Copy
Vrijwilligersnieuws

Museum Vlaardingen

25 maart 2022

 
Beste vrijwilligers,

Deze week is de Vrijwilligersniews wat langer dat anders. Ernst en Marianne schreven beiden een lang artikel binnen het thema Geuzenmaand. Wil je meer foto's zien  die Ernst heeft gemaakt van de uitreiking van de Geuzenpenning, klik dan hier. Verder een artikeltje van Ernst over het Geuzenmonument, mooie foto's van Sjaak van de spectaculaire opening van de Stadskraan gisteren en het nieuwe logo van Museum Vlaardingen.

In de vorige aflevering kondigde ik het Museumcafé aan. Inmiddels is het plan iets gewijzigd en houden we op donderdag 14 april een vrijwilligersactiviteit op de herwaarderingslocatie. We gaan er actief kennis maken met het herwaarderingsproces en krijgen een kijkje bij de collectie die geherwaardeerd wordt. Verder is natuurlijk volop ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Volgende week verstuur ik de uitnodiging en dan kun je je opgeven.

Ik wens jullie een fijn weekend, het weer werkt in elk geval mee!

Hartelijke groet,
Annet van der Vat


annet@museumvlaardingen.nl 

Opening Stadskraan
door Annet van der Vat, foto's Sjaak van 't Wout

Gisteren was het dan eindelijk zover. De officiële opening van de Stadskraan op de Museumkade. Na een groot spektakel en onder grote publieke belangstelling overhandigde Leen van Bree namens de Stichting Stadskraan de akte waarin de Stadskraan aan alle inwoners van de stad wordt gegeven. Burgemeester Wijbenga nam de akte namens ons allemaal in ontvangst.

Sjaak van het 't Wout maakte deze prachtige foto's, waar de spanning van het moment vanaf spat!

    

   

   


 


Nieuw logo!
door Léanne Selles

Museum Vlaardingen heeft een nieuw logo! Een mooi stoer beeldmerk, dat de gelaagdheid van de rijke geschiedenis van Vlaardingen representeert. De link met de visserij blijft, door de wat opvallendere 'VL' zichtbaar. De kleur turquoise wordt sterk geassocieerd met water en staat bovendien voor evenwicht, energie, creativiteit, vriendschap en betrouwbaarheid, kenmerken die goed passen bij het museum. We zijn heel blij met ons nieuwe logo en de komende tijd zal je het op steeds meer plekken tegenkomen! Het logo is ontworpen door onze collega Jorge Simelio.
Verjaardagen
door Annet van der Vat.Op 2 april is Marijke Langstraat jarig en op 5 april Diana van Vliet.

Gefeliciteerd!

Een interview met Jan van Dorp, curator Kunstexpositie Geuzenmaand 2022 (en 2021)
door Marianne van Herp

In de maand maart staan de publicaties in de VrijwilligersNieuws in het teken van de uitreiking van de Geuzenpenning en een keuze uit het scala van activiteiten hieromheen. De vergelijking tussen de Geuzen indertijd, gewone burgers zoals wij, en het verzet en moedig stand houden van de inwoners van de Oekraïne ligt voor de hand. Helaas is het wankele evenwicht tussen oorlog en vrede vandaag de dag actueler dan ooit. Op donderdag 17 maart gaf Vlaardings kunsthistorica Willy Atema in Kade40 een toelichting op het onderwerp ‘Kunst met een doel’ over kunstenaars die hun talenten gebruiken om zich te verzetten tegen dictatuur en vóór mensenrechten en een vrije meningsuiting. Graag wil ik jullie hieronder voorstellen aan iemand die dit laatste ook met hart en ziel uitdraagt en zich daarnaast ervoor inzet dat ook anderen dat kunnen doen. Ik had diezelfde donderdag een lang en zeer boeiend gesprek met hem: beeldend kunstenaar Jan van Dorp.


Jan van Dorp bij het kunstwerk Themis in Wonderland van Aldo Hoeben

Jan is een rasechte Vlaardinger, geboren en getogen. Zijn opa van moeders kant, waar hij nog steeds warme herinneringen aan heeft, was L.G. Borsboom - ook wel bekend als Rode Leen. Een nestor van de Vlaardingse politiek, een markante persoonlijkheid. In 1984 is Jan afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Vanaf 1991 werkt hij als professioneel, autonoom beeldend kunstenaar en conceptueel vormgever. Zijn werk is divers, zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal plus conceptuele ontwerpen. Hij is al vele jaren gefascineerd door de mythe Deadelus en Icarus, en deze mythe is vaak het uitgangspunt in zijn vrije werk. Na enige omzwervingen verder weg heeft Jan sinds kort zijn atelier weer in Vlaardingen, aan de Waterleidingstraat.

Zijn levenspartner is Elma Oosthoek. Ze delen echter niet alleen hun privéleven, maar ook zakelijk trekken ze samen op en vullen elkaar aan. Samen hebben ze Stichting Flagen opgericht, waarin zij beiden projectleiders zijn van heel uiteenlopende projecten. Gevraagd naar het voortraject alvorens aangesteld te kunnen worden tot (gast)curator, blijkt dat hier soms forse risico’s aan verbonden zijn. Naast deskundigheid, inzicht en creativiteit moet je dus ook beschikken over een groot portie lef, én een breed netwerk. In het geval van de Geuzenmaand weet je bovendien pas in een laat stadium wat het thema zal zijn. Voor deze expositie werd bijvoorbeeld in oktober/november 2020 zo’n beetje duidelijk in welke richting het thema zou gaan. De thema’s van het Coronajaar 2021 en 2022 vallen bewust samen, onder de noemer ‘Recht doen’. In 2021 was de laureaat Mw. Malgorzata Gersdorf, voormalig voorzitter van het Pools Hooggerechtshof, en in 2022 de organisatie Lawyers for Lawyers. Als thema van de expositie is gekozen voor ‘Onafhankelijk’.

Op mijn vraag naar zijn persoonlijke motivatie om juist in dit project zoveel passie en energie te steken komt een resoluut antwoord: Jan zoekt altijd naar verbinding, dat is zijn grote drijfveer en kracht om dóór te gaan; ook als het moeilijk wordt. Met name jong & oud verbinden in de context van de tijdgeest levert zoveel goeds op, een echte win-win situatie. Het was een grote wens van Jan om middelbare scholieren te betrekken bij de tentoonstelling. Met name de werken op de 2e étage lenen zich bijzonder goed voor educatie-doeleinden. Gelukkig is dat ook gelukt: er komen verschillende groepen middelbare scholieren naar de tentoonstelling, die een persoonlijke rondleiding van deze bevlogen curator krijgen! Verbindingen leggen is ook belangrijk om parallellen te kunnen trekken. Neem het huidige thema ‘Recht doen’. Net als rechters moeten ook kunstenaars onafhankelijk hun werk kunnen doen. Reacties uitlokken bij de ander, een sfeer neerzetten. Soms subtiel, soms grof en duidelijk. Kunst is niet alleen mooi, want dat is een subjectieve beoordeling. Kunst heeft ook een functie, roept dingen op. Verzet, herinneringen, schetsen van een tijdsbeeld.


Geuzen van Friedie Kloen

In de aanloop naar de expositie zijn in de Kroepoekfabriek vanaf september ook maandelijkse ateliergesprekken gehouden. Enerzijds om de verbinding met kunstenaars over het onderwerp te voeden en vast te houden, anderzijds om het thema breed neer te zetten voor geïnteresseerden. Het is een interessant concept geworden, steeds kwam een ander aspect vanuit het thema naar voren. Dit werd belicht vanuit een maatschappelijk betrokken kunstenaar, een ervaringsjongere en een deskundige jurist uit het betreffende veld. Passend omlijst door een musicus en een dichter. Een heel geslaagde combinatie. En, mocht je belangstelling hierdoor gewekt zijn: ook in april wordt er nog een ateliergesprek gehouden. Het onderwerp is ‘Verontwaardiging’ en de kunstenaar die voor deze avond uitgenodigd is, is Jorge Simelio. Kwartiermaker Diversiteit & Inclusie bij ons museum en de maker van het goudkleurige kunstwerk in de Grote Kerk. Als je wilt weten hoe en waarom Jorge met dit kunstwerk uiting gaf aan zijn verontwaardiging ben je van harte welkom op dinsdag 5 april 2022, aanvang 20.00 (inloop vanaf 19.30 uur). De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht via deze link.

Omdat ik ook de kunstwerken in de Grote Kerk heb gezien vroeg ik me af of Jan ‘stuntmannen’ ingezet had om de kunstwerken op te hangen of dat hij zelf op de ladder gestaan heeft? In dat geval mag er wel gevarengeld op de begroting staan! Hij blijkt alles inderdaad zelf opgehangen te hebben, onder andere met behulp van een hengel en katrol. Ook voor praktische zaken is het dus handig om creatief te zijn ….. In ons gesprek blijkt ook dat de locaties al vast stonden, de kunstwerken zijn dus speciaal uitgezocht of zelfs gemaakt voor de Grote Kerk en de Terrazzohal of de 2e verdieping van het museum. Een groots kunstwerk als de gouden kubus komt natuurlijk juist in de Grote Kerk in al zijn symboliek prachtig tot zijn recht (andere vorm van Recht doen!), terwijl andere werken juist in de Terrazzohal moéten hangen. Omdat de sfeer daar wat donkerder op mij overkomt, vraag ik naar de achterliggende gedachte die de keus bepaald heeft. En die is er! Vanwege de vaste opstelling van het kunstwerk van Winnie Teschmacher (de twee halve bollen), dient alles wat hier aan de muren geëxposeerd wordt ronde vormen te hebben, om op die manier een harmonieus geheel te creëren. Om de expositie vorm en inhoud te geven, heeft Jan bewust gezocht naar kunstenaars die hij nog niet kende. Hij bezoekt daartoe onder andere beurzen en open atelierdagen en houdt gesprekken met de kunstenaars. Het resultaat is een afspiegeling zowel uit de regio, als elders uit het land en zelfs van ver over de grenzen. Ook streeft Jan ernaar om kunstenaars uit te nodigen uit de landen die nauw betrokken geweest zijn bij de Tweede Wereldoorlog, zoals Japan en Duitsland. Sommige werken zijn voortgekomen uit maatschappelijke bewegingen als Black Lives Matter en de moord op een Russische journaliste. Een werk dat hem persoonlijk erg raakt is autobiografisch en daardoor heel persoonlijk. Hij kent het verhaal erachter en daardoor doet het iets met hem, telkens weer.

We besluiten het gesprek met de vaststelling dat deze expositie niet behaagt, maar confronteert. Na 10 april gaan de werken van alle 30 kunstenaars op reis en zijn tijdelijk te zien in alle steden waar de Geuzen vandaan kwamen. Behalve Vlaardingen zijn dat ook de steden Maassluis, Schiedam, Delft en Rotterdam. Tot slot lopen we samen nog langs diverse kunstwerken en krijg ik hier en daar uitleg. Met deze kennis ga je met andere ogen kijken. Ik zou geïnteresseerden dan ook zeker aanraden het mooi geïllustreerde expositie-boekje te kopen; voor slechts € 3,00 is dat verkrijgbaar aan de balie. Ik bedank Jan hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid en ook voor dit fijne, inspirerende gesprek!


Jan van Dorp bij I am here van Akiko Suzuki

UITREIKING GEUZENPENNING 2022
door Ernst Lohmann

Een paar weken geleden werd bekend dat de Geuzenpenning 2022 uitgereikt zou worden aan de Nederlandse stichting “Lawyers for Lawyers”. Een organisatie die strijd voor een vrije advocatuur waar ook ter wereld. Het is een onafhankelijke en non-politieke organisatie. Zij komen op voor collega’s die in hun beroep worden tegengewerkt en bedreigd. Omdat 13 maart 2022 op een zondag viel werd de uitreiking van de Geuzenpenning in 2022 gedaan op maandag 14 maart 2022. Ook de redactie van het VrijwilligersNieuws van Museum Vlaardingen was hierbij aanwezig. Om verslag te doen en mooie plaatjes te maken.

Vorig jaar kon de uitreiking van de Geuzenpenning 2021 aan mevrouw Malgorzata Gersdorf, de voormalige voorzitter van het Poolse Hooggerechtshof niet plaatsvinden in verband met corona. Zij was nu wel aanwezig en kon de Geuzenpenning 2021 alsnog in ontvangst nemen. De plechtigheden begonnen op Begraafplaats Emaus bij de graven van de Geuzen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna ging de stoet over de Hoogstraat richting de Markt. Op de Markt werden bij het Geuzenmonument kransen gelegd door diverse organisaties en vertegenwoordigers. De gasten en genodigden verzamelden zich verder op de Markt. Zo ook de burgemeesters en oud-burgemeesters van zowel Schiedam, Vlaardingen als Maassluis. Daar maakten we een mooie statiefoto van inclusief Nachtburgemeester Leo IJdo.

Burgemeester Bert Wijbenga ontbrak hierbij. Hij was nog op het stadhuis als gastheer van de laureaten en gevolg. Burgemeester Wijbenga ging direct vanuit het stadhuis naar de Grote Kerk. In dat gevolg o.a. de voorzitter van de Stichting Geuzenpenning mevrouw Kathleen Ferrier, Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad der Nederlanden die de Geuzenpenningen zou uitreiken.

In de volle Grote Kerk was traditiegetrouw het Vlaardings mannenkoor “Orpheus” aanwezig. Na hun lied kwamen er toespraken van o.a. voorzitter Kathleen Ferrier. Geert Corstens deed de Geuzenpenning om bij mevrouw Gersdorf die zeer geëmotioneerd was. Het toekenningsbesluit werd overhandigd door de voorzitter mevrouw Ferrier. Daarna was het de beurt aan “Lawyers for Lawyers (L4L)”. Voorzitter van de stichting Irma van den Berg werd deze Geuzenpenning omgehangen, waarna ook zij het toekenningsbesluit kreeg overhandigd.

Er volgden weer toespraken van Geert Corstens, Irma van den Berg van “Lawyers for Lawyers” en een heel indrukwekkende toespraak van Malgorzata Gersdorf. Mevrouw

Gersdorf begon de toespraak in onduidelijk Duits en vervolgde dit in haar moedertaal, het voor ons totaal onverstaanbare Pools. Toch kwam de boodschap wel over.

Jongeren hadden een mooi aandeel in de plechtigheden. Op de Markt hadden leerlingen van het VOS, dat het Geuzenmonument adopteert, een stukje opgevoerd, bij de kranslegging assisteerden de zeekadetten en in de kerk werd door Liz de Blooijs een gedicht voorgedragen. Zij had de gedichtenwedstrijd van het VOS gewonnen. Een wedstrijd die jaarlijks in het teken staat van de Geuzenpenning.

De Marinierskapel was zowel op de Markt bij de kranslegging aanwezig als later in de kerk. Op een bevlogen manier speelden zij hun muziekstukken. Aan het einde zong Orpheus traditiegetrouw het lied van “de achtien doden” waarna alle aanwezigen twee coupletten meezongen van het Wilhelmus.

Na deze indrukwekkende plechtigheid kwam het afscheid in de kerk, waarbij iedereen onder de indruk was. Het werd gevolgd door een receptie met de laureaten maar die was wel alleen voor genodigden op het stadhuis. In de marmeren hal van het stadhuis was het definitieve afscheid van de laureaten die daarbij samen op de foto wilden, wel met in het midden de voorzitter, mevrouw Ferrier.

 

Buiten stonden nog de kransen op een verder lege Markt, als een eerbetoon aan een bijzondere uitreiking van de Geuzenpenningen van zowel 2021 als 2022.Het Geuzenmonument

door Ernst Lohmann

In de Geuzenmaand besteden we ook aandacht aan het Geuzenmonument. De foto is genomen op een maandagavond in 2010. De blaadjes van de herfst liggen overal verspreid. Bij stadswandelingen vroegen mensen vaak naar de betekenis van het monument. Het monument is ontworpen en gemaakt door de Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert en op zaterdag 12 maart 1983 onthuld door Koningin Beatrix ter nagedachtenis aan de Geuzen die op 13 maart 1941 zijn gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.

"Het monument is een lopend, menselijke figuur, met elementen van vastberadenheid, twijfel en onzekerheid”. Hij heeft een onherroepelijke opdracht om de boodschap verder te dragen naar de toekomst. Het is een lopend figuur want dit mag niet stilstaan. Het beeld heeft drie handen. Hij heft een hand omhoog als waarschuwing en met de andere beschermt hij zijn eigen kwetsbare lichaam en hij stelt zich met een vuist teweer tegen de vijand. De derde hand is ter bescherming. Hij is monddood gemaakt maar ondanks de liquidatie ging het verzet tegen de vijand door. De twee losse benen aan het begin van de oversteekplaats met zwarte in plaats van witte strepen zeggen dat het leven abrupt werd beeindigd.

Het muurtje is een onderdeel van het monument en hier staat de tekst:

"GEUZENVERZET, MEI 1940 . Mei 1945=

=VERZET TEGEN DEN VIJAND GESCHIEDT STEEDS OP DEN JUISTEN TIJD".

 

Omdat de Geuzen na hun gevangenneming ondergebracht zijn in het voormalige politiebureau onder de trappen van het Stadhuis loopt er vanaf het standbeeld een oversteekplaats met de zwarte strepen naar de plek waar zij gevangen hebben gezeten.

De Geuzengroep was een van eerste verzetsgroepen in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Nadat de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnen vielen kwam ook het verzet tegen hen op gang en een van de eerste groepen vormde zich in Vlaardingen. Het kwam voort uit de wandelvereniging "Flardinga”. De Geuzen, afkomstig uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis verzamelden al wandelend inlichtingen en pleegden sabotage. Maar de groep was nieuw en met moest veel leren over verzet en ondergrondse strijd. Ze werden al snel ontdekt en gearresteerd. 18 Geuzen kregen de doodstraf, maar omdat drie Geuzen te jong waren werden zij vervangen door drie Amsterdamse Februari-stakers. Op 13 maart 1941 werden de 18 mensen gefusilleerd.

Jan Campert heeft aan hen het zijn gedicht "De Achttien Doden" opgedragen.

Het Vlaardings mannenkoor Orpheus draagt het gedicht "De Achttien Doden" voor tijdens uitreiking van de Geuzenpenning in de Grote Kerk. Deze foto is uit 2010.

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Museum, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp