Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

Klik hier voor de webbrowser versie
2018

Jaargang 2 nr.5

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

Agenda

  • 8 april: Regiowandeling, thema 'Bodem', organisatie IVN Elsloo + Stein, start 10.00 uur vanaf Barbariniplein in Stein
  • 15 april: Cultuur-/natuurwandeling "De geheimen van het Vrouwenbos" i.s.m. de Heemkundevereniging Beek; vertrek 13.30 uur vanaf de Oude Pastorie bij 'de Haamen' in Beek
  • 3 mei: Kruidenexcursie in de buurt van de Geleenbeek; start 19.00 uur bij het AZC Sweikhuizen
  • 27 mei: Dagwandeling in de Eifel; vertrek 9.00 uur vanaf P-plaats gemeentehuis Beek
  • 10 juni: Cultuur-/natuurwandeling "Hubertuswandeling" i.s.m. de Heemkundevereniging Beek; vertrek 13.30 uur vanaf de Oude Pastorie bij 'de Haamen' in Beek
  • 22 juni: Vuurvliegjeswandeling Ulestraten, vertrek 20.30 v.a. de markt (Bongerd 8) in Spaubeek 
  • 23 juni: Midzomernacht-wandeling; vertrek 20.45 uur vanaf Fam.Kusters, Dorpstraat 142, Spaubeek
  • 1 juli: Regiowandeling thema "Bodem" in natuurgebied De Doort, organisatie IVN Born, vertrek 10.00 uur v.a. P-plaats Dieteren, info 06-44336760
  • 1-15 juli: Excursie 'Vliegend hert', datum afh. van weersituatie; vertrek 21.00 uur vanaf NS-station Schinnen; vooropgave interesse 06-53738966 (Rene v.d. Heuvel) Klik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier
Ben Derks
Petra Driessen

Zie ook:

www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek/ 

 Daniëlle Reijnders
(ons nieuw bestuurslid)


 
 
Jo van Loo, coördinator van de MaandagMorgen-werkgroep


 
Een paar mannen van de MaMo-werkgroep (zie verder het hoofdartikel : "Werkgroep in de kijker"


 
Een deel van de productie-oogst van de MaMo-werkgroep
 
Even langs de Annakapel voor het 'kerstgevoel'
De gezellige názit na de Kerstwandeling


 
Jos Hennekens (IVN) als natuurgids
Paul Mennens (Heemkunde-vereniging) als cultuurgids 
Op zoek naar de Spaanse grens, én... gevonden ! 
Het warme winterweer had de sneeuwklokjes in januari al wakker gemaakt


 
Carin Menger
Henk Henczyk

 

Enkele zelfgemaakte nestkastjes tijdens de Boomfeestdag werden feestelijk versierd


 
Arnold van Vliet
De titel van Pieter's presentatie
Pieter Boussemaere

 
Dit filmpje omvat veel info die Pieter tijdens de lezing presenteerde
Symbool voor de wereldwijde klimaatopwarming: de radeloze ijsbeer

 
Opnieuw veel activiteiten voor Zuyderland in 2018
Het Groenbeleidsplan van de gemeente Beek, dat via de gemeentelijke website te downloaden is


 
Bijen, hommels en zweefvliegen tellen op 21 en 22 april tijdens de Nationale Bijenteldag

 
Deels bevroren Hoogbeeksken, vlakbij de Geleenbeek 

IVN-Nieuws

Beste lezer, hier is alweer de eerste nieuwsbrief van 2018 !

We moeten deze nieuwsbrief helaas beginnen met droevig nieuws omdat een tweetal (voormalige) werkgroepleden begin dit jaar zijn overleden. Hierover leest u iets verder hieronder een "In Memoriam".

Om deze nieuwsbrief blijvend interessant te houden, zien we nog steeds graag bijdragen van lezers in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl , maar u kunt interessante zaken ook altijd melden bij één van de redactieteamleden: Petra Driessen (06-27834315), Ben Derks (06-46285317) of Wim Koetsier (06-12992601).

Van een aantal leden hebben we de opmerking gekregen dat bij de opening van de mail waarin de nieuwsbrief is weergegeven, de foto's niet zichtbaar zouden zijn. In veel gevallen hebben we dan te maken met  een optie op uw computer die zichtbaar is onder de adresregel, waarin staat: "Ter bescherming van uw privacy zijn sommige afbeeldingen in dit bericht niet gedownload". Door dan de button "Afbeelding downloaden" in te drukken, komen de foto's alsnog tevoorschijn.

Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit om een goede reden) moet worden aangepast, terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen en/of volg ons via Facebook.
 
In Memoriam

Jean Gregoire

Op 18 januari 2018 overleed Jean Grégoire, een gewaardeerd ex-werkgroeplid, op 83-jarige leeftijd. Tot ongeveer 10 jaar geleden was hij actief binnen de werkgroep Landschapsbeheer en de werkgroep Amfibieën. Binnen die werkgroepen viel hij op door zijn aimabele en coöperatieve manier van optreden. Vanwege zijn liefhebberij voor de natuur voelde hij zich binnen het IVN op zijn plaats, temeer daar hij er zijn kennis en ervaringen met velen kón en wilde delen.
Nadat de activiteiten binnen de genoemde werkgroepen werden teruggeschroefd, werd Jean’s bemoeienis met het IVN ook minder, maar hij bleef de vereniging steeds een warm hart toe dragen.
Wij koesteren de goede herinneringen aan Jean en weten vrijwel zeker dat zijn vrouw en (klein)kind(eren), ondanks het huidige verdriet, met dankbaarheid en trots aan hún natuurliefhebber zullen blijven denken. Om in Jean’s woorden als ‘francofiel’ te blijven: “Partir, c’est mourir un peu”. 
 
Piet Boyens

Op dinsdag 13 februari bereikte ons het verschrikkelijke bericht dat Piet Boyens, onze ‘IVN-er van het eerste uur’ was overleden. Piet behoorde tot de groep vrijwilligers/natuurliefhebbers die in maart 1970 een lokale IVN-afdeling oprichtte, een afdeling die later de naam IVN Spau-Beek zou krijgen.
In de bijna 48 jaar dat Piet lid is geweest van onze afdeling is hij de gehele tijd actief gebleven, waarbij hij heeft bijgedragen aan het succes van talloze werkgroepen.
Omdat hij een man van ‘weinig woorden’ was, maar wel over ‘twee rechter handen’ beschikte, kon je hem rustig, maar mét overgave, bezig zien bij het overzetten van de padden (Amfibieën), bij het herstel van Beekse wegkruisen (Kruisen & Kapellen), bij het snoeien en maaien (Landschapsbeheer), en niet te vergeten bij de werkgroep MaandagMorgen waar hij tot zéér recent nog meehielp bij de productie van nestkastjes, voedertafels en insectenhotels.
Zijn uitgebreide natuurkennis kon hij talloze jaren prima kwijt in de werkgroep ‘Zoogdieren’ die zich destijds vooral met de inventarisatie van de dassenburchten bezig hield, of in de werkgroep Vogels’ waar hij een bijzondere belangstelling had voor uilen en roofvogels.
Piet was de laatste jaren een trouwe kompaan bij de werkgroep Geologie waar hij voor de koffie en thee zorgde en genoot van het genieten van de werkgroepleden.
Kortom: Piet heeft bijna 48 jaar ‘het IVN geademd’. Nu zijn adem gestokt is, zullen wij, en vooral ook zijn naaste familie, het moeten doen met de vele mooie en dankbare herinneringen aan deze ‘natuurmens’. We wensen zijn vrouw Annie, zijn kinderen en (achter)kleinkinderen sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Algemene Ledenvergadering

- Op woensdag 7 maart 2018 vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats, die dit jaar als bijzonder onderwerp de herziening van de Statuten op de agenda had staan. 
Met 35 personen kunnen we spreken van een goed bezochte ledenvergadering. Helaas bleef het aantal stemgerechtigde werkgroepleden met 61% ruim 10% onder het vereiste quorum voor een geldige stemming over de statuten-wijziging. Conform onze oude statuten heeft het bestuur daarom een nieuwe ALV georganiseerd waarbij er geen verplichtingen meer zijn ten aanzien van de aanwezigheid van het aantal stemgerechtigde leden. Deze 2e ALV zal plaatsvinden op woensdag 11 april a.s. om 20.00 uur in ons IVN-home 'Moorheide'. 
- Tijdens de ALV is het 7-koppige bestuur (en een vaste notulist) uitgebreid met  een extra lid: Daniëlle Reijnders werd met een applausje welkom geheten. Ze zal het komende jaar verder met de verschillende werkgroepen en activiteiten van het IVN kennis maken, waarbij we haar allemaal succes, en vooral ook plezier toewensen. (zie foto linker kolom)
- Na afloop van de vergadering waren er weer prachtige sfeerbeelden te zien uit het voorbije verenigingsjaar, waaruit bleek dat het IVN Spau-Beek bepaald niet stil heeft gezeten. Dank aan Leon Heemels die er een geweldige beamerpresentatie van had gemaakt. 

Werkgroep in de kijker: MaandagMorgen

Deze werkgroep 'MaandagMorgen' wordt meestal aangeduid als de 'MaMo-groep'. Zoals de naam al doet vermoeden: de leden komen iedere maandochtend bij elkaar, niet alleen om gezellig bij te kletsen, maar ook om nuttig bezig te zijn voor het IVN Spau-Beek. Lees meer ……

Terugblik

Kerstwandeling 2017; een lichtpuntje in de donkere decembermaand
 
Terwijl december 2017 de boeken in zal gaan als misschien wel de somberste maand sinds het begin van de meteorologische waarnemingen, was de middag van 2e Kerstdag een aangename uitzondering.   ....Lees meer.....

(Zonder paspoort) op zoek naar de Spaanse grens

Toen de Heemkundevereniging Beek eind 2017 aan het IVN Spau-Beek vroeg of we wat voelden voor een gezamenlijke cultuur-/natuurwandeling hoefden we niet lang na te denken. Een geweldig initiatief om eens per kwartaal een wandeling te houden vanaf een horecagelegenheid (bv. de Oude Pastorie) past ook prima bij de bedoelingen van ‘Groenbelevend Beek’, waarvoor het IVN zich in 2017 aanbood als ‘ambassadeur’.
Zo stonden op zondagmiddag 14 januari 2018 een 23-tal wandelaars (+ gidsen) bij de Oude Pastorie klaar om te wandelen naar de ‘Spaanse grens’. 
….Lees meer …..

Drie mooie themalezingen

Op zondag 14 januari, 4 februari en 11 maart vonden, steeds tussen 10.00 en 12.00 uur, de maandelijkse themalezingen plaats, waarbij dit jaar een paar 'vertellers van faam' een aandachtig gehoor wisten te boeien.
Carin Menger, trad zelfs twee maal op:
Natuurontwikkeling in beektaluds (januari) en 'Grote grazers' (maart), terwijl Henk Henczyk, onze 'vaste paddenstoelen-expert' in februari een 'Houtzwammen'-show opvoerde. Hij liet zien dat gedurende het héle jaar paddenstoelen zichtbaar bezig zijn met hun bos-opruimbezigheden.
 
Boomfeestdag… en modderige laarsjes

Woensdag 14 maart was het eindelijk weer zover! Het IVN, afdeling Spau-Beek organiseerde in samenwerking met Basisschool Spaubeek de Boomfeestdag voor de leerlingen van groep 8. De kinderen mochten onder begeleiding van de vele IVN vrijwilligers, 3 hoogstamfruitbomen en 5 verschillende soorten Limburgse haag aanplanten in de weide van ´het oude bankgebouw´ in Spaubeek.
Gelukkig hielp de natuur een handje mee;  ....Lees meer ....
IVN District 'Actieve Ledendag'

Eens per twee jaar organiseert het IVN District Limburg een zogenaamde 'Actieve Ledendag', waarbij actieve vrijwilligers van de verschillende Limburgse afdelingen worden uitgenodigd. Het IVN Spau-Beek was dit jaar ruim vertegenwoordigd in de Stadbroekermolen in Sittard, waarbij we u de impressies van twee van hen (Wim Castenmiller en Petra Driessen) niet willen onthouden. 

Wim Castenmiller
Het thema 'Klimaat en Duurzaamheid' stond op 27 januari 2018 centraal tijdens de ‘Aktieve Leden Dag’ in Sittard. Maar liefst acht van onze afdelingsleden waren van de partij. In een indrukwekkende lezing legde Pieter Boussemaere uit Brugge precies uit hoe het nu écht zit met de opwarming van de aarde. ....Lees meer ......


Petra Driessen
Met zo'n 95 deelnemers werden we deze dag in Sittard weer goed verzorgd met een heerlijk vegetarisch lunchbuffet en Limburgs lekkers bij de koffie en thee. Maar het ging deze keer wel om hele essentiële informatie, '(Klimatologische) Kantelpunten nabij', en dit thema had zeker het vermogen om na afloop zwaar op de maag te liggen. Achteraf had ik het gevoel dat de informatie van die 27e januari 2018 de IVN- geschiedenis in zou moeten gaan als een kantelpunt in het bestaan van de vereniging. Want IVN moet m.i. iets dóen met de harde waarheid die werd gedeeld. ….Lees meer….

Vooruitblik

- Mede als gevolg van het grote succes met de Zuyderland-Organisatie vorig jaar, waarbij een vijftal activiteiten werd georganiseerd voor de cliënten van de Glana-vestiging in Geleen, is er voor 2018 weer een mooi programma samengesteld. Daarover zullen we in de komende nieuwsbrieven berichten.

- Daarnaast staat begin april een wandeling op het programma met blinden en slecht-zienden, die betrokken zijn bij de stichting 'Vision' in het Zuyderland ziekenhuis van Sittard-Geleen. Tijdens een wandeling in de buurt van de Annakapel zal Ellie Graafmans de zintuigen van deelnemers op verschillende originele manieren prikkelen om de verwondering over de natuur laten ervaren.

- Het contact tussen het IVN Spau-Beek en de jeugd zal dit jaar worden geïntensiveerd door leuke educatieve activiteiten met scouting-jeugd te ondernemen. Zo komen heel veel jongens en meisjes van scouting 'De Stutters' uit Hoensbroek op 9 juni op bezoek en zullen welpen en scouts van scouting 'De Windroos' uit Spaubeek op 16 juni de bossen rond het AZC Sweikhuizen verkennen. Op beide data zullen we de natuurkennis van de jongens en meisjes spelenderwijs vergroten door o.a. gebruik te maken van het 'Kabouterpad'.

- Voor de wandel- en excursieactiviteiten in het komende kwartaal verwijzen we u naar de Agenda bovenaan in de blauwe linker-kolom. Tevens hebben we de eerste activiteiten van het 3e kwartaal ook in de lijst verwerkt omdat anders de bekendmaking wel héél erg kort na de verschijning van Natuurpalet Nr. 6 zou plaatsvinden.
Bij belangstelling voor deelname aan de 'Vliegend hert' excursie van begin juli dient men de interesse (ruim) van tevoren bekend te maken bij René van den Heuvel (tel. 06-53738966).

Wist u dat...

- Het IVN Spau-Beek meedoet in het Groenplatform van de gemeente Beek? Dit 'platform', samengesteld uit Beekse betrokkenen met interesse voor de invulling van het groen binnen de gemeente, is één van de resultaten van de totstandkoming van het nieuwe groen-beleidsplan: 'Groenbelevend Beek; verbindend groen dat uitnodigt tot ontmoeting'.
Vanuit onze IVN-afdeling doen Wim Castenmiller, Jos Hennekens en Wim Koetsier aan de Groenplatform sessies mee, waarbij we o.a. via onze Flora & Zoogdieren werkgroep mee zullen helpen om de inventarisatie van wegbermen qua (bijzondere) plantengroei te verzorgen. Dat geeft ons tevens zicht op de biodiversiteit binnen de gemeentegrenzen, een aspect dat we als natuurorganisatie nadrukkelijk willen bevorderen. 

- Het IVN Spau-Beek in 2017 ongeveer 1850 volwassenen en  270 kinderen heeft 'bereikt' ? Via lezingen, wandelingen, excursies, cursussen en niet te vergeten de Open Dag en de openstelling van ons IVN-home hebben we dus ontzettend veel mensen kennis laten maken met onze organisatie of met de natuur. Daarbij zijn dan nog niet de vele lezers van Facebook geteld (bijna 5500 lezers van 82 geplaatste berichten), waarbij we inmiddels kunnen spreken van zo'n 300 'vrienden'.

- In één van de vorige nummers heeft u kunnen lezen dat het slecht gaat met het insectenbestand in W-Europa en met de Biodiversiteit in Nederland in het bijzonder. Om meer mensen bewust te maken van deze feiten, is er, in navolging van de jaarlijkse nationale Vogeltelling en de Vlindertelling, nu ook een nationale Bijentelling. Een en ander vindt plaats op 21 en 22 april 2018 , onder de aansprekende naam: "Nederland zoemt". Hoe u aan de telling van bijen, hommels en zweefvliegen mee kunt doen? .... Lees meer ....
Goed geschoten!                  Stefan van der Kamp
Deze rubriek is bedoeld om u aan te moedigen om mooie natuuropnames of sfeerplaatjes met anderen te delen, waarbij de foto’s opgestuurd kunnen worden naar redactie@ivnspaubeek.nl.

Deze keer fraaie beelden van (natuur)fotograaf Stefan van der Kamp uit Spaubeek. Hij fotografeerde de rode bekerzwam in februari in de buurt van de Annakapel. De ijssculptuur in het Hoogbeeksken, (zie onderaan in linker blauwe kolom) vlakbij de uitstroomopening naar de Geleenbeek werd tijdens de korte maar felle vorstperiode van eind februari/begin maart 2018 op de gevoelige plaat vastgelegd. 
De rode bekerzwamm
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp