Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

Klik hier voor de webbrowser versie
2019

Jaargang 2 nr.8

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

 • IVN Nieuws 
 • Werkgroep in de kijker: Cursussen
 • Terugblik
 • Vooruitblik
 • Wist u dat....
 • Goed geschoten!

Agenda

 • 13 januari: Lezing in IVN-home: 'Hoogstamboomgaarden' door Jean Slijpen; 10-00-12.00 uur
 • 20 januari:  Cultuur-/natuurwandeling i.s.m. Heemkundevereniging Beek; thema 'Op stap met graaf Huyn'; start 13.30 uur bij Oude Pastorie Beek
 • 31 januari: start van de regionale jaaractie 'Bomen over bomen' met een lezing door Rini Kersten in het IVN-home Schinnen; start 19.30 uur 
 • 10 februari: Lezing in IVN-home: 'Flora en fauna van (Zuid-) Limburg door Olaf op den Kamp; 10.00-12.00 uur
 • 6 maart: Algemene Ledenvergadering met aansluitend fraaie beamerpresentatie over 2018; 20.00 uur, IVN-home 'Moorheide'
 • 10 maart: Lezing in IVN-home: 'Kriebelbeestjes' door Lex Vlieks; 10.00 -12.00 uur
 • 24 maart: Regiowandeling, thema 'Klimaat en Duurzaamheid' in gebied van de Waneberg, georganiseerd door IVN Sittard-Geleen en Munstergeleen, vertrek v.a. P-plaats de Windraak; info: 046-4511554 of 046-4522685
 • 14 april: Cultuur-/natuurwandeling i.s.m. Heemkundevereniging Beek; thema 'Op bezoek bij de boerderij'; start 13.30 uur bij Oude Pastorie Beek
 • 17 april: Excursie/kruidenwandeling o.l.v. Ellie Graafmans en Marion Dortangs, vertrek v.a. IVN-home


Klik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier
Ben Derks
Petra Driessen

Zie ook:

www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek


 

Petra Driessen, voor meer info over de 'Elfjescampagne'
 
Leon Heemels, coördinator van de Cursussen-werkgroep

 
Olga Steen in actie bij het Volkstuincomplex aan de Arntzstraat in Spaubeek (zie cursus 'Moestuinieren')


 
De roodsteelfluweelboleet
De knolparasolzwam is ook heel mooi van de onderkant

 
Marly Beursgens
Neli Kalisvaart
Het zweefvliegveld bij Schinveld  
Wil Hornesch geeft instructie
Welkome hulp van Wim Castenmiller 
Assistentie door John Vaessen 
De Hoëgne stroomt een fors stuk lager / prachtige vergezichten !
 
Philip Greven druk aan het werk met 'zijn nestkastje' na de uitleg van Wim Koetsier
De klasgenoten mochten mee'profiteren'
Kom naar de lezing over hoogstamboomgaarden op 13/1
Kom naar de lezing over Limburgse flora en fauna op 10/2
Kom naar de lezing over kriebelbeestjes op 10/3

 

 
In 2019 staan Bomen centraal bij diverse regio-activiteiten

 
Frontpagina IVN-Natuurkalender 2019
 

Onze graag geziene wintergast:
de roodborst


 

IVN-Nieuws

Beste lezer, hier is alweer de laatste nieuwsbrief 'Natuurpalet' van het kalenderjaar 2018, die evenwel (vanwege ziekte op de redactie) pas in de eerste week van 2019 verschijnt.
Mede daarom wensen we u via deze nieuwsbrief een uitermate gezond en voorspoedig nieuw jaar, waarbij we hopen dat u aan menige IVN-activiteit zult meedoen. Er staat weer voldoende 'op de lat'. De agenda voor het eerste kwartaal staat in de linker-kantlijn.
Maar geniet via deze nieuwsbrief ook nog even na van een aantal succesvolle activiteiten in het laatste deel van 2018.

AZC Sweikhuizen slechts tijdelijk leeg

Zoals de meeste mensen in de regio inmiddels al wel hadden gehoord of gelezen heeft het COA (Centraal orgaan voor Opvang Asielzoekers) deze zomer besloten om het AZC Sweikhuizen met ingang van september te gaan sluiten. Dat zou betekenen dat er alleen een aantal mensen van de HOD (HuisOppasDienst) in zouden gaan wonen als een soort 'antikraak-groep'. Daarnaast bleef het IVN Spau-Beek een graag-geziene 'bewoner' en toezichthouder, die daarnaast het groen in de buurt en langs de toegangsweg vanaf het station bleef onderhouden.
Zo gezegd, zo gedaan. Maar deze 'formule' blijkt alleen te zijn toegepast in oktober en november want begin november kondigde het COA aan dat het AZC Sweikhuizen met ingang van december 2018 weer opengesteld zou worden voor asielzoekers. Voor ons IVN natuurlijk een prettige boodschap, temeer daar de beveiligingsdienst dan weer aanwezig is en we de toegangssleutel(s) centraal kunnen afhalen. Het hele 'gedoe' rond het wisselen van slotcilinders en sleutels arrangeren voor een flink aantal werkgroepleden nemen we dan maar voor lief. We zijn in ieder geval blij met wat meer bedrijvigheid in en om het AZC, waarbij we vast en zeker ook zondag-'s middags weer nieuwsgierige kinderen en bedeesde ouders in ons IVN-home kunnen verwachten.

Wie komt de nieuwsbrief-redactie versterken?
Omdat Petra Driessen een druk bezette baan heeft én een gedegen opleiding tot herboriste volgt, die veel van haar tijd vergt, wil zij haar activiteiten binnen het redactieteam van de nieuwsbrief wat terug schroeven. Daarom zoeken we versterking met iemand die het leuk vindt om mee te helpen kopij en foto- of filmmateriaal te verzamelen om eens per kwartaal de nieuwsbrief te kunnen vullen. Dit doen we via het programma 'Mailchimp' dat veel mogelijkheden biedt. Als u hiervoor belangstelling heeft, vernemen we dat graag via een berichtje aan ons redactie-adres: redactie@ivnspaubeek.nl. Maar een seintje naar één van de bestuursleden werkt natuurlijk ook.

Om deze nieuwsbrief blijvend interessant te houden, zien we nog steeds graag bijdragen van lezers in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl , maar u kunt interessante zaken ook altijd melden bij één van de redactieteamleden: Petra Driessen (06-27834315), Ben Derks (06-46285317) of Wim Koetsier (06-12992601).

Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit (om een goede reden) moet worden aangepast, terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen en/of volg ons via Facebook.
 
'Elfjescampagne' voor de IVN-gidsen gelanceerd!
Binnen IVN-afdelingen is in het algemeen enorm veel ervaring aanwezig om mensen tijdens een (natuur)wandeling aangenaam en leerzaam bezig te houden. Vrijwel wekelijks kunt u in regionale of afdelingsbladen lezen dat er interessante excursies worden aangeboden. Meestal komen daar dan lokale belangstellenden op af. Maar om al dat gidsentalent te benutten voor groepsexcursies van bijvoorbeeld personeels- of buurtverenigingen, is enkele jaren geleden binnen het IVN-district Limburg het zogenaamde ‘Excursieloket’ ontwikkeld. ….. Lees meer ……
Als u naar de website of Facebook gaat van NatuurexcursiesLimburg.nl wordt duidelijk dat dit een campagne is van IVN District Limburg en worden de opties om met gids de natuur in te gaan voor een mooie, magische natuurervaring meteen duidelijk. De campagne heeft in oktober een keer 10 dagen op L1 gelopen, in het voorjaar wordt deze herhaald, ook weer voor file-rijdend, L1-luisterend Limburg. Tot dan hopen we dat elke IVN-er meehelpt om de campagnewebsite natuurexcursies limburg.nl te promoten door bijvoorbeeld een poster in een wandelcafé of bedrijfskantine op te hangen. Posters zijn in het IVN-home van Spau-Beek af te halen.
 
Via https://vimeo.com/300070961/87c7552cf4 is er ook nog een filmpje bij de campagne te zien, die via www.NatuurexcursiesLimburg.nl verder wordt toegelicht.

Werkgroep in de kijker: Cursussen

Eén van de vele kurken waarop het IVN Spau-Beek drijft is de werkgroep 'Cursussen', die enkele jaren geleden geformeerd is toen bleek dat het geven van kortdurende cursussen (bv. een Groencursus of Vogelcursus) erg in de smaak viel van vooral (potentiële) nieuwe leden. Het bleek niet alleen een geweldige manier om de naam van de vereniging (Instituut voor Natuureducatie) eer aan te doen, maar  gaf een aantal mensen binnen de vereniging de kans om zich te ontwikkelen tot een heuse cursusdocent. ..... Lees meer .......
Cursus 'Moestuinieren' komt er (weer) aan !

Als voorbeeld van onze grote activiteit op cursusgebied, geldt voor 2019 de 'Moestuincursus', waarbij in de periode maart t/m mei moestuinliefhebbers terecht kunnen voor theorie én praktijk op het gebied van het zélf kweken van groente en kleinfruit.
Opgave vóór 31 januari 2019 bij Wim Koetsier, bij voorkeur per mail (d.w.koetsier@kpnmail.nl), maar telefonisch mag ook (Tel. 06-12992601), waarbij u naam, adres, woonplaats, mail- en telefoongegevens moet doorgeven.
Voordat meer details over de cursus;  .....Lees meer .....
 

Terugblik

De jaarlijkse Paddenstoelenexcursie
(Wim Koetsier)

Inmiddels een IVN Spau-Beek traditie: begin oktober op paddenstoelenjacht met topkenner Henk Henczyk van de paddenstoelenstudiegroep Limburg. Dit jaar op 14 oktober 2018 ‘met angst en beven’, want zullen we in verband met de abnormale droogte van zowel de zomer als de herfst vandaag nog voldoende paddenstoelen te zien krijgen?  Hoe de excursie in het Stammenderbos rond het AZC Sweikhuizen afliep …..Lees meer …..

De Natuurgidsen Terugkomdag
(Wim Koetsier)

Sinds de afsluiting van de opleiding van een 20-tal Natuurgidsen in de regio Westelijke Mijnstreek  is het een goede gewoonte geworden om twee maal per jaar een zogenaamde 'Terugkomdag' te laten verzorgen door de vers opgeleide natuurgidsen. Voor oktober hadden Marly Beursgens (IVN Schinnen) en Neli Kalisvaart (IVN Born) die taak op zich genomen en organiseerden ze in de Schinveldse bossen een excursie voor oud-cursisten, mentoren en cursusteamleden ..... Lees meer ......
Actief tijdens de Natuurwerkdagen
(Wim Koetsier)

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november waren er landelijke Natuurwerkdagen waarbij ook het IVN Spau-Beek zich niet onbetuigd heeft gelaten. Wat er zoal op beide dagen ‘uitgespookt’ is …..Lees meer ….
 
Dagwandeling langs de Hoëgne
(Sjaak Frenken)

Op zondag 18 november met 13 personen de oudste beschreven wandeling van België gelopen: een échte Ardennen-klassieker langs de rivier de Hoëgne. 
..... Lees meer .....
 
Rustpunt bij de belvedère tijdens de Hoëgne-wandeling; bepaald geen straf

Op bezoek bij BS Catharina Labouré
(Wim Koetsier)

Op 27 november was het IVN Spau-Beek te gast bij de basisschool Catharina Labouré in Beek om de kinderen van klas 6+7 te trakteren op een middagje 'nestkastjes timmeren, 'microscopie' en 'vogels herkennen'. Dit, als compensatie voor het gulle financiële gebaar dat de familie F. Greven aan het IVN ten toon spreidde. Zij besteedden namelijk de IVN-gift aan nabestaanden van een overleden werkgroeplid aan dit IVN-optreden in de klas van Philip Greven, wiens opa (Harrie Greven) in mei van dit jaar was overleden.

Vooruitblik

- Voor de wandel- en excursieactiviteiten in het komende kwartaal verwijzen we u naar de Agenda bovenaan in de blauwe linker-kolom in deze nieuwsbrief. Tevens hebben we daar de eerste activiteiten van april 2019 ook alvast vermeld omdat deze anders wel héél erg kort na de verschijning van Natuurpalet Nr.1 van 2019 bekend zouden worden.  

Themazondagen in aantocht
De themazondagen voor Q1 vinden traditiegetrouw weer plaats op iedere tweede zondag van de maand; steeds tussen 10.00 en 12.00 uur, in (of in de nabijheid van) ons IVN-home ‘Moorheide'. De toegang is altijd gratis.

13-01-2019: 'Euver de Limburgse Freutweij en Bongerd' door Jean Slijpen

Hoogstamboomgaarden, en zeker wat daar nu nog van over is, worden vanwege de bloesempracht in het voorjaar ook wel de ‘parels in het Limburgse landschap’ genoemd. Ook als al die bloesem zich gevormd heeft tot smakelijke kersen, pruimen, appels of peren, is zo’n boomgaard een lust voor het oog. Onder het motto “De Limburgse hoogstamboomgaard in beeld” wordt er stilgestaan bij de boomgaard en een groot aantal onderwerpen die daarmee en met de Limburgse fruitcultuur verbonden zijn.

10-02-2019 ‘Fora en fauna van Zuid-Limburg door Olaf op den Kamp

Zuid-Limburg is als het ware een stukje ‘buitenland’ in Nederland; dat blijkt al uit het on-Nederlandse reliëf. Mede door de aanwezigheid van de hellingbossen, droogdalen en de bijzondere bodemgesteldheid in de vorm van löss in de bovenlaag en kalkrijke gronden daaronder kan men er genieten van bijzondere planten en dieren. In prachtige beelden naamt Olaf de kijker en luisteraar mee naar de vele bijzondere biotopen in zuid-Limburg. Bijzondere waarnemingen in o.a. het Geuldal,  het Savelsbos , de hellingbossen bij Elsloo en de kalgraslanden in het Gerendal passeren de revue. Ze tonen aan dat deze natuurkenner bij uitstek en schrijver van vele mooie (wandel)boeken meestal ook een goede camera bij zich heeft tijdens zijn zwerftochten door ‘het Limburgse’.

10-03-2019 ‘Kriebelbeestjes’ door Lex Vlieks

Na een eerdere zeer geslaagde presentatie over spinnen zal Lex Vlieks op deze zondag laten zien dat de natuur nog veel meer verrassingen in petto heeft, als het op kleine insecten aan komt. Niet alleen de bijzondere verschijningsvormen zullen u verbazen, maar ook het gedrag van deze ‘kriebelbeestjes’ passeert de revue. 
 
Regionale activiteit "Bomen over bomen"

De 7 samenwerkende afdelingen IVN Westelijke Mijnstreek gaan jullie een jaar lang meenemen om het fenomeen “Boom” in al zijn aspecten te laten beleven. Het gehele jaar door zijn er activiteiten rondom bomen, variërend van lezingen en excursies tot mini-cursussen en workshops. Binnen kort verschijnt het gehele jaarprogramma in flyer-formaat, maar hierbij reeds de vooraankondiging voor de 'aftrap' van dit regio-initiatief.
In dit kader zal Rini Kersten op donderdag 31 januari, vanaf 19.30 uur, een lezing 'Bomen over bomen" verzorgen in het IVN-home Schinnen, Burg. Pijlsstraat 1D in Schinnen.
Wij zullen u via de komende nieuwsbrieven steeds op de hoogte houden van de verschillende activiteiten, maar daarnaast kunt u ook altijd op de websites van de betrokken afdelingen terecht. 

Wist u dat...

Bijzondere waarneming

John Codec (Oude Kerk 9A in Spaubeek) meldde vlak na de jaarwisseling dat door verschillende medebewoners van de Oude Kerk en Op ’t Veldje de Ruigpootbuizerd is gesignaleerd in de laatste decemberweek. Deze prachtige vogel heeft veel weg van een ‘gewone buizerd’, maar schijnt toch wel een aantal kenmerkende eigenschappen te hebben, namelijk:
* Overwegend ongetekende witte staart (dus niet de stuit!) met een donkere eindband, zonder de fijne bandering die de buizerd heeft.
* Altijd overwegend lichte ondervleugels met opvallend donkere ‘polsvlekken’.
* Bijna altijd een donkere, bijna zwartbruine buik of anders (mannetjes) meestal donkerbruine, zwaar gestreepte flanken.
* (Kort) bevederde poten, terwijl de gewone buizerd kale gele poten heeft
De ruigpootbuizerd is een (vrij zeldzame) trekvogel die tussen oktober en april af en toe in Nederland gesignaleerd wordt. 

De redactie van deze nieuwsbrief houdt zich aanbevolen voor meer van dit soort bijzondere waarnemingen, waarbij het helemaal tóf zou zijn als er een mooie foto meegestuurd kan worden. Maak die foto(‘s) vooral zélf, want het meesturen (en daarna publiceren in bv. onze nieuwsbrief) van foto’s van internet zonder voorafgaande toestemming van de maker kan tot veel ‘gedoe’ en ook forse financiële schade leiden.

Natuurkalender

Menigeen heeft goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar. Zo ook het landelijk IVN dat een fraaie natuurkalender produceerde met talloze leuke tips om de natuur in 2019 werkelijk meer te gaan beléven. Door het handje op de blauwe tekst ....Lees meer ...... te activeren, zult u de tips van alle maanden kunnen lezen .....Lees meer ......
 
Goed geschoten!                            Wim Koetsier 
Deze rubriek is bedoeld om u aan te moedigen om mooie natuuropnames of sfeerplaatjes met anderen te delen, waarbij de foto’s of filmpjes opgestuurd kunnen worden naar redactie@ivnspaubeek.nl.

Helaas deze keer geen aparte inzending voor deze categorie, maar hopelijk bent u met een foto van een redactielid, genomen tijdens één van zijn wandelingen, ook voldoende tevreden. (zie linker pagina)
 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp