Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

2019

Jaargang 3 nr. 12

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

 • IVN Nieuws 
 • Werkgroep in de kijker: Landschapsbeheer
 • Terugblik
 • Vooruitblik
 • Wist u dat....
 • Goed geschoten!

Agenda

 • 12 jan 2020 13.30 uur; Feestelijke heropening opgeknapte IVN-home, incl. Nieuwjaarsborrel; info via Wim Koetsier
 • 24-26 jan, Nationale Tuinvogeltelling
 • 26 jan, 13.30 uur; Klimaatwandeling náár en ín groeve Bruls; vertrek v.a. NS-station Spaubeek
 • 9 februari, 10.00 uur Lezing Henk Henzyck in ons IVN-home, thema 'Paddenstoelen in de winter'
 • 8 maart, 10.00 uur, IVN-home, lezing Wim Castenmiller over 'Klimaat en duurzaamheid'
 • 14 maart, 13.30 uur, Els Museum; jubileumviering (50 jaar!) en opening expositie m.m.v. Beekse basisschool-leerlingen; alleen voor genodigden
 • 25 maart, 20.00 uur, IVN-home; Algemene Ledenvergadering met na afloop een gezellig samenzijn
 • 15 april, 19.00 uur, IVN-home; Kruidenexcursie met proefmomentenKlik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier tot april 2020
Ben Derks
Petra Driessen
Martien van Wezel


Zie ook:
www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek
 

Martien van Wezel, ons nieuwste lid van de redactieraad

 
Gerard Bischoff in opperste concentratie
'Onontdekte talenten' binnen onze vereniging: Leon Heemels kan méér dan alleen een vereniging besturen
 
Nieuwe bestuursleden gezocht; bij voorkeur een nieuwe voorzitter, als opvolger van  Wim Koetsier 
Wil Hornesch, coördinator van de werkgroep Landschapsbeheer geeft  ook 'snoeiles' aan de jeugd


 
Paddenstoelen-demospullen voor de Glana cliënten

 
Judasoor, een paddenstoel met een bijzondere gevoelssensatie
Henk Henzyck, paddenstoelenkenner bij uitstek, vertelt over de knolparasolzwam
De paddenstoelen waren fotogeniek op deze zondagmorgen 
De Rode koolzwam of in de echte paddenstoelentaal: Amethystzwam 
De Peksteel als een fraaie trechterzwam
Een spiegeltje als handig hulpmiddel om te zien of het een plaatjes- of gaatjeszwam is

 
De porseleinzwam
Dit jaar waren er heel wat vliegenzwammen te zien; beter om ze niet te plukken!
 
Snoeien van de wilgenopslag bij de poelen in de buurt van de Cijnsberg
Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen genoeg in de kofferbak van de IKL-auto

 
Hub Janssen als IVN-gastgids namens Beekdaelen-Schinnen 
Na een koude nacht zag de omgeving van de Geleenbeek er nóg sfeervoller uit
 
Herfstkleuren tijdens de 'Klimaatwandeling', georganiseerd samen met IVN Beekdaelen-Schinnen 
Eén van de vele vergezichten tijdens de Malmedy-wandeling

 
Lunchtijd, ook voor de vrij-lopende runderen op de 'Malmedy-route'

 
In 2020 bestaat IVN Spau-Beek 50 jaar !
Henk Henzyck weet ook alles van 'winterpaddestoelen' (9 februari lezing)
Wim Castenmiller zal op 8 maart toelichten waarom de ijsberen het zo moeilijk hebben in een opwarmend klimaat
De vereniging is een telescoopkijker rijker, mede dankzij een gulle gift van de St. Natuurfonds Sittard-Geleen
 
Een 'vette cheque' van de RaboBank 
De Teunisbloem pijlstaart vlinder (incl. bijbehorende rups door Paula Janssen gefotografeerd)


 
Zwavelzwam
 
Gekraagde aardster
 
Zwarte knoopzwam
 
Plooivoet-stuifzwam

 
Drie parasolzwammen op een rij
 

IVN-Nieuws

Beste lezer(es),
deze digitale nieuwsbrief kan wat korter zijn dan normaal, want alle leden en donateurs van IVN Spau-Beek ontvingen nog niet zo lang geleden het papieren Jaarboekje 2019/2020 in de brievenbus.
Daar stond heel wat informatie in, maar die was wat algemener van aard dan hetgeen we in een nieuwsbrief nastreven.
Daarom ook, kunt u in dit laatste nummer van 2019 weer kennis maken met de activiteiten waaraan het IVN zijn bekendheid ontleent: enthousiasme en natuurverwondering overbrengen op anderen.
Deze nieuwsbrief is voor een belangrijk deel tot stand gekomen met hulp van ons jongste, of liever gezegd 'laatst-binnengekomen' redactielid: Martien van Wezel, die vanaf juni 2019 ook de secretariaatsrol op zich nam.

Data om te noteren
Een paar data die we verderop in deze nieuwsbrief nog zullen toelichten, maar hier de moeite van het noemen al wel waard zijn:
- 12 januari 2020, 13.30 uur: Feestelijke heropening van ons opgeknapte IVN-home 'Moorheide', tevens Nieuwjaarsborrel
14 maart 2020, 14.00 uur: officiële start van ons jubileumjaar in het Elsmuseum; we bestaan dan 50 jaar ! (alleen voor genodigden)
- 25 maart 2020, 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering waarbij we een nieuwe voorzitter zullen (moeten) installeren.

NatuurGidsenOpleiding
Verder kunnen we trots melden dat op 13 januari weer een NatuurGidsenOpleiding gaat starten in de Westelijke Mijnstreek, die vooral tot stand gekomen is onder gedegen en bezielende leiding van Leon Heemels. Leon heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het vormen van een cursus- en mentorenteam dat voor een belangrijk deel bestaat uit natuurgidsen die in een vorige editie (2015-2016) zijn opgeleid. Eigen kwekelingen dus! Mede dankzij voortreffelijk PR-werk is de cursus zwaar overtekend, maar heeft men de cursisten-teller op 25 stil gezet.
Opknapbeurt IVN-home in volle gang
(Wim Koetsier)

Op het moment dat deze nieuwsbrief bij u in de 'mailbox' valt, zijn we nog volop bezig om ons IVN-home een kleine 'face-lift' te geven. Met name aan de buitenkant en in de gang kunt u vanaf 12 januari 2020 met eigen ogen bekijken wat het 'klussenteam' onder leiding van Daniëlle Reijnders klaar heeft gestoomd.
Hierbij in ieder geval al een paar beelden van de 'timmer- en schilderploeg'.
 
Lei Nelissen en Kees van de Laarschot als rasechte timmerlieden bezig in de gang
Nieuwe bestuursleden/voorzitter gezocht
Mede vanwege de verhuizing van Wim Koetsier, de huidige voorzitter van het IVN Spau-Beek, en het vertrek van José Buskens uit het bestuur na ruim 33 jaar, zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Gelukkig heeft Petra Driessen zich al gemeld om vanaf maart mee te gaan draaien binnen het bestuur, maar we houden ons nog altijd aanbevolen voor verdere versterking / aanvulling.
Waarbij het natuurlijk helemaal mooi zou zijn als er zich een voorzitterskandidaat aandient. Als u zelf interesse heeft, of iemand anders kent die op zijn minst wel een tijdje op proef zou willen meedraaien, dan vernemen we dat graag. Meld dit dan bij ons secretariaat (info@ivnspaubeek.nl), maar een telefoontje naar één van de bestuursleden kan natuurlijk ook.
 
Algemeen

Om onze nieuwsbrief blijvend interessant te houden, zien we nog steeds graag bijdragen van lezers in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl  of naar info@ivnspaubeek.nl

Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit (om een goede reden) moet worden aangepast, terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen en/of volg ons via Facebook.
 

Werkgroep in de kijker: LandschapsBeHeer/LBH

Wil Hornesch is de coördinator van deze werkgroep die uit een stuk of 9 mannen bestaat en waarbij men vooral actief is rond het AZC en bij de Annakapel, maar soms ook elders binnen de gemeente. Vooral in de wintermaanden zijn ze op menige dinsdagmorgen actief en onderhouden bermen en hagen, houden paden open en knotten bomen. Alles in overleg met verantwoordelijke eigenaren, zoals het COA, het kerkbestuur, de gemeente Beek of Natuurmonumenten.
Op 1 november hielp een smaldeel mee met het IKL om kinderen van basisschool De Bron te Neerbeek in de natuur te laten werken; ja, ook in de regen. Wilt u een keer meedraaien in deze gezellige werkgroep die van 'aanpakken weet', schroom dan niet om contact op te nemen met Wil Hornesch, tel. 046-4740579, E-mail annelieshornesch@hotmail.com
Een deel van de werkgroep Landschapsbeheer bij de Annkapel aan het werk

Terugblik

Paddenstoelen bij Glana
(Wim Koetsier )

Op donderdag 10 oktober trakteerde het IVN Spau-Beek de cliënten van het zorgcentrum Glana/Zuyderland weer op een buitenactiviteit: deze keer een paddenstoelenexcursie in het park bij Glana in Geleen. José Buskens en Wim Koetsier hadden talloze 'bloemen van de herfst' verzameld in bakjes met mos om ze aan de rolstoelers en hun begeleiders te tonen. Natuurlijk was er de nodige uitleg over de groei, de sporenverspreiding, e.d., maar het belangrijkste doel was de toehoorders en -kijkers te laten kennis maken met de kleuren- en vormenrijkdom van het paddenstoelenrijk.
36 Personen trotseerden de frisse wind en genoten, maar waren uiteindelijk tóch blij na een uurtje binnen weer van de warmte, de koffie, thee en een lekkere koek te genieten.
José Buskens met een deel van de meegebrachte paddenstoelenoogst voor Glana/Zuyderland cliënten

Onze paddestoelenexcursie door de gids Henk Henzyck 
(Wim Koetsier en Martien van Wezel)

Op zondag 13 oktober was het weer zover: onze inmiddels traditionele paddenstoelexcursie op de 2e zondag van oktober, met Henk Henzyck als onbetwist kenner van deze 'bloemen van de herfst'. Maar liefst 29 volwassenen en 7 kinderen waren op de excursie rond het AZC afgekomen. Vanwege dit grote aantal was het maar goed dat John Leclaire als paddenstoelenkenner uit Stein de excursie mee-begeleidde. Dankzij het natte weer in het begin van oktober was de 'oogst' aan gespotte paddenstoelen geweldig te noemen: maar liefst 61 verschillende soorten, met daarbij een 14-tal die we dit jaar voor het eerst zagen. Mooie namen als Bloedsteelmycena, Goudvliesbundelzwam, Houtknotszwam, Parelhoenchampignon, Takruitertje of Zwerminktzwam kwamen voorbij. Wilt u ook een beetje meedoen aan de excursie, klik dan op .....Lees meer .......
De Goudvliesbundelzwam in een omgevallen beuk
Natuurwerkdag met basisschooljeugd
(Wim Koetsier)

Omdat de Boomfeestdag met de Beekse basisschool-jeugd dit jaar in maart niet was doorgegaan, heeft het IVN, samen met de gemeente Beek en het IKL, een paar maanden geleden het idee opgevat om een activiteit met bomen en/of struiken te ondernemen op de nationale Natuurwerkdag op 1 november. Frans Blezer van het IKL ontwikkelde een plannetje voor snoeiwerkzaamheden aan de Cijnsberg in Beek, waarbij verschillende basisscholen werden uitgenodigd. Basisschool De Bron uit Neerbeek reageerde hier positief op, met als gevolg  …..Lees meer ……. Geniet van de ervaringen van de kinderen en vooral ook van het bijbehorende fotomateriaal.
Wil Niessen van het IKL legt de schoolkinderen uit wat er moet gebeuren; IVN-ers op de achtergrond staan paraat om te assisteren
Regiowandeling, thema 'Klimaat en Duurzaamheid'
(Wim Koetsier en Martien van Wezel)

Sinds een aantal jaren hebben we de goede gewoonte binnen de regio Westelijke Mijnstreek dat een drie- of viertal thematische wandelingen worden georganiseerd, waarbij twee, of meerdere IVN-afdelingen samen werken. Wij werken (tot nu toe) altijd samen met IVN Beekdaelen-Schinnen, waarbij we dit jaar het thema 'Klimaat en Duurzaamheid' aan de orde moesten laten komen.
Klimatologisch was het deze dag ‘dik in orde’ want het zonnetje scheen volop, terwijl de schaduwplekken de gehele ochtend nog in een winterse rijpstemming bleven. Wilt u wat meer van de tocht en de toelichtingen onderweg te weten komen …..Lees meer …….
Op de brug bij de Geleenbeek tijdens de Klimaat-wandeling
Dagwandeling in de Eifel
(Wim Koetsier)

Ieder jaar organiseert het IVN 2 of 3 dagwandelingen, waarbij men een hele dag op pad is op een 'verre lokatie', veelal in de Ardennen of de Eifel. Maar een tochtje van een kilometer of 15 à 20 in Zuid-Limburg zit af en toe ook in het programma.
Deze keer was op 17 november Malmedy (e.o.) in de Ardennen aan de beurt. Met een 18-tal deelnemers en Ton Janssen en Sjaak Frenken als IVN-gidsen was het een zeer geslaagde tocht.
De wandeling in de buurt van Malmedy kende wél de nodige hoogteverschillen; voldoende 'uitdaging' dus voor de deelnemers

Vooruitblik

- Voor de wandel- en excursieactiviteiten in het komende kwartaal verwijzen we u naar de Agenda bovenaan in de blauwe linker-kolom in deze nieuwsbrief. 

- Omdat IVN Spau-Beek in 2020 50 jaar bestaat, zullen veel activiteiten dat jaar een 'jubileumtintje' hebben. Dat begint meteen in januari al, wanneer we onze traditionele zondagmorgenlezing op de 12e zullen 'inruilen' tegen een feestelijke middag in ons IVN-home. Dan is namelijk de heropening van het opgeknapte 'home' gepland en dat combineren we dan maar meteen met een nieuwjaarsborrel als een soort start van het jubileumjaar, dat officieel gezien, pas in maart gevierd zou mogen worden.

- Henk Henzyck komt op 9 februari weer naar ons toe om ons te verbazen over de paddenstoelenrijkdom, zelfs in de wintermaanden

- Helemaal passend in het jubileumthema 'Duurzaamheid' zal Wim Castenmiller op 8 maart laten horen en zien wat hij op het gebied van Klimaatverandering en duurzaamheidsaspecten allemaal geleerd heeft tijdens een Districts-Klimaatcursus in 2019.

- Op 8 maart weer Noteer tevens alvast woensdag 25 maart 2020 als datum waarop we onze Algemene Ledenvergadering zullen houden, met een aantal 'spannende agendapunten', en natuurlijk weer een prachtig 2019-jaaroverzicht van de hand van Leon Heemels, daarbij gevoed door fotomateriaal van een toenemend aantal amateurfotografen.
 

Wist u dat...

Succesvolle sponsoring in 2019

In de aanloop naar ons jubileum had IVN Spau-Beek in 2019 het geluk van genereuze sponsoren aan haar zijde:

De Stichting `Natuurfonds Sittard-Geleen', doneerde een fors bedrag als tegemoetkoming in de opknapkosten van ons IVN-home, en de aanschaf van een fantastische telescoopkijker voor het 'betere (vogel)veldwerk'. Deze stichting, opgericht in 1999 na een legaat van de heer Hagen uit Geleen, ondersteunt educatieve activiteiten en projecten op het gebied van natuur, milieu en landschap. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 25 maart zullen we het stichtingsbestuur nog even in het zonnetje zetten.
Overigens zal de stichting vanaf begin 2020 onder de naam 'Stichting Natuurfonds Westelijke Mijnstreek' doorgaan met haar goede werk.
 
Daarnaast wist de Rabobank ook van wanten via de Rabo ClubSupport actie, want hun leden-stemactie per computer begin oktober leverde ons een 'vette cheque' op van maar liefst 657,39 Euro. Deze werd op dinsdag 22 oktober overhandigd aan onze penningmeester Daniëlle Reijnders (en de voorzitter Wim Koetsier) tijdens een feestelijke uitreiking in het Rabobank-kantoor Zuid-Limburg West in Sittard. Als bestemming hadden we ook de beoogde opknapbeurt van ons home opgegeven; iets waaraan nog volop wordt gewerkt ten tijde van de verschijning van deze digitale nieuwsbrief. Op 12 januari 2020 kunt u het resultaat komen bekijken (zie elders in deze nieuwsbrief).
Rabobank en stemmers op IVN Spau-Beek: een welgemeend dank jullie wel!
 
Bijzondere waarnemingen

De rups van de teunisbloem-pijlstaartvlinder, gemaakt door Paula Janssen uit Beek; de foto van de vlinder kon ze enkele weken later maken (zie foto linker-kantlijn). 
 
Goed geschoten!                            
Twee zwavelzwammen op 1 boom  door Riny Mouchart, zoals gezien in Kasen, gemeente Meerssen, op 9 oktober 2019 (foto hieronder en in linker kantlijn).

Tevens een pracht-plaatje van de gekraagde aardster, die door  Danielle Reijnders via een Facebook-vriendin werd verkregen.

Daarnaast is de linker kolom nog wat aangevuld met een paar foto's van Wim Koetsier, gemaakt tijdens de traditionele paddenstoelen-excursie rond het AZC, begin oktober
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur ook duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp