Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

Klik hier voor de webbrowser versie
2021

Jaargang 5 nr.18

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

Agenda
 

12 mei  Online Klimaatcursus 8 bijeenkomsten. Zie https://www.ivn.nl/klimaat
educatie-met-impact/online-cursus

30 mei 10:00-12:00 uur, MFC Musschenberg 101, lezing Genezen met Kruiden. Vooraanmelding pdriessen7@gmail.com

15 juni 19:45-22:00 uur, Algemene Ledenvergadering IVN Spau-Beek. MFC Spaubeek/ZOOM. Vooraanmelding bij info@ivnspaubeek.nl

22 juni 19:45-22:00 uur Werkgroepleden-overleg MFC Spaubeek/ZOOM. Vooraanmelding bij info@ivnspaubeek.nl

25 juni 21:00 uur Vuurvliegjes ontdekken. Vertrek NS station Schinnen, vooraanmelding rene.vdheuvel@gmail.com

Tussen 26 juni - 11 juli 21:00 uur op zoek naar het Vliegend Hert bij Nagelbeek/Hegge. Vertrek NS station Schinnen, vooraanmelding rene.vdheuvel@gmail.com


Onze jubilarissen:


Ger Salden

Sybille Bronneberg


Harrie Mullers

Echtpaar Nijsten-WintraeckenN.B. Deelname aan alle activiteiten geschiedt op eigen risico. Deelname is gratis. Raadpleeg altijd daags tevoren www.ivn.nl/afdeling/spau-beek/activiteiten en/of volg onze evenementen via Facebook.


Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:

Petra Driessen
Leon Heemels
Ben Derks

Zie ook:

www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek/

 

IVN Nieuws

Tiny forest sponsoractie, doe mee!
In Spaubeek is een tiny forest gepland (maar nog niet geplant) voor de schoolkinderen in de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening. 
Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, insecten en kleine zoogdieren, maar ook om onze kinderen in dit 'buitenlokaal' over de Nederlandse natuur te laten leren. Ook buurtbewoners ontmoeten elkaar op deze prettige en gezonde plek.
De kinderen zullen het mini-bos zelf gaan aanplanten op 3 nov. 2021. Ook wordt er een lespakket ontwikkeld door natuurgidsen in opleiding, wat in de toekomst door de Basisschool in samenwerking met het IVN gebruikt gaat worden. 

Onze vraag: Wil jij een of meer bomen sponsoren? Maak dan €25,- per boom over naar Bankrekeningnummer NL97RABO 0146550080, t.n.v. IVN Afdeling Spau-Beek, onder vermelding van het “aantal bomen" en "Tiny Forest Sponsoractie" 
Wij zullen dan zorgen voor een boomlabel met je naam!
----
Verkiezingsuitslag 2021 en ons klimaat…
Greenpeace schreef het zo: ‘Het KNMI liet begin deze maand nog weten “bezorgd te zijn over het tempo waarin klimaatmaatregelen worden uitgevoerd”. Want als Den Haag blijft treuzelen en deze crisis niet aanpakt, wordt volgens het meteorologisch instituut mogelijk de
1,5 graad opwarming al over 9 jaar bereikt. Een grens waarboven de gevolgen van klimaatverandering zeer dreigend worden. Denk aan toenames van stormen, zware regenval en hittegolven; het smelten van land- en zee-ijs, het ontdooien van permafrost en ingrijpende veranderingen in leefgebieden van mensen en dieren.’ De urgentie om zinnig klimaatbeleid uit te voeren is hoger dan ooit. De politiek móet ons uit de klimaatcrisis leiden er is geen andere optie. Dan moet de CO2 uitstoot met 65% naar beneden. Maar gaat dat ook lukken met de plannen van de winnende partijen? Wie het weet mag het zeggen.
-----
In Memoriam Yvonne van Gool
In januari jl. ontvingen we helaas het bericht dat Yvonne van Gool-Hein was overleden. Yvonne is meer dan 22 jaar lid geweest van onze vereniging, en actief in de werkgroepen ‘Flora & Fauna’ en ‘Geologie’. 
Wij wensen de familie van Gool-Hein veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Yvonne. Lees hier het in Memoriam.

Werkgroep in de kijker:
de Maandagmorgen/MaMo-werkgroep

De MaMo werkgroep werkt ook van thuis!
Harrie Meels laat zich niet tegenhouden maar gaat stug door met het timmeren van nestkasten. De verkoop loopt ook nu nog steeds goed: Twee kasten zijn via de Facebook pagina aan de man gebracht. Andere leden zijn Jo van Loo, Kees van de Laarschot, Piet van Wersch, Wil Rouloffs en Martien Evers. Het MaMo team is altijd blij met timmerhout en dakbedekking voor de vogelhuisvesting. Dus als u materiaal heeft kunt u dit bij coördinator Jo van Loo aanbieden. Tel.nr. 046-4424803.

Terugblik

IVN Spau-Beek deed mee aan “Beek Schoon”.
“Beek Schoon” is een initiatief van de Gemeente Beek en het CNME “De Rollen” om zwerfvuil op te ruimen. Op zaterdag  27 maart 2021 van 10:00 tot 12:00 vond de actie “Beek Schoon” plaats. De weersvoorspellingen waren niet van de lucht, harde regen, hagelbuien en stormachtige wind! Het beloofde niet veel goeds. De activiteit zou doorgaan onder alle omstandigheden. Wat schetste onze verbazing toen, eenmaal op pad, de zon doorbrak en het verder droog is gebleven. Het werd een zeer geslaagde activiteit waar ruim 200 Beekenaren aan hebben deelgenomen. Op meerdere plekken in de gemeente Beek werd zwerfvuil opgeruimd.


Namens het IVN Spau-Beek hebben Martien van Wezel, Lei Nelissen, René Crol, Henk Goettsch (Neerbeek), Gerard Bisschof en Leon Heemels meegedaan, gewapend met een grijper, handschoenen, vuilniszak en een fluoriserend hesje. Het resultaat was een verbluffende berg gevulde vuilniszakken met dank aan alle deelnemers. 

Verslag Jubilarissen bezoek
In het kader van niet uit het oog, niet uit het hart, hebben we als bestuur de jubilarissen van onze vereniging een persoonlijke felicitatie doen toekomen. Onze secretaris Martien heeft alle jubilarissen bezocht en hen met partner uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op een nog nader te bepalen zaterdagmiddag. Dit idee werd met enthousiasme ontvangen.

Vooruitblik

Online IVN Klimaatcursus 12 mei
Wil je in 2021 ook actief worden en als als IVN klimaatcursist aan de slag? Vanaf woensdag 12 mei begint een nieuwe online IVN Klimaatcursus. Deze cursusreeks bestaat uit acht bijeenkomsten en loopt tot en met 30 juni. Meer informatie over of aanmelden voor de online klimaat cursus zie: https://www.ivn.nl/klimaateducatie-met-impact/online-cursus

= Lezing 30 mei - Genezen met kruiden. De lezing moest 14 maart afgelast worden. Zie vorige nieuwsbrief voor infol Aanmelden pdriessen7@gmail.com

Vuurvliegjes ontdekkenOp vrijdag 25 juni gaat ’t IVN Spau-Beek op zoek naar vuurvliegjes. Vuurvliegjes zijn het actiefst rond de langste dag. Om deze diertjes te kunnen zien moet het donker zijn. Vandaar dat het een late avondwandeling gaat worden van ruim 2 uren. Wanneer de vuurvliegjes in grote getale aanwezig zijn, is deze wandeling een echte natuur-beleving, die vooral op kinderen indruk maakt. En in het donker door het bos wandelen is natuurlijk heel spannend. Wel aanmelden via een mail naar: Rene.vdheuvel@gmail.com. Gidsen Sjaak Frenken (tel. 06-33108235) en René van den Heuvel (06 53738966)

= Op zoek naar het Vliegend Hert, vanaf 26 juni tot 11 juli.
Het vliegend hert laat zich slechts zien als de omstandigheden gunstig zijn. Het mag niet te hard waaien: maximaal windkracht 2. De temperatuur moet meer zijn dan 17 graden en hij vliegt pas uit rond 22:00 in de schemering. Wil je deze prachtige kever ook een keer in actie zien? Stuur dan een mailtje, met onderwerp “vliegend hert" naar rene.vdheuvel@gmail.com. Vanaf 26 juni ga ik de weersvoorspelling in de gaten houden en zodra er goede omstandigheden voorspeld worden, stuur ik u een mail en gaan we enkele dagen later op pad. De wandeling start dus, afhankelijk van het weer, ergens tussen 26 juni en 11 juli om 21:00 op de parkeerplaats van het NS station in Schinnen. Neem een zaklantaarn mee!


= Leon Heemels heeft samen met Roel v.d. Munckhof de plaats voor onze jubileumboom, 50 jaar IVN Spau-Beek, bepaald. De positie wordt een schitterende plek, centraal in de Gemeente Beek, vlak bij Sportpark de Haamen, tussen Beek en Neerbeek. We zullen deze jubileumboom met enig feestvertoon gaan aanplanten in najaar 2021.

Wist u dat...

…..Wim Castenmiller sinds 4 maart aspirant-bestuurslid af is, en we hem nu tot volwaardig bestuurslid hebben verwelkomd?

.... er speciaal voor vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken, 13 april van 20:00 tot 21:30 een webinar over filosoferen en natuur wordt georganiseerd? Je kunt je aanmelden via https://www.ivn.nl/webinar-met-kinderen-filosoferen-over-natuur

…. dat u kunt gluren in de kasten en nesten van diverse vogels via https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente? Via webcams kunt u 24 uur mee kijken wat de dieren doen. Leuker dan tv-kijken!

.....De Natuur- en Milieufederatie Limburg 50 jaar bestaat dit jaar? Proficiat!

… het Bomenfestival is uitgesteld? Het zal nu plaats hebben in september, oktober en november 2021. Zie https://www.ivn.nl/ivn-bomenfestival-limburg


---- het struinpad vanaf Annakapel naar Terborg is geblokkeerd door omgewaaid bomen sinds de eerste voorjaarsstorm. Leon springt er op zijn run als een hinde overheen, zegt hij….

Goed geschoten!                                  
Waar blijven toch die mooie natuuropnames van u lieve natuurliefhebber? Stuur ze naar redactie@ivnspaubeek.nl.en win een vogelhuisje dat we jaarlijks weggeven aan het leukste shot. Deze keer schoot Leon Heemels 9 reeën op een rij. Met de camera!

 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
               


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp