Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

Klik hier voor de webbrowser versie
2019

Jaargang 3 nr. 10

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

 • IVN Nieuws 
 • Werkgroep in de kijker: Milieu
 • Terugblik
 • Vooruitblik
 • Wist u dat....
 • Goed geschoten!

Agenda

 
 • 10 aug. 9.30 uur: Excursie 'Voedselbos Beek' in kader van regionale 'Bomen over Bomen' activiteiten. Vooropgave bij Wim Koetsier; zie artikel in rechter kolom (Vooruitblik). Kosten 5 Euro; verzamelen bij ingang voedselbos Hoolstraat/Cijnsberg Beek
 • 17 aug. 10.30 uur; Kroetwusjwandeling, vertrek v.a. de markt/ de Bongerd in Spaubeek; info Ellie Graafmans (046-4374800)
 • 30 aug. 20.00 uur; Vleermuizenexcursie o.l.v. Sjaak Frenken, vertrek v.a. P-plaats Biesenhof
 • 14 sept. 10.00 uur; Regiowandeling thema 'Klimaat & Duurzaamheid' in de buurt van de Maas; vertrek v.a. Obbicht; nadere info via IVN Born (tel. 046-4853003) 
 • 22 sept. 14.00 uur; Fruitwandeling ol.v. René van den Heuvel, info 06-53738966
 • 29 sept. 13.30 uur; Cultuur-/natuurwandeling i.s.m. Heemkundever. Beek; thema 'De bevrijders', vertrek v.a. P-plaats Oude Pastorie Beek
 • 13 okt. 10.00 uur; Paddestoelenexcursie o.l.v. Henk Henzyck, vertrek v.a. IVN-home bij AZC Sweikhuizen
 • 26 okt.19.30 uur; Nacht van de Nacht wandeling o.l.v. Jos Hennekens, nadere info t.z.t. via website www.ivnspaubeek.nl

Klik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier
Ben Derks
Petra Driessen
Martien van Wezel

Zie ook:

www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek

 

Thei Houtvast, de scheidend penningmeester
Daniëlle Reijnders, onze nieuwe penningmeester sinds begin 2019
Thei Houtvast met de makers van het insectenhotel: Lei Nelissen en Wim Koetsier
Marianne Castelijns, de scheidend secretaris
Martien van Wezel, onze nieuwe secretaris
Wim Koetsier, coördinator van de werkgroep 'Milieu' 
Koeien krijgen de ruimte en goed gras bij de fam. Kerckhoffs
 
In de moderne veestal van de fam. Kerckhoffs
Iepenzaden in overvloed in het Diependaal
Fraaie kleurschakeringen in groeve Spaubeek / groeve Bruls
De blindengeleide-poedel en een helpende arm tijdens de 'blindenwandeling' op 10 april
 
Een forse hindernis voor de blinden en slechtzienden, die echter met 'groot plezier' genomen werd
Tijdens de kruidenwandeling 'gespot;: het oranjetipje op één van zijn waardplanten: de pinksterbloem
De smaaktest na afloop van de kruidenwandeling: lekker toastjes met daslookpesto die Ellie Graafmans zelf had gemaakt 
Restanten van een vroegere Beekse dierentuin op de wandelroute naar de Brounen
De zon is bijna onder; tijd voor de vuurvliegjes !
Vliegend hert op de hand van Carin Menger
Vliegend hert op de schutting van de fam. Heijnen aan de Kerkstraat 19 in Spaubeek

Soms hoef je dus helemaal niet mee op excursie om een exemplaar te spotten


 
De kapjes-morielje, 'op zijn retour' bij de fam. Buskens 
De jonge bosuil in goede handen bij 
Wil Buskens 
Wil Buskens moest 'hoog op de ladder' om de jonge bosuil terug te zetten in de kast 
Een voorjaars-vinkendrama
(zie tekst rechts)


 
Twee stadia van de rups van een konginnepage: tóch wel opmerkelijke kleurpatroon-verschillen 
De kapjesmorielje
in de 'achtertuin' bij huize Buskens

 


 

IVN-Nieuws

Beste lezer, geniet weer van het vele nieuws dat het IVN Spau-Beek te bieden heeft. 
Naast de wetenswaardige nieuwtjes en berichtgevingen over de verschillende activiteiten in het rechter deel van de nieuwsbrief, hebben we zoals gewoonlijk de agenda voor de komende (kwartaal)activiteiten in de linker kantlijn weergegeven. Daar staat dan tevens extra fotomateriaal dat betrekking heeft op de verschillende berichten.
Algemeen

Om onze nieuwsbrief blijvend interessant te houden, zien we nog steeds graag bijdragen van lezers in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl .

Overigens kunnen we melden dat de redactieraad is uitgebreid met Martien van Wezel (046-44334275), die het bestaande team van Ben Derks (06-46285317), Petra Driessen (06-27834315), Wim Koetsier (06-12992601) is komen versterken. Bij één van deze teamleden kunt u ook altijd terecht om nieuwtjes en interessante wetenswaardigheden te melden.

Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit (om een goede reden) moet worden aangepast, terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen en/of volg ons via Facebook.

Veel veranderingen op bestuursniveau

Het afgelopen halfjaar is er nogal wat veranderd op bestuursniveau. Om het even 'kort te schetsen':
- Vorig jaar gaf Thei Houtvast, onze (ex-) penningmeester, aan dat hij om gezondheidstechnische redenen het financiële stokje wilde overdragen. Gelukkig was ons bestuur vorig jaar reeds uitgebreid met Daniëlle Reijnders, die ook toen al meldde wel wat voor het penningmeesterschap te voelen. En dat komt dan mooi uit: zij laat al vanaf het begin van dit kalenderjaar zien dat zij deze rol met verve vervult. Misschien heeft dit wel te maken met het feit dat Daniëlle op het adres 'Heggerweg 1' is komen wonen: het grote huis waarin vele jaren geleden het Spaubeekse RABO-bank gebouw gevestigd was (grapje).
Het bestuur heeft begin april Thei nog eens nadrukkelijk bedankt voor zijn geweldige penningmeesterschap de afgelopen 14 jaren en hem thuis verrast met een 5-sterren IVN-insectenhotel. (zie foto's)
Thei Houtvast en zijn vrouw Maria bij het luxe IVN-insectenhotel
- Inmiddels had ook Marianne Castelijns eind 2018 laten weten dat zij het secretariaat graag wilde overdragen aan iemand anders. Daarbij hadden we het geluk dat vlak voor de jaarwisseling Martien van Wezel te kennen gaf misschien wel wat voor zo'n bestuurdersrol te voelen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maart dit jaar hadden we dit scenario al met de leden besproken. Vandaar dat Martien al enkele maanden lang 'op proef' meedraaide binnen het bestuur. Hij toonde daarbij zó veel enthousiasme dat het bestuur in haar laatste vergadering vóór de zomervakantie besloot om Marianne uit  haar secretariaatsfunctie te ontheffen en Martien alle bevoegdheden (en digitale archieven) te gunnen die bij een dergelijke rol horen.

Het bestuur dankt nógmaals Thei en Marianne en wenst Daniëlle en Martien een flink aantal fijne IVN-bestuursjaren toe. 

Inmiddels heeft de oplettende lezer(es) van het Jaarboekje kunnen zien dat we in 2019 naar een nieuwe voorzitter op zoek zullen moeten gaan. Wim Koetsier gaat namelijk bouwen in Cuijk. En ook al zit de bouwwereld anno 2019 vol verrassingen en vertragingen, tóch is te verwachten dat hij over een flink aantal maanden meer tijd in N.O Brabant aan de Maas doorbrengt dan in het Spau-Beekse IVN-home.
Binnen het bestuur zoeken we naar een passende oplossing voor dit 'dreigende verlies', waarbij we de lezers van deze digitale nieuwsbrief vragen om creatief mee te denken.

Werkgroep in de kijker: Milieu

Deze werkgroep 'Milieu', die eigenlijk geen echte werkgroep genoemd mag worden, kent momenteel slechts een paar leden, met Wim Koetsier als coördinator, temeer daar hij als voorzitter vooral contacten met instanties zoals gemeente of provincie heeft. Daarvandaan komen namelijk vaak de initiatieven op het gebied van herindelingsplannen, milieuvergunningen, e.d. De activiteiten van deze werkgroep beperken zich daarbij veelal tot het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen in de 'openbare ruimte'. Daarnaast zorgen wij voor de indiening van eventuele 'Zienswijzen' of 'Bezwaarschriften', veelal in nauw overleg met organisaties zoals de Milieugroep Schinnen-Spaubeek of de Natuur & Milieufederatie Limburg.

Als u interesse heeft om de werkgroep te helpen versterken, dan vernemen we dat graag via Wim Koetsier, die bereikbaar is per mail: d.w.koetsier@kpnmail.nl of per telefoon 06-12992601.

Terugblik

Cursus 'Moestuinieren' succesvol afgesloten

Op 3 avonden (in maart, april en mei) zat ons IVN-home helemaal vol met moestuin-enthousiastelingen die de geheimen wilden horen (en zien) van moestuinieren op de milieuvriendelijke manier.
25 Cursisten hebben inmiddels een USB-stick in hun bezit met daarop de presentaties om een en ander later nog eens terug te lezen. Hopelijk hebben ze de twee sleutelwoorden van de cursus onthouden: 'Wisselcultuur' en 'Combinatieteelt', begrippen die bij een juiste toepassing bijna garant staan voor een succesvolle oogst.
Een (groot) deel van de cursusgroep in het volkstuincomplex 'De Looiwinkel'
Op bezoek bij de boerderij
(Wim Koetsier)

Hoe binnen één generatie het ‘boerenleven’ is veranderd, ervoeren een 20-tal wandelaars op zondagmiddag 14 april tijdens de gezamenlijke wandeling van de Heemkundeverening Beek en het IVN Spau-Beek.   .....Lees meer....
Bij de carré-boerderij van de fam. Damoiseaux
Een oase voor de koeien van de fam. Kerckhoffs, midden in het Vrouwenbos

Geweldige NGC-Terugkomdag in 'groeve Spaubeek'
(Wim Koetsier)

Op zaterdag 13 april was Lei Nelissen 'aan de beurt' om een excursie te verzorgen voor de in 2016 opgeleide Natuurgidsen uit de Westelijke Mijnstreek, alsook voor hun begeleiders en coaches. Wetende dat Lei de holle wegen van het Diependaal als zijn broekzak kent en ook álles weet van de geologische ondergrond van het Spaubeekse landschap, betekende dat we een leerzame en geweldige dag beleefden. Daarbij werden we geholpen door een lekker voorjaarszonnetje, die gaandeweg echter plaats maakte voor donkere luchten, een koude wind en zélfs de nodige sneeuwvlokken. Voor een fotoimpressie: zie hieronder en hiernaast en  .... Lees meer ..... 
 
De nieuwe lichting natuurgidsen in de groeve op zoek naar bijzonder gesteentemateriaal
Wegens succes geprolongeerd: een blinden- en slechtziendenwandeling
(Wim Koetsier)

Na twee succesvolle wandelingen met blinden en slechtzienden in 2018, was dit jaar op 10 april weer een groepje bij ons te gast die de natuur weer op geheel andere wijze (hebben) ervaren dan normaal-ziende mensen.
Inmiddels hebben we al heel wat ervaring met alternatieve methodes om mensen de natuur te laten voelen, ruiken, of proeven. Maar deze keer heeft ‘moeder natuur’ ons half maart geweldig geholpen door eerst een storm over het bossengebied rond het AZC en de Annakapel te jagen, om vervolgens de Geleenbeek tot forse hoogte te laten stijgen door in één etmaal zo’n 35 mm neerslag over het gebied uit te storten.

Dit betekende dat de bossen in de buurt halverwege april nog redelijk ‘bezaaid’ lagen met omgevallen bomen. Tijdens de wandeling moest iedereen met de benen de lucht in, en zijn we zelfs op het achterwerk over de ‘grote jongens’ heen geschoven. Een redelijk gedurfde wandeling wat dichter langs de Geleenbeek betekende dat we aan de oeverbeplanting van struiken en bomen konden voelen dat het water op 16 maart ruim een meter hoger had gestaan dan op deze 10april. Gedroogde restanten van graspollen, takjes en wat stukjes plastic zwerfvuil waren stille getuigen van de functie van de Geleenbeek als waterbuffer in hoogtij-dagen.

Vandaag deed het lentezonnetje op geen enkele wijze meer denken aan de boosaardige karakter van het weer een kleine maand geleden, zodat een zeer tevreden groepje wandelaars aan het eind van de excursie alleen maar lof had voor Ellie Graafmans en haar helpers Marion Dortangs en René van den Heuvel. 
Kruidenwandeling woensdag 17 april 2019
(Martien van Wezel)

‘Van heinde en verre’ kwamen er mensen voor deze unieke wandeling over kruiden; zelfs uit Helmond en Voerendaal. In totaal 13 personen en 1 poedel volgden de route langs de vele kruiden, waarbij we de reiger, eekhoorn en de grote gele kwikstaart maar even moesten negeren.
De twee avondgidsen Ellie Graafmans en Marion Dortangs vulden elkaar prima aan en vielen elkaar nooit af. Afwisselend was hun uitleg, alsook de aangeboden kruidenmelange.   Als u meer van deze activiteit wilt weten:  ....Lees meer ......
 
Volop interesse tijdens de kruidenwandeling
De Brounen, natuurontwikkeling tussen Beek en Genhout
(Martien van Wezel)

Zoals aangekondigd in de gebruikelijke media en het Spaubeeks parochieblaadje, was er een wandeling van IVN Spau-Beek samen met de Heemkundevereniging Beek. Deze keer op zondag 2 juni 2019, vertrekkend om half 2 vanaf de Oude Pastorie in Beek.
Mijn vraag was eigenlijk: “Hoe ver is de ontwikkeling van dit gebied gevorderd”? Maar daar kreeg ik geen antwoord op, helaas. Wat er wél te beleven was?  ….Lees meer ……
Op zoek naar de Vuurvliegjes
(Martien van Wezel)

Op vrijdag 21 juni 2019, kerkklokslag 20.30 uur vertrokken we in de luxewagen vanuit de Markt in Spaubeek, zoals al overal maandenlang in de (ook social) media aangekondigd. FaceBook en Website en PR voor IVN Spau-Beek zijn altijd actueel tot op de minuut en onovertroffen dankzij Leon Heemels en Ben Derks. Ook heel handig, dat de telefoonnummers van de gidsen daarbij zijn vermeld, zoals zou blijken. Op FaceBook hadden 4 mensen vermeld, dat ze kwamen (waaronder Ik, zei de Gek) en 44 mensen dat ze geïnteresseerd waren.
Benieuwd naar het verdere verhaal ? …..Lees meer ……
Op zoek naar 'Vliegende Herten'
(en nog gevonden ook)

(Martien van Wezel)

Onder regie van René van de Heuvel gaan we al een paar jaar rond de langste dag (21 juni) in de regio op zoek naar een bijzonder insect; het 'Vliegend Hert'. Dit jaar trok René er maar liefst minstens drie keer op uit met belangstellenden en liefhebbers, waaronder ook fotograaf-talenten (getuige sommige foto's). 
Benieuwd naar de belevenissen: lees dan een uitgebreid verslag van de hand van Martien van Wezel, verborgen achter de bijgesloten 'link'  .....Lees meer .......
Prachtfoto van een vliegend hert mannetje
(gemaakt door Eric Menger)

Vooruitblik

- Voor de wandel- en excursieactiviteiten in het komende kwartaal verwijzen we u naar de Agenda bovenaan in de blauwe linker-kolom in deze nieuwsbrief. Naast de inmiddels bijna 'traditionele' activiteiten zoals de Vleermuizenexcursie en de thematische regiowandeling(en) in de Westelijke Mijnstreek, heeft het IVN Spau-Beek het komend kwartaal een bijzondere bijdrage in het kader van de regionale 'Bomen over Bomen' activiteiten: een bezoek aan het 'Voedselbos Beek' van Robert en Monique Knops aan de Hoolstraat in Beek. Dit voedselbos wordt gerund volgens de regels van de 'Permacultuur' en als u daar meer over wilt weten:  .....Lees meer .......
 
Impressie van een willekeurig voedselbos

Wist u dat...

De redding van een bosuil(tje)
(Wim Koetsier)

Bij de fam. Buskens in Spaubeek is op natuurgebied ‘altijd wat te doen’. Zo meldde José Buskens mij in de tweede week van april dat er een paar mooie kapjes-morielje paddestoelen te zien waren bij hen in het bosgebiedje achter hun huis. Zo kon het gebeuren dat ik, helaas een paar dagen later dan gepland, op zaterdag 13 april met mijn fototoestel naar de ‘bosrand’ liep om te bekijken of de morielje er nog fotogeniek bij stond. ….. Lees meer…..
Vinkenverdriet in het voorjaar

Begin mei kreeg de redactie via Paul de Wit twee stukjes poëzie toegezonden met betrekking tot een klein vogeldrama, waarbij twee vinken tegelijkertijd hun dood tegemoet vlogen tegen een serreraam.

Het eerste is van de hand van Paul de Wit zélf, terwijl het tweede gedicht door John Goossens geschreven is.

Boekvinken,
In liefde met elkaar de winter doorstaan,
in liefde verstrengeld samen de dood in gevlogen
hard tegen het serre-raam.
Het boek is gesloten.
Triest.


In Memoriam Fringilla

Liefde maakt blind
Zei de vogel en vergat toen ook te kijken
Hij kende zijn vriendinnetje pas
Vloog met haar op de golven van de wind
Vol emotie met een rotvaart tegen glas
En toen lagen er ineens twee lijken.

Elkaar ontmoeten ergens in de goot
Daar ook de liefde te verklaren
Blind geworden voor mogelijke gevaren
En zo de ander te volgen in de dood
Kijk 
Dat noem ik nou onvoorwaarde-lijk
We moeten, hoe naar het ook mag klinken
Weer twee vogel-levens af gaan vinken.
Rupsen van de koniginnepage
(Wim Koetsier)

Tijdens de 3-wekelijkse inventarisatierondjes van de flora in de buurt van de Geleenbeek worden we niet alleen verrast door de regelmatige ontdekking van (voor ons onbekende) nieuwe planten, maar pakken we de andere natuur-bijzonderheden ook altijd mee. Mooie vogels, paddestoelen, kevers of andersoortige insecten 'kruisen regelmatig ons pad'. Zo zagen we op 12 juni opeens twee verschijningsvormen van de rups van de koninginnepage, die lekker zat te eten op de blaadjes van de wilde peen.
Veronique Lemmens maakte er wat foto's van, die we graag in deze nieuwsbrief publiceren. (zie links)
 
De prachtige koniginnepage komt steeds vaker in Nederland voor
Goed geschoten!                            2 Inzendingen 
Te oordelen naar het aantal mooie foto's dat afgelopen kwartaal bij de redactie binnen kwam, groeit het aantal talentvolle amateur-fotografen. Ook fijn dat men de moeite neemt ze naar ons op te sturen.

Naast het fotowerk dat elders in deze nieuwsbrief is opgenomen (bv. bij de vliegende herten) zijn dit kwartaal twee inzendingen de moeite waard om nog even apart te publiceren:
in de linker kantlijn een foto van de fraaie kapjesmorielje, die in de achtertuin bij huize Buskens door José werd vereeuwigd.

Daarnaast maakte Leon Heemels tijdens zijn jaarlijkse inspectierondje langs de uilen-nestkasten een prachtfoto van 4 jonge steenuiltjes die bij Ellie Graafmans en Wim Castenmiller in Kelmond waren geboren.
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp