Copy
Klikk her for å lese denne e-posten i nettleseren
19/03/20

Sikkerhetsinformasjon per e-post 

Informasjon som er viktig for deg som privatflyger.
Les mer her


Takk for hjelpen

Vi forstår at tiltakene som nå iverksettes har store konsekvenser for deg og dette skaper frustrasjon og fortvilelse. Tiltakene er kraftige og nødvendige for å sikre oss best mulig beredskap og tilgjengelige ressurser i tiden fremover. Vi vil uansett rette en takk til deg som viser forståelse. 
 

Plan fremover

Luftfartstilsynet jobber fortløpende med nødvendige tiltak. Derfor har vi tett dialog med andre myndigheter og bransjen. Her finner du siste oppdatering som gjelder:
  • VFR-forbudet
  • Sertifikat og rettigheter
  • Teori og eksamen

Siste nytt om flygeforbud for VFR-flyging

Oppdatert 19. mars 2020
Luftfartstilsynet har tett dialog med luftfartsbransjen og helsemyndighetene. På bakgrunn av dette har vi innført en rekke tiltak ettersom situasjonen har utviklet seg. Les mer om dette på vår nettside www.luftfartstilsynet.no

For å lempe på arbeidsbelastningen til lufttrafikktjenesten ble norsk luftrom stengt for VFR-trafikk fra 15. mars kl 1900 UTC. Dette gjelder både kontrollert og ikke-kontrollert luftrom. 


Unntak

Forbudet gjelder ikke for militære-, politi-, ambulanse- og SAR-oppdrag. Det er mulig å søke om forhåndstillatelse til skoleflyging og retningslinjer for dette er publisert på NOTAM. I tillegg kan Luftfartstilsynet gi særskilt tillatelse til flyging av samfunnskritisk karakter.
 

NOTAM

Dersom du nå besøker nettsiden www.ippc.no kan du lese siste oppdaterte NOTAM. Vi har fått tilbakemelding fra flygere at de ikke finner teksten.  Husk å skrive inn ENOR i tekstfeltet for FIR. Der finner du også informasjon om hvordan du skal gå frem for å forhåndssøke (PPR) for å fly. 

 

Svar på spørsmål om VFR-forbudet

Oppdatert 19. mars 2020

1. Hvorfor stenger dere også ikke-kontrollert luftrom for VFR-flyging?
Stenge luftrom er et inngripende tiltak for deg som flyr. Samtidig står vi nå i en krevende situasjon der vi må sørge for å spare ressurser som allerede er presset og som vi forventer blir hardere presset i fremtiden. 

2. Hvor lenge skal dette forbudet gjelde?
Vi vet rett og slett ikke hvor lenge forbudet vil gjelde, men vi vurderer situasjonen fortløpende. Og som alle vet, ting endrer seg raskt. Et slikt forbud er det ingen som ønsker, men det er strengt nødvendig per i dag. Så snart vi ser at forbudet må justeres eller fjernes, vil dette bli gjort.

3. Kan jeg fly IFR?
Ja du kan fly IFR dersom du har rettigheter og utrustning til dette. Husk at du må ha tillatelse fra lufttrafikktjenesten dersom flygingen gjelder skoleflyging. Vi vil uansett be deg om å gjøre en ekstra vurdering om flygingen må utføres. 

4. Hva er samfunnskritiske oppdrag?
Terskelen for å få innvilget tillatelse til slike oppdrag er høy. Vi ber derfor den enkelte om å nøye vurdere om oppdraget kan vurderes som samfunnskritisk. 

5. Hvor finner jeg forbudet og forskriften?
Du finner forskriften på vår nettside. Les mer her
Forskriften er også tilgjengelig i Lovdata.

6. Hvem berøres av forbudet?
Forbudet gjelder alle luftromsbrukere som flyr etter de visuelle flygereglene og som har planlagt skoleflyging. Dette gjelder ikke modellfly og droner. 

7. Er det noe jeg kan bidra med?
Ja, hjelp oss å spre dette budskapet. Hold deg gjerne oppdatert via vår nettside, vår Facebook-side og les NOTAM før du har tenkt å fly. 

8. Må jeg både søke til Avinor og Luftfartstilsynet?
Nei. I utgangspunktet må du følge prosedyren som er publisert på NOTAM og søker kun til e-posten som er oppgitt der. Søknad til Luftfartstilsynet er kun nødvendig i særskilte tilfeller, der det eventuelt er uenighet om samfunnsnytten for flygingen. 

9. Hva menes med skoleflyging slik det er beskrevet i forskriften?
Skoleflyging innebærer all flyging som utføres sammen med instruktør eller kontrollant samt soloflyging i regi av en treningsorganisasjon.
 

Sertifikat og rettigheter

Vi mottar henvendelser der folk er bekymret for at de ikke får opprettholdt gyldige rettigheter. Luftfartstilsynet jobber med EASA og andre nasjonale myndigheter for å samkjøre dette i hele Europa.
 

Kommersielle operatører

Per i dag har vi fokusert på tilpasninger for kommersielle operatører som flyr etter regelverkene del-CAT og del-SPO.
Vi har publisert en artikkel om dette her


Privatflygere

Det pågår også et arbeid for å se hvilke løsninger som er nødvendig for deg som privatflyger eller er instruktør. Mer informasjon om dette kommer så snart det er klart. 

Husk at du også har en del spillerom innenfor gjeldene regelverk.
Du finner mer informasjon her:
For å opprettholde LAPL finner du informasjon her

For å  opprettholde en SEP-rettighet finner du informasjon her 

Teorieksamen


Luftfartstilsynets teorieksamen gjennomføres ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. På grunn av koronautbruddet  besluttet Statens vegvesen å stenge trafikkstasjonene fra og med fredag 13. mars. Dette har konsekvenser for deg som har planlagt å avlegge en eksamen.

Les mer her

 Hjelp oss å nå frem til alle som flyr

 

Denne e-posten ble sendt til deg fordi du er registrert i vår sertifikatdatabase med en gyldig rettighet. Del gjerne innholdet i sosiale medier og du må gjerne oppfordre andre å melde seg på våre sikkerhetsbrev til privatflygere. 

Påmelding til sikkerhetsbrev
Twitter
Facebook
Luftfartstilsynet.no
Copyright © 2020 Luftfartstilsynet, All rights reserved.


Ønsker du å endre hvordan du du mottar denne e-posten?
du kan oppdatere dine valg eller slutte å motta.

Email Marketing Powered by Mailchimp