Copy
Goed eten maak je in Brabant 
Goed eten beleef je in Brabant
Brabant kijkt terug op een succesvol foodjaar en maakt zich klaar voor een vervolg
In december vond de grote finale plaats van Noord-Brabant European Region of Gastronomy (ERG2018). Gedurende het afgelopen jaar hebben de provincie Noord-Brabant, AgriFood Capital, VisitBrabant, Brabantse regio’s en gemeenten samen met de food- en vrijetijdssector gewerkt aan een impactvol foodjaar. Met We Are Food, het innovatieprogramma voor de foodsector, en Brabant Celebrates Food, het smaakmakende publieksprogramma, werd Brabant duidelijk gepositioneerd als de provincie waar goed eten wordt gemaakt en waar je goed eten kunt beleven. Deze week is de eindrapportage van dit foodjaar gepresenteerd aan de leden van de Provinciale Staten. Belangrijkste conclusie is dat uitvoerders, stakeholders en Brabantse inwoners overwegend positief zijn over ERG2018. Er wordt dan ook gewerkt aan een meerjarige aanpak als vervolg op het afgelopen foodjaar.
De titel European Region of Gastronomy gaf Brabant als provincie de kans om zich voor bezoekers en toeristen sterker op de kaart te zetten als fooddestinatie. Met ruim 300 publieksevenementen gaven boeren, ondernemers en organisaties invulling aan Brabant Celebrates Food. Ook gaf het foodjaar ondernemers, kennisinstellingen en overheden de kans om zelf aangedragen thema’s in de spotlights te zetten. Tien maanden lang stond er elke maand een ander thema centraal: van voedselverspilling tot duurzame voedselproductie, van gezondheid tot onderwijs. Het was de eerste keer dat het onderwerp food in Brabant zo compleet werd geëtaleerd en dat zoveel partijen in de keten van boer tot bord met elkaar werden verbonden en op deze schaal gingen samenwerken. Hierdoor ontstonden nieuwe netwerken, nieuwe ideeën en nieuwe inzichten, werd de de basis gelegd voor kansrijke samenwerkingen tussen de food- en vrijetijdssector en werden honderdduizenden mensen in binnen- en buitenland bereikt. Hiermee is een waardevolle basis gelegd die ook voor de toekomst veel kansen biedt. 

Voor een uitgebreide terugblik op ERG2018 bekijk hier het online magazine.
Onderzoek
Om beter inzicht in de resultaten van het foodjaar te krijgen en de koers voor de toekomst zo goed mogelijk te bepalen heeft het PON in opdracht van de provincie onderzocht hoe het jaar is gewaardeerd door inwoners en betrokken partijen en waar evt. verbeterpunten liggen. Een paar uitkomsten:
•    Gemiddeld drie op de tien Brabanders (ruim 600.000 mensen) hebben gehoord, gelezen of gezien over de ERG-programma’s;
•    Gemiddeld elke tiende bewoner heeft aan één van de activiteiten van ERG2018 meegedaan;
•    65% van de Brabanders die iets hebben gehoord of gezien van ERG2018 waardeert het themajaar met een 7 of hoger;
•    Driekwart van de Brabanders vindt het positief dat er wordt gewerkt aan een groter bewustzijn over gezond en duurzaam eten en het verbeteren van het imago van Brabant omtrent food;
•    Voor de komende jaren vindt circa zeven op de tien Brabanders dat de uitgangspunten uit ERG2018 moeten terugkomen (bottom up aanpak, netwerk verbreden, food en leisure samen profileren en koplopers op het gebied van duurzame foodinnovatie waarderen).
Uiteraard klonken er ook een paar kritisch noten. Uit metingen onder de directbetrokkenen bleek dat de bevraagden hadden gehoopt dat het We Are Food-programma, gericht op ondernemers in de foodsector, bij een nog breder publiek onder de aandacht was gekomen. Ook wordt er gevraagd om meer focus, dus een minder breed scala aan onderwerpen.

Gedeputeerde Anne Marie Spierings:
“Op dit moment wordt er op basis van de uitkomsten van het onderzoek gewerkt aan een meerjarige aanpak als vervolg op ERG2018. Onder de naam We Are Food komt er in 2019 een compact, toegankelijk programma rond eiwittransitie: de overgang naar meer plantaardige eiwitten. Mondiaal een groot thema waarop Brabant een belangrijke positie in wil en kan nemen. Overheden en steeds meer Brabanders willen een duurzamere maatschappij en gezonder eten, terwijl de boer zoekt naar nieuw draagvlak en andere verdienmodellen. De horeca wil meer Brabantse gerechten en erfgoed aan de man brengen en bezoekers bij bijzondere belevenissen aan tafel hebben. Eten maken en eten beleven, innovatie en genieten. Die ingrediënten zullen in de meerjarige aanpak te zien zijn. De nieuwe plannen worden binnen afzienbare tijd gepresenteerd.”
Van zaaien komt oogsten 
We Are Food gaf organisaties en personen rondom de tien thema’s die vorig jaar in de spotlights stonden een podium, zorgde dat relevante partijen elkaar leerden kennen en maakte een grote stap mogelijk in de uitvoering van hun plannen. Acht van deze tien projecten worden op dit moment verder uitgerold of doorontwikkeld en krijgen mede dankzij de steun van We Are Food een structureel karakter. 

Samen tegen verspilling  
De themaweek samen tegen verspilling is uitgegroeid tot een jaarlijkse landelijke week. Daarnaast is er een taskforce opgericht bestaande uit een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid met de ambitie om in 2030 voedselverspilling met de helft verminderd te hebben ten opzichte van 2015. 

Voedsel van Brabantse grond
Het studieprogramma waarbij koks in opleiding op bezoek gaan bij boeren in de buurt om meer kennis te krijgen van voedsel van Brabantse grond is structureel opgenomen in het onderwijsprogramma van Brabantse horecascholen. Ook is het boek Van Brabantse Grond met recepten en verhalen van Brabantse grond voor iedereen verkrijgbaar.

Eet je beter
Het eetconcept dat diabetes 2 aanpakt wordt nu door Food4Care aangeboden aan academische ziekenhuizen.

De gezonde school
Het lesprogramma waarbij leerlingen aan de slag gaan met het ontwerpen van hun eigen gezonde burger wordt nu op meerdere scholen aangeboden. De winnende burger uit 2018 is daadwerkelijk in productie genomen on op diverse plekken verkrijgbaar. 

De nieuwe boer
De eerste Familievarkenstal van Nederland waar varkens een lekker leven kunnen leiden wordt nu gebouwd in Boekel en nog dit voorjaar in gebruik genomen.  

De gezonde community
De succesvolle LCHF-belevingsmarkt die GezondDorp Leende organiseerde om een gezonde lifestyle voor het hele dorp te bevorderen, wordt dit jaar opnieuw georganiseerd. De community blijft groeien. 

Samen voedsel produceren
Het concept Herenboeren, waarbij buurtgenoten samen eigenaar zijn van hun eigen boerderij, wordt landelijk uitgerold. De eerste locatie in Boxtel inspireert, er worden op dit moment op 15 nieuwe locaties Herenboerderijen opgericht. 

Brabantse Gastvrijheid
Het onderzoek dat  Breda University of Applied Sciences (BUAS) deed naar Brabantse Gastvrijheid wordt in 2019 gepresenteerd op het congres: ‘Local Food for Vital Regions: Facts and Myths’. Dit onderzoek heeft ook opgeleverd dat meer studenten aan de BUAS willen afstuderen op foodgerelateerd onderzoek of businessplannen.
Goed eten in Brabant
Onder de noemer Goed eten in Brabant gaat VisitBrabant in 2019 door met marketingactiviteiten om eten in Brabant in de schijnwerpers te zetten. Op visitbrabant.com wordt het foodaanbod in Brabant meertalig gepresenteerd met speciale aandacht voor streekgerechten & specialiteiten, food experiences & innovaties en gastronomie. De Dutch Cuisine route die afgelopen jaar in Regio West-Brabant werd ontwikkeld. Zilt, Zoet en Zalig West-Brabant, wordt dit voorjaar uitgebreid gepromoot met onder meer reportages in Seasons en FietsActief. Bovendien wordt er gewerkt aan een nieuwe route in de Kempen die ook streekproducten, restaurants en verhalen over de Brabantse eetcultuur combineert met wandelen en fietsen. In april gaat de Brabant is open campagne van start met een oproep naar Brabanders om hun favoriete foodspot te delen. VisitBrabant zet dit jaar ook de samenwerking met Noord-Brabant Culinair voort en publiceert een nieuwe versie van de gratis e-training over goed eten in Brabant voor professionals uit de leisure sector.
Twitter
Facebook
wearefood.nl
Instagram
Copyright © 2018 We Are Food, All rights reserved.
Je ontvangt dit bericht als genodigde van een We Are Food bijeenkomst of omdat je je aangemeld hebt op onze website.

Our mailing address is:

Programmabureau We Are Food

Onderwijsboulevard 225

5223 DE   ‘s-Hertogenbosch

+31 (0)6 52794089

info@wearefood.nl


Netherlands

Add us to your address book


Als u de updates van WeAreFood niet meer wilt ontvangen, kunt u uw instellingen aanpassen of afmelden van deze nieuwsbrief.

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
We Are Food · Keizerstraat 12 · 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant 5211HG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp