Copy
Klikk her for å lese denne e-posten i nettleseren
14/03/20

Sikkerhetsinformasjon per e-post 

 

Vi begynner nå å sende deg sikkerhetsinformasjon via e-post. I utgangspunktet var dette et tiltak vi har hatt på gang en stund for å gi deg enkel tilgang til informasjon om regelverk og sikkerhetsarbeid som pågår. Rett og slett informasjon som er viktig for deg som flyr.

Den pågående situasjonen med koronaviruset SARS-CoV-2 fører likevel til at disse sikkerhetsbrevene fikk en annen start enn det vi først så for oss. 


Du kan forvente å motta informasjon om:

  • Endringer av regelverk og høringer
  • Veiledningsmaterialet
  • Tekniske, operative og administrative tema 
  • Sikkerhetskampanjer og arrangement
Sikkerhetsinformasjon til privatflygere er en del av vårt program for sikkerhetsformidling. Dette vil ikke erstatte andre offisielle kilder som for eksempel NOTAM, AIP eller AIC, men er ment som et supplement til disse publikasjonene. 

Flygeforbud for VFR-flyging

Luftfartstilsynet har tett dialog med luftfartsbransjen og helsemyndighetene. På bakgrunn av dette har vi gradvis innført tiltak ettersom situasjonen har utviklet seg. Les mer om dette på vår nettside www.luftfartstilsynet.no

For å lempe på arbeidsbelastningen til lufttrafikktjenesten stenges derfor norsk luftrom for VFR-trafikk fra 15. mars kl 1900 UTC. Dette gjelder både kontrollert og ukontrollert luftrom. 
 

Frem til forbudet gjelder

Vi ber om at all trafikk frem til at forskriften trer i kraft begrenses til det absolutt nødvendigste, men dette må vurderes av deg som fartøysjef. 
 

Unntak

Forbudet gjelder ikke for militære-, politi-, ambulanse- og SAR-oppdrag. Det er mulig å søke om forhåndstillatelse til skoleflyging og retningslinjer for dette vil bli publisert på NOTAM. I tillegg kan Luftfartstilsynet gi særskilt tillatelse til flyging av samfunnskritisk karakter. 

 

Hvordan søke til Luftfartstilsynet

For å søke om å fly sammfunnskritiske oppdrag må du sende en e-post til postmottak@caa.no. Skriv inn i emnefeltet; Samfunnskritisk oppdrag VFR.

Svar på spørsmål


1. Hvorfor stenger dere også ukontrollert luftrom for VFR-flyging?
Stenge luftrom er et inngripende tiltak for deg som flyr. Samtidig står vi nå i en krevende situasjon der vi må sørge for å spare ressurser som allerede er presset og som vi forventer blir hardere presset i fremtiden. 

2. Hvor lenge skal dette forbudet gjelde?
Vi vet rett og slett ikke hvor lenge forbudet vil gjelde, men vi vurderer situasjonen fortløpende og som alle vet, ting endrer seg raskt. Et slikt forbud ønskes av ingen, men er strengt nødvendig per i dag. Så snart vi ser at forbudet må justeres eller fjernes, vil dette bli gjort. 

3. Kan jeg fly IFR?
Ja du kan fly IFR dersom du har rettigheter og utrustning til dette. Husk at du må ha tillatelse fra lufttrafikktjenesten dersom flygingen gjelder skoleflyging. Vi vil uansett be deg om å gjøre en ekstra vurdering om flygingen må utføres. 

4. Hva er samfunnskritiske oppdrag?
Terskelen for å få innvilget tillatelse til slike oppdrag er høy. Vi ber derfor den enkelte om å nøye vurdere om oppdraget kan vurderes som samfunnskritisk. Luftfartstilsynet vil vurdere hver søknad individuelt. 

5. Hvor finner jeg forbudet og forskriften?
Du finner forskriften på vår nettside. Les mer her
Forskriften blir også tilgjengelig i Lovdata fra førstkommende mandag. 

6. Hvem berøres av forbudet?
Forbudet gjelder alle luftromsbrukere som flyr etter de visuelle flygereglene.

7. Er det noe jeg kan bidra med?
Ja, hjelp oss å spre dette budskapet. Hold deg gjerne oppdatert via vår nettside, vår Facebook-side og les NOTAM før du har tenkt å fly. 

 Hjelp oss å nå frem alle som flyr

 

Denne e-posten ble sendt til deg fordi du er registrert i vår sertifikatdatabase med en gyldig rettighet. Del gjerne innholdet i sosiale medier og du må gjerne oppfordre andre å melde seg på våre sikkerhetsbrev til privatflygere. 

Manuell påmelding til sikkerhetsbrev
Twitter
Facebook
Luftfartstilsynet.no
Copyright © 2020 Luftfartstilsynet, All rights reserved.


Ønsker du å endre hvordan du du mottar denne e-posten?
du kan oppdatere dine valg eller slutte å motta.

Email Marketing Powered by Mailchimp