Copy
View this email in your browser
de ZorgInfoKrant februari 2017
Het VAK-werkhuis
Mondriaan pakt het groots aan

In januari is het traject van start gegaan om de hele zorgregistratie naar een hoger plan te tillen. In dit traject worden alle zorgadministratieve medewerkers opgeleid, zowel binnen de zorgbedrijven als binnen de centrale Zorgadministratie. Bij Mondriaan zijn vier verschillende functies voor de zorgadministratieve medewerkers: secretaresses, seniors, specialisten en teamleiders. Afgestemd op deze functieprofielen zijn verschillende opleidingen uitgestippeld.
De secretaresses vormen de grootste groep die wij opleiden tot basismedewerker zorgregistratie. De eerste drie van de zes groepen zijn gestart. Eind juni ronden de laatste van de ongeveer 75 medewerkers de opleiding af.

Voor de senioren en teamleiders is de aanpak anders. Door middel van een basislesdag is in kaart gebracht welke kennis en kunde ze nog nodig hebben. Tijdens de basislesdag zijn meerdere vakinhoudelijke onderwerpen en vaardigheden aan de orde gekomen. Er zijn verschillende opdrachten gegeven waarvan de resultaten ons en de deelnemers inzicht hebben gegeven over hun huidige kennis en vaardigheden. De resultaten zijn geanalyseerd en op basis van de bevindingen is er een opleidingsprogramma per functiegroep opgesteld.

Daarnaast is voor alle medewerkers van de centrale afdeling zorgadministratie de VAK-meter zorgadministratie afgenomen. De uitslag van de VAK-meter geeft aan waar Vaardigheden, Attitude en Kennis van de medewerker verder moeten worden ontwikkeld. De individuele- en groepsobservaties zullen worden geanalyseerd en op basis van de bevindingen zal een opleidingsplan voor hen worden opgesteld waarna opleiding volgt.
Even introduceren

Florianne van Kempen
 
Sinds begin dit jaar geeft ik les bij de ZorgInfoStraat. In het dagelijks leven ben ik teamleider zorgadministratie bij Alrijne Zorggroep. Daar kan ik met drie ziekenhuislocaties, twee verpleeghuizen en net een wisseling van ziekenhuisinformatiesysteem genoeg uitdaging in vinden.

Van oorsprong ben ik verpleegkundige maar na de studie beleid, management gezondheidszorg heb ik de switch gemaakt naar de ‘achterkant’ van de zorg. Na een aantal jaar op de afdeling planning & control volgde een overstap naar de dynamische wereld van de zorgadministratie. Een keuze waar ik zeker geen spijt van heb!

Voor de ZorgInfoStraat verzorg ik lessen rondom zorgadministratie, wet- en regelgeving en planning & control. Leuk om op interactieve wijze mijn kennis over te dragen aan anderen.
Petra Maas-van Oevelen
 
Mijn naam is Petra Maas-van Oevelen en ik ben sinds najaar 2016 als docent gestart bij De ZorgInfoStraat. Ik ben sinds 30 jaar werkzaam in de zorgregistratie van de GGZ. Ooit als secretaresse begonnen, in diverse projecten en implementaties van de vele ontwikkelingen betrokken geweest en nu werkzaam als leidinggevende van de dames van de decentrale zorgadministratie, de secretaresses “in het veld”. Het mag duidelijk zijn dat ik juiste, volledige, tijdige en valide registratie een warm hart toedraag, en alle aspecten die daarbij horen: financiering, AO/IC en nieuwe ontwikkelingen.

In het docentschap ligt voor mij de uitdaging om de ervaringen uit de praktijk levendig en interactief over te brengen op studenten, om bestaande kennis, vaardigheid en attitude aan te wakkeren, of deze juist aan te vullen. Leren is ontdekken en ontwikkelen, zeker in de dynamische wereld van de zorgregistratie.
Het Raad&DaadBureau
Boekbespreking: De Zorglogistiek voorbij
 
Op 4 november 2016  heeft Prof. Dr. Ir Jan Vissers zijn afscheidscollege gegeven als hoogleraar Zorglogistieke Bedrijfsvoering. Van deze lezing is een zeer lezenswaardig boekje* verschenen.
Jan Vissers geeft op een zeer duidelijke en heldere wijze weer hoe de ontwikkeling van de Zorglogistiek de afgelopen decennia is verlopen en wat hij als toekomstige ontwikkeling ziet.

Hij heeft hieraan door zijn onderzoek en onderwijs te combineren met de praktijk een grote bijdrage aangeleverd. Wat mij in zijn afscheidsrede het meest intrigeerde was de fase waarin de zorglogistiek nu langzamerhand gaat komen en die hij typeert als de fase waarbij de waardegedreven zorgprocessen centraal komen te staan. De contouren van deze “Zorglogistiek 3.0” worden door hem duidelijk geschetst . Het is mijn inziens een bijzonder interessante ontwikkeling omdat hierbij het klantproces weer centraal komt te staan. Deze ontwikkeling wordt door Vissers overigens niet los gezien van alle voorgaande ontwikkelingen op zorglogistiek gebied, maar eerder als aanvulling op de voorgaande reeds grotendeels uitgewerkte fasen. Hij geeft overigens ook aan dat de voorgaande ontwikkelingen nog niet zijn voltooid en het per organisatie verschilt wat ingezet moet worden.

Voor de lezer biedt dit boekje* een goed overzicht van de ontwikkeling van de zorglogistiek. De door hem onderscheiden fasen hierin zullen bekend voorkomen evenals de verschillende technieken die in de loop van deze ontwikkeling zijn en worden toegepast.

Een zeer lezenswaardig boekje dus!
 
Harry Singeling, docent bij de ZorgInfoStraat


*De Zorglogistiek voorbij, Prof. Dr. Ir. Jan Vissers, ISBN 978-94-90420-58-1
Agenda

1 maart 2017: Opleiding Codespecialist (totaal 8 lesdagen)

April 2017: Werken in Zorgadministratieve projecten (post-HBO Zorgadministratie)

8 & 9 juni 2017: Het ZorgInfoPlein
Email
Website
LinkedIn
Copyright © 2017 De ZorgInfoStraat

Wilt u onze mails niet meer ontvangen?
U kunt zich hier uitschrijven van deze lijst.
 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De ZorgInfoStraat · Prins Willem Alexanderlaan 421-1 · Apeldoorn, 7311 SX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp