Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

2020
Jaargang 4 nummer 14
Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

- Vanwege de Corona-maatregelen zijn (vooralsnog tot 6 juni) al onze IVN-activiteiten afgelast. De hieronder weergegeven data zijn dus onder voorbehoud


- 7 juni: Natuur- en Cultuur wandeling 14.00 uur over plateau van Schimmert met Ton Janssen, vertrek Hubertusmolen, Schimmerteweg 17, Beek

-17 juni Algemene Ledenvergadering voor onze werkgroepleden en donateurs met een eenvoudige agenda (nadere informatie wordt nog toegezonden)

- 26 juni Vuurvliegjeswandeling  20.30 uur vanaf Bongerd te Spaubeek o.l.v. René van den Heuvel tel 06-53738966 

- begin juli excursies 'vliegend hert' o.l.v. René van den Heuvel na aanmelding via tel 06-53738966


-15 augustus kroetwusjwandeling 10.30 uur o.l.v. Petra Driessen vanaf de Bongerd te Spaubeek tel 06-27834315

-16 aug: Regiowandeling thema 'Natuur onder druk' 10.00 uur door IVN Born + Munstergeleen; zie hun websites voor meer info

- 28 aug: Vleermuizenexcursie 20.30 uur vanaf P-plaats Biesenhof, door Sjaak FrenkenKlik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beekredactie@ivnspaubeek.nl
of info@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier (tot mei 2020)
Ben Derks
Petra Driessen
Martien van Wezel


Zie ook:
www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek
 

Martien van Wezel in zijn element als verslaggever
Wim Koetsier ging (bijna) en Leon Heemels begon weer als voorzitter

 
Het logo van het Elsmuseum in Beek
Vitrines met fossiel geologisch materiaal uit andere klimaattijden
Het 'Afvalstraatje', een 'Duurzaamheids-bijdrage' van leerlingen van de basisschool in Spaubeek
Het (van Hub en Marianne Bonten) geleende Klimaatrad nodigt uit tot discussie over Klimaat en Duurzaamheid

 
Expositie-expert Lei Nelissen legt de laatste hand aan de vitrinekasten in de gang
De 'finishing touch' van onze hoofdruimte door Hans Hensgens en Leon Heemels
Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker?
In één van de vitrinekasten is het overzicht van onze werkgroepen te zien
De eerste belangstellenden druppelen op 12 januari 'binnen' in de buurt van de te onthullen logoborden 

 
moeder en kind
halverwege gekeerd
Rustig blijven 
Het opgeknapte originele naambord van onze 'Natuurwachtershut Moorenheyde' wordt onthuld
De 'grote gang-opknappers' Lei Nelissen en Kees van de Laarschot heropenen ons vernieuwde IVN-home
Binnen werd er geproost op een succesvolle opknapbeurt en ons 50-jarig afdelingsjubileum
Hulde voor de 'keukenploeg' die alle gasten op 12 januari keurig van een natje en een droogje voorzien hebben
 
Naast coördinator van de Geologie werkgroep binnen ons IVN is Lei Nelissen inmiddels ook 'gediplomeerd' gids bij de vuursteenmijn in Rijckholt

 
Vuursteen in verschillende 'gedaantes', toegelicht door Lei Nelissen tijdens zijn lezing over Rijckholt 

 
BSO 'de Bron' uit Neerbeek  bedankt Leon en Lei voor fossielenles met een door één van de leerlingen gemaakte tekening


 
Bij het geologisch monument met 'autochtoon conglomeraat' in het Diependaal, tijdens de Klimaatwandeling

 
Imposante bergen zilverzand in groeve Bruls in Spaubeek, ten teken dat in héél vroegere tijden hier een ondiepe zee gelegen heeft 


 
Oeverzwaluwen maken dankbaar gebruik van de steile wanden in de groeve

 
Henk Henzyck presenteerde weer een fantastische paddenstoelenlezing op 9 februari

 
Ad Havermans sprak over "de laatste 2 seconden van de 24 uren dat onze aarde bestaat", tijdens een geologie-avond
 
Wim Castenmiller -IVN KlimaatGids- gaf op zondag 8 maart een boeiende lezing over Klimaatopwarming en Klimaatverwarring
 
De gesneuvelde notaris-appelboom, inclusief steenuilenkast na de winterstorm


 
Wim Castenmiller  kan de boom in, ........ na de storm, maar nu met een nieuwe steenuilenkast  

 
Een pentekening van de hut, waar we op zolder begonnen, gemaakt bij ons eerste jubileum.


 
Ons IVN-home, thans een riant onderkomen
 
De Corona-spelregels van de overheid

 
De vogelvoer-ophangtruc van Joost Devilee die geen enkele hindernis vormt voor muizen (zoekplaatje)

 
Burg. Eussenlaan 1
NL6176BA  Spaubeek


Our mailing address is:
info@ivnspaubeek.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

IVN-Nieuws

Beste lezer(es),

Het Coronavirus heeft de hele wereld 'op zijn kop gezet'. Sinds half maart liggen al onze activiteiten in ieder geval tot begin juni stil. En wat er daarna gaat gebeuren, moeten we nog maar afwachten.

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, zouden we normaliter het jubileumfeest (14 maart) net achter de rug hebben alsook de Algemene Ledenvergadering (25 maart), waarin José Buskens en Wim Koetsier op een nette manier bij het bestuur zouden zijn 'uitgezwaaid'. Maar het liep allemaal anders!
Een en ander betekent dat Wim Koetsier nog een tijdje langer formeel de voorzitter zal zijn, alhoewel hij vanaf begin mei hoogstwaarschijnlijk in Cuijk zal zijn neergestreken. Binnen het bestuur is afgesproken dat Leon Heemels deze rol tijdelijk zal overnemen, hetgeen tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel zal worden bekrachtigd. Vooralsnog hebben we hiervoor woensdag 17 juni als nieuwe datum in gedachten. Maar of dat 'm ook werkelijk gaat worden, zullen we tijdig aan onze werkgroepleden en donateurs bekend maken. 

Na de 'winterstop' hadden we als IVN al weer heel wat buitenactiviteiten 'op de rol staan'. En de agenda puilde vanaf half maart bijna uit vanwege talloze 'Natuur op Maat' activiteiten in ons eigen IVN-home, bij de Oude Pastorie of in het Geleenbeekgebied. Maar Corona maakte alles anders. Een en ander zal betekenen dat onze volgende nieuwsbrief er heel wat 'dunner' uit zal zien, met bovendien een redactieteam dat uitgedund is vanwege het vertrek van Wim Koetsier. Martien van Wezel neemt heel veel redactionele zaken op zich, maar zal vooral ook afhankelijk blijven van jullie creatieve inzendingen van foto- en tekstmateriaal.
 
Het Corona-virus: de grote stoorzender dit kwartaal, en hoe lang nog??
Mede als gevolg van de regeringsmaatregelen rond Corona hebben we besloten om ook onze reguliere zondagmiddag-openstelling op te schorten. Normaliter zouden we t/m april op iedere zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 'open huis' hebben, maar ook dat schuift nu door naar zondag 4 oktober 2020, wanneer op dat gebied een 'nieuw seizoen' begint.
Zo worden wandelaars in he bos naar ons IVN-home 'gelokt'
Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt is het nog onduidelijk op welke wijze en wanneer we de jubileumviering zullen laten plaatsvinden. Maar we kunnen al wél melden dat we, in samenspraak met het bestuur van het Elsmuseum, hebben besloten om de ingerichte expositie in Beek (Wolfeynde 4c) een groot deel van dit jaar 2020 voor het publiek open te zullen stellen. De expositie met als thema 'Klimaat en Duurzaamheid' was juist half maart, vlak vóór het uitbreken van de Coronavirus-crisis, helemaal 'tip-top' gemaakt. In deze nieuwsbrief laten we in de blauwe linker kolom al een paar 'sfeerplaatjes' zien en hieronder een foto van onze 'publiekstrekker', namelijk een kaakstuk van een heuse Mosasaurus, die we mochten lenen van het Natuurhistorisch Museum uit Maastricht.

In de volgende nieuwsbrief (begin juli) verwachten we meer concreet nieuws over al onze activiteiten te kunnen melden. Maar hou in de tussentijd vooral ook onze website en FaceBook pagina in de gaten.
Vooralsnog hebben we in de linker (blauwe) kolom onze geplande activiteiten vanaf 1 juni nog wel vermeld, zodat u énig idee hebt wat er al 'in de pijplijn zat'.
Kaakstuk van een heuse Mosasaurus als één van de publiekstrekkers bij de IVN-expositie in het Elsmuseum
De jubileumcommissie van ons IVN had zich vorig jaar ten doel gesteld om in 2020 te streven naar 200 actieve leden en donateurs. Nú al kunnen we zeggen dat dit aantal bijna bereikt is. De Natuur op Maat activiteiten en de opgestarte Natuurgidsen-opleiding leverden ons nieuwe (donateur)leden op. Maar vooral door de opheffing van de afdeling Sittard-Geleen per 1-1-2020  kregen we er in 2019 veel 'nieuwelingen' bij. Uiteindelijk stond de teller op 31 december 2019 op maar liefst 198, een stijging met 24 personen in één jaar !
Zo blijkt IVN Spau-Beek niet alleen een ledentrekker uit de gemeente Beek te zijn, maar komen ze ook graag vanuit omliggende plaatsen, tot zelfs Echt, Maastricht en Heerlen aan toe.

Op 13 januari van dit jaar was de eerste echte bijeenkomst van de Natuurgidsenopleiding NGO Westelijke Mijnstreek, met Leon Heemels als drijvende kracht. Opmerkelijk en prettig is, dat hij daarbij kan steunen op veel docenten en mentoren uit de regio, die in 2015/2016 hun NGO-certificaat behaalden.
Als afdeling Spau-Beek mogen we blij zijn met zeven cursisten (van de 25 starters) die hun stage en eindopdracht bij ons willen uitvoeren, zodat we van een gezonde aanwas kunnen spreken en ook in de toekomst van voldoende nieuwe energie verzekerd lijken.
De 'klas' met Natuurgidsen in Opleiding te gast in ons IVN-home 
Nieuwe bestuursleden gezocht

Ook al mogen we met ingang van de volgende Algemene Ledenvergadering Petra Driessen binnen ons bestuur verwelkomen, het vertrek van José Buskens en van Wim Koetsier maakt, dat we nog steeds naarstig op zoek blijven naar nieuwe bestuursleden.
Als u zelf interesse heeft, of iemand anders kent die op zijn minst wel een tijdje op proef zou willen meedraaien, dan vernemen we dat graag. Meld dit dan bij ons secretariaat (info@ivnspaubeek.nl), maar een telefoontje naar één van de bestuursleden kan natuurlijk ook. 
Algemeen

Om onze nieuwsbrief blijvend interessant te houden, zien we nog steeds graag bijdragen van lezers -dus dat hoeven geen leden te zijn-  in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl  of naar ons centrale aanmeldadres  info@ivnspaubeek.nl


Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit (om een goede reden) moet worden aangepast of niet doorgaat , terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen en/of volg ons via Facebook. Wij beseffen dat niet iedereen Facebook heeft, dus dan kunt u beter kijken op onze website.
Als die informatie niet volledig is of tegenstrijdig, dan kunt u dit gerust aan ons melden. Dat geldt ook voor de vertrekplek of tijdstip vertrek. Aanmelden is vaak niet, maar soms wel verplicht. Wij hebben in de Redactieraad de taken verdeeld en ieder lid verzorgt één van de nieuwsbronnen.
 

Werkgroep in de kijker: Flora en Fauna

De naam van de werkgroep was eerst 'Flora en Zoogdieren'. Maar nu wordt alles in de natuur bestudeerd onder leiding van Wim Castenmiller:.
Vogels, Steenuilen, Vleermuizen, Vogels, Bijen en Insecten vallen nu dus ook onder deze werkgroep. In de herfst- en wintermaanden is men vaak binnen in 'besloten kring' bezig, waarbij deelonderwerpen via lezingen of kleine practica worden uitgediept of lezingen worden gehouden. Zodra het buiten beter weer wordt, zijn er buitenexcursies en is er bijvoorbeeld een groep die op gezette tijden de flora-ontwikkeling langs de Geleenbeek monitort.
 
De zeewier lezing op 22 januari 2020 door Iris Menger paste prima in de activiteiten van de Werkgroep Flora en Fauna
(zie verderop in deze nieuwsbrief)

Terugblik

Grote Ge-dedomestificeerde Grazers in Schinveld
(Martien van Wezel en Carin Menger)

Op zaterdag 11 januari 2020 gingen 9 mensen op stap naar Schinveld.  ....Lees meer.... als u wilt weten wat ze allemaal beleefd hebben.
 
Carin Menger met hoed legt alles goed uit.
Feestelijke start van 2020
(Wim Koetsier)

Na wékenlang zwoegen door talloze IVN-vrijwilligers was het op zondag 12 januari 2020 dan eindelijk zo ver: het opgeknapte IVN-home werd héropend.  Met name de entree aan de buitenkant en de lange ‘doolhof-binnengang’ hebben een gigantische facelift ondergaan. ……Lees meer …….

Kijk hieronder ook even naar de prachtige video die Twan Govers van Spaubeek TV gemaakt heeft van onze feestelijke heropening.
Klik hiertoe op de https-link van het YouTube filmpje die hieronder is weergegeven.
https://youtu.be/rKzR2V8ZP08
Lezing over de vuursteengroeve Rijckholt 
(Martien van Wezel)

Op 21 januari 2020 gaf Lei Nelissen binnen de Geologie-werkgroep een lezing over de vuursteengroeve in Rijckholt, bedoeld als inleiding op een excursie naar genoemde groeve op 16 mei. De lezing was boeiend, maar helaas gooit ook hier het Corona-virus roet in het eten want álle IVN-activtiteiten worden in ieder geval tot begin juni afgelast.
Lezing Iris Menger over ‘Zeewier’
(Martien van Wezel en Iris Menger)

Iris Menger, afgestudeerd als master in Aquaculture & Marine Resource Management gaf op 22 januari een lezing over ‘zeewier’, een onderwerp waarvoor ze tijdens haar studie een dusdanig grote .
passie heeft ontwikkeld, dat ze maar ál te graag een baan op dat gebied zou willen hebben.
….. Lees meer ….. als u wat meer over de lezing en het onderwerp wilt weten. Maar Zeewier is géén plant.
 
De inhoud van de 'Zeewier'-presentatie die Iris Menger voor de werkgroep Flora & Fauna verzorgde

Fossielen zoeken bij ‘de Bron’ 
(Lei Nelissen)

Op 23 januari 2020 hebben Lei Nelissen en Leon Heemels een workshop ‘fossielen zoeken’ georganiseerd op verzoek van BSO de Bron in Neerbeek. Na een korte presentatie over het ontstaan van fossielen zijn ze met de 30 kinderen naar de grote schoolzandbak gegaan. 
Hierin mochten de kinderen naar (ingegraven) fossielen zoeken totdat iedereen er één gevonden had. Na afloop gingen ze blij en trots met een zee-egel, belemniet of koraal terug de klas in met de wetenschap dat ze een écht fossiel zelfs mee naar huis mochten meenemen.
Ze vonden de workshop dusdanig leuk en interessant dat het IVN vast en zeker wat kiemen heeft gelegd voor toekomstige geologen en paleonthologen of op zijn minst voor geïnteresseerde natuurliefhebbers. Educatie ‘van de bovenste plank’!

Klimaatwandeling met een geologische inslag
(Wim Koetsier)

In het kader van het thema voor ons jubileumjaar ‘Klimaat en Duurzaamheid’ organiseerden we op zondag 26 januari een klimaatwandeling in de regio, waarbij we lieten zien dat klimaatwisselingen ‘van alle tijden’ zijn, en dat de sporen daarvan op velerlei gebied in het landschap te zien zijn. Omdat groeve Bruls op dat gebied verreweg het meest te bieden heeft, besloten de gidsen Lei Nelissen en Wim Koetsier de wandelroute door het Diependaal te laten eindigen in groeve Bruls, áchter /in het Spaubeekse bos. …..Lees meer ……. voor aanvullend nieuws en leuk fotomateriaal.
Lei geeft uitleg over 'geologische sporen uit het verleden' in groeve Bruls tijdens de Klimaatwandeling op 26 januari
Actieve ledendag van het District
(Martien van Wezel)

Op 25 januari was een aantal Spau-Beekse IVN-ers in de Stadbroekermolen in Sittard om mee te doen aan de 'Actieve Ledendag' die eens per twee jaar door het IVN District georganiseerd wordt. Naast interessante lezingen in de ochtend was het 's middags de beurt aan de diverse Limburgse afdelingen om hun 'Pareltjes' te presenteren voor geïnteresseerde deelnemers. Zo hebben wij meegeholpen met de succesvolle 'Bomen over bomen' actie binnen de Westelijke Mijnstreek in 2019.
Het was lekker druk in Sittard tijdens de 'Actieve Ledendag', georganiseerd door het IVN District
Toeristenvisie van de gemeente Beek
(Martien van Wezel)

Op 30 januari was er een bijeenkomst in de Oude Pastorie van o.a. de gemeente Beek en Visit Zuid- Limburg, voorheen de VVV Zuid-Limburg, waarbij diverse organisaties, waaronder ons IVN, waren uitgenodigd om mee te denken en te praten bij het ontwikkelen van een toeristenvisie. Natuurlijk met de bedoeling om 'alle' toeristen naar de ongerepte Westelijke Mijnstreek te lokken, wég van Maastricht en het Heuvelland.
 
Wim Castenmiller was namens het IVN Spau-Beek aanwezig bij de bespreking van een 'Toeristenvisie' voor de gemeente Beek
Paddenstoelenlezing door Henk Henzyck
(Martien van Wezel)

Op 9 februari 2020 gaf Henk Henzyck, de paddenstoelenkenner die inmiddels 'verknocht is' aan IVN Spau-Beek en de bossen rond het AZC Sweikhuizen, een lezing over paddenstoelen in de winter. Daarbij lardeerde hij de prachtigste foto's met sappige anekdotes of wetenswaardigheden van deze uiterst nuttige organismen in het ecosysteem. (Foto in linker kolom).
 
Geologie-lezing over Midden-Limburg
(Martien van Wezel)

Op 18 februari 2020 gaf Ad Havermans voor onze Geologie werkgroep een uiterst boeiende lezing over klimaat- en geologische veranderingen in midden-Limburg.  Aan de hand van duidelijke plaatjes liet hij zien hoe een vlechtende Maas en Rijn in de loop van miljoenen jaren hun sporen hebben achtergelaten.
 
Klimaat-lezing op 8 maart 2020 door Wim Castenmiller
(Wim Koetsier)

Mede omdat we ons jubileumjaar het thema 'Klimaat & Duurzaamheid' hadden meegegeven, paste de lezing van Wim Castenmiller perfect in dit plaatje. In zijn presentatie 'Klimaatverandering of klimaatverwarring' stond hij niet alleen uitgebreid stil bij zaken als het 'Broeikaseffect' en de wereldwijde afspraken om de opwarming te beteugelen, maar vooral ook op de persoonlijke keuzes die mensen kunnen maken op op een meer duurzame manier met de aarde om te gaan.
Een belangrijk advies: Stop zo spoedig mogelijk met het verstoken van al onze fossiele brandstoffen, of het nu steenkool, olie, of gas is.

Vooruitblik

- Voor de wandel- en excursieactiviteiten in het komende kwartaal verwijzen we u in het algemeen naar de Agenda bovenaan in de blauwe linker-kolom in deze nieuwsbrief.
Dat zijn dan de gratis activiteiten voor iedereen. Daarnaast bieden we ook activiteiten op verzoek oftewel Natuur op Maat.
Op dit moment is alles natuurlijk onder voorbehoud wegens Corona.
 

Wist u dat...

Storm- en nestkastschade

Tijdens de storm van 8 februari is bij Ellie Graafmans en Wim Castenmiller de grote notarisboom omgevallen, compleet met de steenuilenkast. En dat was jammer want in deze kast waren al heel wat jonge steenuiltjes grootgebracht. Dankzij Leon Heemels en de Limburgse steenuilenwerkgroep ‘STONE’ wonen de uilen nu in een nieuwe riante steenmarter- gecertificeerde villa. 

Van hut naar riant onderkomen

Om in ons jubileumjaar even te illustreren in welke bevoorrechte positie we leven qua IVN-huisvesting, in de linker kantlijn een plaatje van 'de hut'  in de beginjaren van de vereniging en twee beelden van de huidige situatie, na een geweldige opknapbeurt.

Prachtig 'Duurzaamheids-logo' vroegtijdig onthuld

Voor 2020 (en daarna) hadden we eigenlijk een prachtig plan om tijdens de jubileumviering op 14 maart een nieuw logo te onthullen dat de term 'Duurzaamheid' kernachtig zou weergeven. Het was het resultaat van het creatieve werk van Julian Herber (zoon van onze penningmeester Daniëlle Reijnders), in combinatie met de 'super-definitie' die  Janne Opmeer van IVN Roermond tijdens een IVN Actieve Ledendag in 2018 lanceerde: DUURZAAMHEID= 
GENOEG, VOOR IEDEREEN, VOOR ALTIJD

Omdat het vanwege het Corona-virus nog vrij lang kan duren voordat we ons jubileumfeest gaan 'inhalen', willen we jullie toch nú alvast kennis laten maken met het nieuwe logo, waar we súpertrots op zijn. 

Ons nieuw 'Duurzaamheidslogo', ontworpen door Julian Herber, naar een uitspraak van Janne Opmeer
Corona-virus tips van de Overheid

Ten tijde dat deze nieuwsbrief verschijnt hebben we hopelijk het ergst van de Cornavirus-crisis achter de rug. Maar het kan geen kwaad de 'spelregels' voor ons gedrag nog een keer te publiceren. Kijk daartoe op de foto in de linker-kantlijn.
Goed geschoten!                            
Eind maart vroeg Joost Devilee zich af hoe het toch kwam dat de voorraad vogelvoer, die hij op ruim anderhalve meter hoogte aan de muur had gehangen, toch altijd zo snel op was. Totdat hij ontdekte dat een (veld)muis de anderhalve meter muurhoogte geen enkel probleem vond.
Zoek de veldmuis
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur ook duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp