingen tegen het licht en maken we de balans op van 10 jaar unieke ervaringen en inspirerende samenwerking. In de ochtend presenteren wij een serie lezingen van professionals die betrokken zijn bij ons werkveld; in de middag vindt u een breed aanbod aan workshops waaruit u een keuze kan maken.

Deelname is 50 euro, en voor betrokkenen van Odensehuizen die aangesloten zijn bij het Landelijk Platform Odensehuizen 35 euro per persoon. U kunt zich via de knop hieronder direct registreren en meteen betalen.
Ook kunt u deze uitnodiging doorsturen via deze link.
Direct kaarten kopen
PROGRAMMA
 
10:00 uur Inloop
10:30 uur Opening door dagvoorzitter Felix Rottenberg, voorzitter bestuur Stichting Odensehuis Amsterdam
10:35 uur Simone Kukenheim, wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport, Gemeente Amsterdam
10:50 uur Jantine Kriens, directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11:15 uur Intermezzo door de OdenseJazzband o.l.v. Simone Aarnink
11:20 uur Ruud Dirkse, directeur Dirkse Anders Zorgen (DAZ) over DemenTalent
11:45 uur Forumgesprek met vertegenwoordigers van de Odensehuizen
12:15 uur OdenseJazzband o.l.v. Simone Aarnink
12:45 uur Lunch
13:30 uur Workshop serie #1 tot 14:25 uur
14:35 uur Workshop serie #2 tot 15:30 uur

13:30 - 15:30 uur Netwerk- en informatiemarkt: Presentatie projecten en producten Odensehuizen / 1 sociaal Domein / DemenTalent / Dementiewinkel / Dementiemuseum

PROFIEL SPREKERS

Felix Rottenberg

Felix Rottenberg is bestuurder, raadgever en moderator. Sinds de oprichting in 2009 is Felix voorzitter van het bestuur van het Odensehuis.
https://www.odensehuis.nl/organisatie/bestuuradviseurscomite-van-aanbeveling/

Simone Kukenheim

Simone Kukenheim, sinds 2019 wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport van de gemeente Amsterdam. Als gaststad van het Jubileumcongres, en van de stad waar het Odensehuis in 2009 voor het eerst de deuren opende: "Het mooie aan Amsterdam is dat de stad groot genoeg is om grote dingen neer te zetten en klein genoeg om iedereen te kennen."
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/simone-kukenheim/cv-simone-kukenheim/

Jantine Kriens

Sinds mei 2013 is Jantine voorzitter van de directieraad van de VNG en per 1 januari 2017 algemeen directeur. "Waar het om gaat is dat we de spanning opzoeken in de initiatieven van burgers en de verantwoordelijkheid van een overheid die het algemeen belang dient. Daarbij moeten we ons goed realiseren dat de publieke ruimte altijd schaars is en voor iedereen toegankelijk moet blijven. Ook voor de mensen die geen stem hebben.”
https://vng.nl/de-vng-organisatie/algemene-directie-vng

Ruud Dirkse

Ruud Dirkse is directeur van zorginnovatiebureau DAZ, het landelijk kenniscentrum DemenTalent, gevestigd in Leusden. Ruud is schrijver van vier boeken over dementie. Hij is betrokken bij vele vernieuwende projecten in de dementiezorg, met als rode draad: hoe zetten we mensen met dementie meer in hun kracht.
Ruud zal spreken over “de kracht van mensen met dementie”. Inmiddels werken honderden mensen met dementie als vrijwilliger in de samenleving, in het kader van DemenTalent-projecten. Dit leidt vaak tot prachtige resultaten, zo blijkt onder andere uit onderzoek van de VU. Hoe zijn die resultaten verklaarbaar? Het succesvol uitvoeren van DemenTalent-projecten niet vanzelf. Het vraagt een forse omslag in denken en handelen, zo leert de ervaring. Odensehuizen en DemenTalent-projecten kunnen elkaar goed versterken en aanvullen. In zijn lezing gaat Ruud op al deze aspecten in.
https://www.anderszorgen.nl
http://dementalent.nl/

WORKSHOPS

Roos Scherpenzeel

Workshop Odensehuizen
en de gemeente

Op het congres is de rol van de gemeente bij het realiseren van Odensehuizen een belangrijk aandachtspunt. Jantine Kriens van de VNG is één van de hoofdsprekers in het ochtendprogramma. Aansluitend op haar verhaal leidt Roos Scherpenzeel (Movisie) van het programma 'Dementiezorg voor elkaar' een inhoudelijke workshop met vertegen-woordigers van gemeenten. Twee voorbeeldgemeenten staat hierbij centraal. Vanuit de gemeente Schouwen Duivenland zal Cees van den Bos, wethouder Sociaal Domein, onderwijs en arbeidsmarkt een bijdrage leveren. Jac van Rheenen, beleidsadviseur dagbesteding & contractmanager Afdeling Zorg levert een bijdrage vanuit de gemeente Amsterdam. Centraal staat de plek van een Odensehuis in de gemeentelijke aanpak voor dementie en met name hoe de gemeente inhoudelijk en financieel een rol kan spelen bij het realiseren en in stand houden van een Odensehuis. Vanuit het Landelijk Platform willen we ook graag een concretere verbinding maken met het programma 'Dementiezorg voor Elkaar’. Via regionale en lokale samenwerkingsverbanden streven wij naar goede dementiezorg en ondersteuning. Odensehuizen kunnen, samen met partners, gebruik maken van deze ondersteuning.

Roos Scherpenzeel, expert Informele Zorg en coördinator Expertisecentrum Mantelzorg bij Movisie. Movisie is één van de partners van het programma 'Dementiezorg voor elkaar', onderdeel van het Deltaplan Dementie. Er wordt onder andere gewerkt aan een Toolkit voor gemeenten.
www.dementiezorgvoorelkaar.nl
Johan van der Leeuw

Workshop technologie en dementie

Voor thuiswonende mensen met dementie zien we veelbelovende voorbeelden van ondersteunende, technologische hulpmiddelen. Toch gebruiken mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar ook zorgorganisaties die technologieën nog maar mondjesmaat. Er zijn inmiddels ook veel verschillende producten, waardoor het steeds lastiger wordt een keuze te maken wanneer welk product of technologie in te zetten. Er zijn ook technologieën die gedurende een bepaalde fase van dementie inzetbaar zijn, maar op een enig moment niet meer.

Johan van der Leeuw, bij Vilans werkzaam als senior adviseur zorgtechnologie zal u in een klein uur bijpraten over deze infographic en over een deel van de actuele technologie die beschikbaar is voor mensen met dementie in de thuis situatie.

www.vilans.nl/producten/infographic-technologie-dementie-thuis
Samen Dementie Vriendelijk

Workshop 'Hoe betrek je de buurt?'

Hoe zetten mantelzorgers hun sociale omgeving in bij de zorg voor hun naasten? Samen dementievriendelijk biedt van november 2019 t/m maart 2020 een informatief én luchtig programma ‘hoe betrek je de buurt’ speciaal voor Alzheimer Café’s/Trefpunten en Odensehuizen. Het programma vindt plaats tijdens de najaarscampagne ‘In de buurt’ waarin we mensen uit het netwerk van mensen met dementie willen uitnodigen iets (samen) te dóen voor mensen met dementie. De training is bestemd voor mensen met dementie, mantelzorgers, familie, vrienden en buurtbewoners. De vorm van het programma is interactief; na een inleiding over de belangrijkste kenmerken van de ziekte gaan we met elkaar in gesprek en spelen we situaties. Tijdens de workshop op het Congres wordt een preview gegeven van de uiteindelijke workshop.

Aleid van der Meer en Marieke de Goede, trainers 'Samendementievriendelijk' www.samendentievriendelijk.nl
Wijktheater Middelburg

Workshop Wijktheater Middelburg “Omgaan met dementie”

Het Wijktheater Middelburg speelt scènes die zijn gebaseerd op verhalen uit het dagelijks leven van 'gewone' mensen. Herkenbare situaties die stimuleren tot nadenken en tot gesprek. Deze keer spelen ze situaties over dementie. Hoe reageer je op je partner die dementie heeft? Waar ligt de grens tussen eigen regie en zorgen voor? Vragen die het omgaan met mensen met dementie oproept, worden op een gevoelige manier, maar ook met humor in beeld gebracht. Het publiek doet volop mee: ideeën, suggesties en gedachten worden door de toneelspelers opgepakt waardoor de gespeelde situaties een andere wending krijgen!

Wijktheater Middelburg bestaat uit:
Spel: Carla Roghair, Marianne Sinke, Ina Steenaard, Yvonne Lagas, Jeffrey Limburg, Floris-Jan Sietsema Tekst en regie: Ron Lubbersen
Productie: Mariska Burger

foto Jeffrey Limburg
https://www.welzijnmiddelburg.nl/wijk-welzijnswerkers/wijktheater-een-burgerinitiatief
Tao of Care

Workshop Social Trials 'Sociale Benadering Dementie'- Tao of Care

Dementie is een ziekte met nare gevolgen voor alle betrokkenen. Vaak wordt vergeten dat mensen met dementie, ondanks de ontwrichtingen die de ziekte met zich meebrengt, niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren. Ze hebben net als iedereen behoefte aan bevredigende invulling van hun leven en betekenisvolle relaties. Het zijn juist deze universele menselijke behoeften die door de ziekte en het heersende mensbeeld van dementie onder druk komen te staan. Het gevolg van de nadruk op de ziekte en de negatieve beeldvorming is dat het doen en laten van mensen met dementie haast vanzelfsprekend worden geïnterpreteerd als ziektesymptomen. Er wordt aan voorbij gegaan dat het ook voort kan komen uit gewone menselijke behoeften. In de Social Trial “Sociale Benadering Dementie” worden mensen met dementie en hun naasten ondersteund vanuit het Sociale Benadering Dementie team (het SBD-team). In deze workshop wordt dieper in gegaan op hoe we in de Social Trial vanuit de Sociale Benadering Dementie ondersteuning bieden in het dagelijks leven.
https://tao-of-care.nl/social-trials/
Direct kaarten kopen
Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
Stuur deze nieuwsbrief door
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u bij ons bekend bent als coordinator van het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland of zich heeft opgegeven via onze website.

Afzender:
Secretariaat Landelijk Platform Odensehuizen Nederland
Annette Beeftink (Coördinator Jubileum Congres LPO / Odensehuizen)
Hygiëastraat 4
1076 RM Amsterdam

telefoon: (06) 51 68 17 61
email: annettebeeftink@odensehuis.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp


Copyright © 2019 Landelijk Platform Odensehuizen Nederland