Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

Klik hier voor de webbrowser versie
2019

Jaargang 3 nr.9

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

 • IVN Nieuws 
 • Werkgroep in de kijker: PR
 • Terugblik
 • Vooruitblik
 • Wist u dat....
 • Goed geschoten!

Agenda

 
 • 14 april: Cultuur-/natuurwandeling i.s.m. Heemkundever. Beek; thema 'Op bezoek bij de boerderij'; start 13.30 uur bij Oude Pastorie Beek
 • 21 april: 14.00 uur; Bloesemwandeling in kader van regionale 'Bomen over Bomen' act. bij IVN Elsloo, vertrek v.a. P-plaats Medammerweide, Elsloo
 • 28 april: 10.00-12.30 uur; 4 Seizoenen-Bomenwandeling in kader van regionale 'Bomen over Bomen' act.; inschrijven via IVN Born-Swentibold
 • 17 april: Excursie/kruidenwandeling o.l.v. Ellie Graafmans en Marion Dortangs, start 19.00 uur bij AZC Sweikhuizen
 • 26 mei: Dagwandeling naar de Eifel; vertrek 9.00 uur v.a. P-plaats bij gemeentehuis Beek
 • 2 juni: Cultuur-/natuurwandeling i.s.m. Heemkundever. Beek; thema 'De Brounen tussen Beek en Genhout'; start 13.30 uur bij Oude Pastorie Beek
 • 21 juni: Vuurvliegjes ontdekken in Ulestraten; vertrek 20.30 uur v.a. de Markt (Bongerd 8) in Spaubeek
 • 22 juni - 7 juli: Op zoek naar het vliegend hert; bij interesse vooropgave bij René v.d. Heuvel (T. 06-53738966; mail: rene.vdheuvel@gmail.com)
 • 29 juni en 6 juli: 9.30-12.30 uur; Minicursus 'Bomen herkennen in de zomer' in kader van regionale 'Bomen over Bomen' act.; inschrijven via IVN Beekdaelen-Schinnen

Klik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier
Ben Derks
Petra Driessen

Zie ook:

www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek


 

Het logo van de Volkstuinvereniging 'De Looiwinkel', ook dit jaar mede-organisator van de Moestuincursus

 
Ben Derks, coördinator van de werkgroep 'Public Relations'


 
Het beschadigde wegkruis onder de  kastanjeboom bij St, Jansgeleen
De imposante kastanjeboom bij hoeve St. Jansgeleen 
Het oude brouwershuis op het terrein van hoeve St. Jansgeleen

 
Marion Dortangs met de (Afrikaanse) witbuikegel 
De Afrikaanse witbuikegel;
is het geen 'schatje'

 
Nijvere handen aan de slag bij het maken van nestkastjes tijdens een jeugdactiviteit
Leon Heemels en Wim Koetsier als inmiddels volleerde 'timmerlieden-instructeurs' 
Een heuse 'schatkaart' was onderdeel van de speurtocht
Vogels spotten bij de gluurmuur tijdens de schatgraverstocht

 
Nestkastjes timmeren is altijd populair bij de jeugd

 
Een spannend huttenbezoek in het Stammenderbos

 
Voorjaar in de buurt van de ENCI-groeve


 
Doe mee aan de regio-activiteiten rond het thema Bomen over Bomen

 
Grote wanorde door gesneuvelde bomen met fraaie maretakken
Een andere manier van "Bomen over bomen"
 
Gewortelde exemplaren werden geveld, maar de rukwinden zorgden ook voor spontane stam-breuk
 
Slecht gewortelde exemplaren in het broekbos
 
De maretak- of vogellijmbessen waren juist op hun mooist toen de storm toesloeg
 
Ook klimop hoorde bij de slachtoffers


 
Rosse metselbij
Tuinhommel
Nestgangen van een solitaire bij in een mergelmuur bij Slavante in Maastricht


 
Ook de kleine zilverreiger wordt wel eens gespot bij de Geleenbeek; in tegenstelling tot de grote zilverreiger heeft deze een zwarte snavel en zwarte poten (met gele voeten)

 


 

IVN-Nieuws

Beste lezer, wat gaat de tijd toch snel, want hier is alweer de eerste nieuwsbrief 'Natuurpalet' van het kalenderjaar 2019.
Naast de wetenswaardige nieuwtjes en berichtgevingen over de verschillende activiteiten in het rechter deel van de nieuwsbrief, hebben we zoals gewoonlijk de agenda voor de komende (kwartaal)activiteiten in de linker kantlijn weergegeven. Daar staat dan tevens extra fotomateriaal dat betrekking heeft op de verschillende berichten.

Algemene Ledenvergadering en Jubilarissen 2019

Op 6 maart jl. waren 33 leden aanwezig op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het IVN-home ‘Moorheide’. Naast de gebruikelijke vergaderpunten met o.a. de Financiële verantwoording en de Bestuurswisselingen zorgden de huldiging van 3 jubilerende werkgroepleden voor het feestelijk tintje bij deze vergadering.
Harrie Meels en Leon Heemels zijn maar liefst ruim 40 jaar lid van onze vereniging en Sjaak Frenken is reeds 25 jaar ‘op weg’.  Nadat de heldendaden van de jubilarissen in een sprookje bekend waren gemaakt, kregen ze een IVN-speld, een certificaat en een kleine plaquette in de vorm van een kikker op natuursteen aangeboden, terwijl hun partners een bos bloemen in ontvangst mochten nemen.
In het sprookje was tevens een rol weggelegd voor Thei Houtvast en Daniëlle Reijnders, resp. de scheidend - en de vers geïnstalleerde penningmeester, alsook Marianne Castelijns die in de loop van dit jaar haar secretariaatsrol zal overdragen aan Martien van Wezel.
Het sprookje zal integraal worden gepubliceerd in het Jaarboekje 2019, dat aan het eind van dit kalenderjaar zal verschijnen.
Harrie Meels, 40 jaar IVN Spau-Beek lid
Leon Heemels, 40 jaar IVN Spau-Beek lid
Sjaak Frenken, 25 jaar IVN Spau-Beek lid
Algemene oproep

Om onze nieuwsbrief blijvend interessant te houden, zien we nog steeds graag bijdragen van lezers in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl , maar u kunt interessante zaken ook altijd melden bij één van de redactieteamleden: Petra Driessen (06-27834315), Ben Derks (06-46285317) of Wim Koetsier (06-12992601).

Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit (om een goede reden) moet worden aangepast, terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen en/of volg ons via Facebook.
'Volle bak' bij cursus 'Moestuinieren'

Op 18 maart is de Moestuincursus (voor beginners) gestart in ons IVN-home, waarbij maar liefst 26 deelnemers hebben ingeschreven. Volle bak dus !
Deze cursus, die georganiseerd wordt door het IVN Spau-Beek in samenwerking met IVN Sittard-Geleen en Volkstuinvereniging ‘De Looiwinkel’ is een mooi voorbeeld van de alsmaar groeiende regionale samenwerking. Naast 3 theorieavonden met talloze tips en wetenswaardigheden krijgen de cursisten ook wat praktijkoefeningen aangereikt en wordt twee keer het volkstuincomplex aan de Arntzstraat bezocht, om te zien hoe de aardbeien er bij staan of hoe de tuinbonen of de spinazie het ‘doen’ op de voedzame tuingrond.
 

Werkgroep in de kijker: Public Relations (PR)

Een kleine, maar uiterst belangrijke werkgroep die ervoor moet zorgen dat de verschillende activiteiten op tijd bekend worden gemaakt via de regionale bladen, zoals de huis-aan-huis krantjes, De Nuutsbaeker, parochieblaadjes of De Natuurgids. Maar sinds de introductie van internet, met website mogelijkheden, zijn de PR-mogelijkheden aanzienlijk vergroot. 
Ben Derks is de coördinator van deze werkgroep, die inmiddels verdere versterking heeft gekregen van Petra Driessen, Leon Heemels en Wim Koetsier. Met name door de opkomst van 'Social media' zoals Facebook, alsook het publiceren van actuele gegevens via onze digitale nieuwsbrief 'Natuurpalet' heeft de werkgroep een nieuwe impuls gekregen, daarbij zéker geholpen door de inzet van communicatiedeskundige Petra Driessen.
Als u interesse heeft om de werkgroep te helpen versterken, dan vernemen we dat graag via Ben Derks, die bereikbaar is per mail: b.derks@xs4all.nl of per telefoon 046-4749781 / 06-46285317.

Terugblik

Op zoek naar Graaf Huyn
(Wim Koetsier)

Het is inmiddels een goede traditie geworden om 4 maal per jaar een wandeling te organiseren in samenwerking met de Heemkundevereniging Beek. Op 20 januari stond een historische kennismaking met het leefgebied van de vroegere familie Huyn op het programma.    .....Lees meer....
 
Bij Hoeve St. Jansgeleen

Egelopvang Stein op bezoek
(Wim Koetsier)

Op woensdag 20-2-2019 was de Egelopvang Stein te gast bij de werkgroep Flora & Zoogdieren bij ons IVN en konden we niet alleen genieten van de enthousiaste informatie die Denise, samen met Jolanda en Sindy ons te vertellen had, maar tevens de stekelbeestjes in levende lijve aanschouwen. Ze hadden een paar ‘knuffelexemplaren’ van de (Afrikaanse) witbuikegel meegebracht.
Wilt u leuke wetenswaardigheden over de egels en hun opvang lezen: .… Lees meer….. 
Uiterst goed bezochte zondagmorgen-lezingen
(Wim Koetsier)

Traditiegetrouw organiseren we (in principe) altijd op de tweede zondag van de maanden oktober t/m maart een lezing in ons IVN-home. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn belangstellenden welkom in ons 'knus ingerichte bioscoopzaaltje' om te genieten van de beamer-presentatie door een natuur- of cultuurkenner die zijn/haar enthousiasme wil delen met het publiek. 
In januari was Frans Slijpen (over Limburgse hoogstamboomgaarden) de gastspreker, in februari Olaf op den Kamp (Flora en fauna van Zuid-Limburg) en in maart trad Lex Vlieks (Kriebelbeestjes) op. De belangstelling was iedere keer heel goed te noemen, maar bij de februari-lezing van Olaf op den Kamp (auteur van vele boeken en artikelen in het blad De Natuurgids) puilde 'ons zaaltje' werkelijk uit.
In oktober start het 'nieuwe lezingenseizoen', waarbij we echter in oktober alsook in november de binnenactiviteit zullen vervangen door een búitenactiviteit, zodat het behandelde thema metéén in de praktijk kan worden toegelicht. Hou daartoe de nieuwsbrief in Q3 van dit jaar in de gaten.
De zeer druk bezochte lezing door Olaf op den Kamp
'Natuur op Maat' wint aan populariteit
(Wim Koetsier)

Naast de gebruikelijke activiteiten van de vele werkgroepen binnen onze vereniging, wordt ons steeds vaker gevraagd of we ook iets van onze passie voor de natuur willen delen met andere doelgroepen, zoals cliënten in zorgcentra, blinden en slechtzienden, scouting of andere jeugdgroepen.
Voorbeelden van deze laatste categorie zijn verjaardagspartijtjes, waarbij het IVN zorgt voor het 'educatieve element'. Door kinderen op zo'n moment op diverse manieren kennis te laten maken met de natuur, snijdt het mes aan meerdere kanten: de kinderen hebben een leerzame middag in de natuur en de kas van het IVN wordt er weer een beetje beter van. Hieronder (en hiernaast) wat sfeerbeelden van twee jeugdactiviteiten, waarbij we inmiddels kunnen putten uit vele leuke doe-activiteiten. 
Een ander voorbeeld van 'Natuur op Maat' was ons optreden in maart in het 'voorprogramma' van de Algemene Ledenvergadering van de Ereleden Fanfare St. Caecilia uit Spaubeek, waarbij presentaties over de Geleenbeek en over de Groeve Spaubeek erg in de smaak vielen.
 
Het maken van natuurcollages behoort inmiddels ook tot de 'succesnummers' tijdens een jeugdactiviteit
Fantastische excursie naar de ENCI-groeve
(Wim Koetsier)

Op 24 maart (een fantastische voorjaarsdag) togen de werkgroep Geologie van Spau-Beek en die van Weert naar de ENCI-groeve in Maastricht om daar te genieten van het vele moois dat de ondergrond van Zuid-Limburg te bieden heeft .....Meer foto's .......

Vooruitblik

- Voor de wandel- en excursieactiviteiten in het komende kwartaal verwijzen we u naar de Agenda bovenaan in de blauwe linker-kolom in deze nieuwsbrief. Tevens hebben we daar een aantal activiteiten genoemd die in het kader van het regionale 'Bomen over bomen' programma binnen de regio Westelijke Mijnstreek worden georganiseerd (zie hieronder).
De activiteiten van begin juli 2019 zijn ook alvast vermeld omdat deze anders wel héél erg kort na de verschijning van Natuurpalet Nr.2 van 2019 bekend zouden worden.  

Bomen over Bomen

De zeven gezamenlijke IVN-afdelingen in de Westelijke Mijnstreek bieden in 2019 een heel jaar lang een serie activiteiten aan met als titel: ‘Bomen over bomen’. Dat kan variëren van het organiseren van een lezing, een wandeling of een mini-workshop tot en met een excursie naar een heus 'voedselbos'. De regio-actie is gestart met een druk bezochte lezing door Rini Kersten in Schinnen, maar kent ook in kwartaal 2 veel deelactiviteiten.
Aan het programma is tevens een fotowedstrijd verbonden; wie gedurende het jaar mooie of originele foto's van bomen maakt, kan meedingen naar een leuke prijs aan het eind van de activiteitenreeks, die op 23 januari 2020 wordt afgesloten in het IVN-home van Schinnen.
Voor details omtrent de deelactiviteiten wordt verwezen naar de websites van één van de betrokken afdelingen. Activiteiten die in Q2 2019 rond dit thema plaatsvinden zijn ook  opgenomen bij de 'Agenda'-weergave in onze nieuwsbrief (linker kolom, bovenaan).
 

Wist u dat...

Stormschade in de buurt
(Wim Koetsier)

Het resultaat van forse rukwinden en zware windstoten in de regio op 10 maart jl. is te zien op de foto’s hieronder en hiernaast. Windsnelheden tot wel 120 km/uur zorgden ervoor dat talloze bomen, soms rijkelijk versierd met grote maretakken of imposante klimop-partijen, die dag het loodje legden. Vooral het gebied rond de Annakapel (buurtschap Oude Kerk) kreeg het zwaar te verduren, waarbij waarschijnlijk heeft meegespeeld dat veel van de bomen een groot deel van het jaar ‘met de voeten in het water staan’, in dit natte gebied met zijn zogenaamde ‘broekbossen’. Mede daardoor is het wortelgestel niet altijd even goed ontwikkeld. Maar ook goed-gewortelde exemplaren werden soms met ogenschijnlijk gemak geveld.  ....zie aanvullend fotomateriaal ......
Nationale Bijentelling weekend 13-14 april

Het gaat niet goed met de wilde bij. Van de 358 soorten is ruim de helft bedreigd. Als we meer weten over bijen, kunnen wij deze insecten beter helpen. Daarom organiseert 'Nederland Zoemt' de Nationale Bijentelling in het weekend van 13 en 14 april a.s.
Het IVN doet, samen met veel andere natuurorganisaties, actief aan deze actie mee.
Verdere informatie, alsook een telformulier is te vinden op de website "nederlandzoemt.nl/bijentelling".

Het IVN Spau-Beek verkoopt ook diverse soorten insectenhotels, waar de wilde bij maar ál te graag gebruik van maakt. Tot en met de maand april kunt u hiervoor in onze 'Groene Winkel' terecht op de zondagmiddag, tussen 14.00 en 16.00 uur, wanneer we ons IVN-home voor wandelaars en bezoekers open stellen.
Eventueel kunt u ook contact opnemen met Jo van Loo, de coördinator van de Maandagmorgen-werkgroep die de insectenhotels (eventueel op bestelling) maakt. Zijn mailadres: jovanloo@home.nl; Tel.nr. 046-4424803.
Goed geschoten!                            2 Inzendingen 
Henk Henzyck schreef op 20 februari jl. in een mailtje aan José Buskens en Wim Koetsier het volgende bericht: 
"Ik heb vandaag een wandeling gemaakt rond Spaubeek. In de holle weg bij het Diependal trof ik een Rode kelkzwam aan. 
Nog nooit zo'n grote gezien : hij had een lengte van zo'n 8 cm; magnifiek !"
Mooi dat Henk tevens zijn fototoestel bij zich had. Nu kunnen vele anderen meegenieten.
Daarnaast was Ben Derks trefzeker met zijn camera door een grote zilverreiger op de foto te zetten in de buurt van de Geleenbeek. Herkenbaar aan de gele snavel en de volledig gele poten.
Deze rubriek is bedoeld om u aan te moedigen om mooie natuuropnames of sfeerplaatjes met anderen te delen, waarbij de foto’s of filmpjes opgestuurd kunnen worden naar redactie@ivnspaubeek.nl.
 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp