Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

Klik hier voor de webbrowser versie
2017

Jaargang 1 nr.4

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

Agenda

  • 14 jan Presentatie 'Planten en dieren ontwikkeling in beektaluds',10:00 - 12:00
    IVN-home Moorheide/AZC
  • 14 jan Natuur-  / cultuurexcursie 'Op zoek naar de Spaanse grens'; 13.30, v.a. Oude Pastorie Beek
  • 4 febr Presentatie 'Houtzwammen' 10.00-12.00, IVN-home Moorheide/AZC Sweikhuizen
  • 7 maart Alg. Ledenvergadering, 20.00 uur, IVN-home Moorheide
  • 11 maart Presentatie 'Grote grazers', 10.00-12.00, IVN-home Moorheide/AZC
  • 18 maart Dagwandeling Ardennen of Eifel, 9.00, Raadhuisstr. 9, Beek
  • 8 april Regiowandeling, thema 'Bodem', 10.00 i.s.m. IVN Elsloo + SteinKlik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier
Ben Derks
Petra Driessen

Zie ook:

www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek/

 

Lei Nelissen al 20 jaar de coördinator en dé kennisdrager van de Geologie-werkgroep
Wim Koetsier geeft  de presentjes aan de jubilarissen binnen de werkgroep: Lei Nelissen, Elly Bouts en Piet Boyens


 
René van en Heuvel leidt het lange lint fruitplukkers
 
Wim Koetsier toont geen dode haas, maar een stammetje met Judasoor-paddenstoelen

 
           Val-Dieu klooster
           (foto via internet)
 
  IVN-logo Westelijke Mijnstreek

 
Cursus 'bomen herkennen'; voor details, zie rechts
Foto schors wintereik


 
     Breng egels terug in je tuin 
  
 
De Geleenbeek vlak na de oplevering van het Corio Glana project

 
Rood-bruine houtzwammen in de winter

 
Grote grazers zijn altijd imposant
 
De oehoe in vol ornaat terug in ons IVN-home


 
Insecten hebben het moeilijk in Nederland
 

IVN Nieuws

Beste lezer, hier is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar!

Om deze nieuwsbrief verder te verlevendigen, houden we ons aanbevolen voor de bijdragen van lezers in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl , maar u kunt wat interessants ook altijd melden bij één van de redactieteamleden: Petra Driessen (06-27834315), Ben Derks (06-46285317) of Wim Koetsier (06-12992601).

Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit om een goede reden) moet worden aangepast, terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen
en/of volg ons via Facebook.

Het IVN-logo gaat veranderen
Circa 5 jaar na de introductie van een nieuw IVN-logo (de waterlelie) vindt het landelijk IVN het blijkbaar nodig om het logo opnieuw te wijzigen. Omdat talloze zaken, zoals het briefpapier, de vlaggen en folders aangepast moeten worden, is deze overgang op (weer) een nieuw logo vanuit duurzaamheidsperspectief lastig uit te leggen. Maar blijkbaar leven we tegenwoordig in een dusdanig dynamische wereld, gedreven door marketing-overwegingen, dat dit ‘normaal’ is, en dat we met de nieuwe wind mee zullen gaan waaien. Men heeft gekozen voor een zogenaamd ‘letterlogo’. waarbij het hoofdmotto van het IVN: ‘natuureducatie’ een prominente plaats heeft gekregen.
We gaan dus van:
naar:
dat we dan ook gaandeweg in onze communicatie zullen toepassen.
Website-aanpassing
In bovenstaande landelijke vernieuwingstrend past ook de modernisering van de IVN website. Daarover waren de meeste van de 168 afdelingen het overigens wél over eens: het oude format was té ouderwets en gebruikersonvriendelijk. Het IVN Spau-Beek is inmiddels ook bezig haar website-informatie in het nieuwe landelijke jasje te gieten, om op die wijze mee te helpen aan de IVN bekendheid via een format dat ook jongeren meer zal aanspreken. Zoals voor vrijwel iedere introductie van wat nieuws geldt, zijn er nog wel een paar ‘kinderziektes’ op te lossen. Maar met een forse hoeveelheid vrijwilligersuren van het redactieteam wordt de klus vast en zeker geklaard. Wij houden u van onze vorderingen op de hoogte!
U kunt alvast kennismaken met de nieuwe website via www.ivnspaubeek.nl
Deze is eveneens te bereiken via de landelijke website www.ivn.nl , waarna u op de knop “Afdelingen” moet klikken in de rechter bovenhoek. Daarna komt u op een pagina met alle provincies, en klikt u gewoon door naar “Limburg” en vervolgens naar “Spau-Beek”.

Werkgroep in de kijker: Geologie

Zo aan het eind van 2017 is het een mooi moment om de Geologie-werkgroep even in de kijker te zetten. Want deze werkgroep bestaat dit (na)jaar 20 jaar en is de gehele periode geleid door Lei Nelissen die er een enthousiaste groep van een twintigtal leden van heeft gemaakt. Lees meer ……

Terugblik

Fruitwandeling 2017

Zondagmiddag 24 september werd voor de tweede keer de Fruitwandeling georganiseerd. Deze wandeling is speciaal bedoeld voor kinderen (met uiteraard ouders en/of opa’s en oma’s) en had als bestemming de hoogstamboom fruitgaard van Ellie en Wim Graafmans in Kelmond.
Tijdens de eerste keer, vorig jaar, waren er zo’n 15 wandelaars, waaronder 6 kinderen. Maar dit jaar werd duidelijk dat de combinatie van goede PR via ‘social media’ (Facebook) én ontzettend mooi weer, zorgden voor een ongekende opkomst …..Lees meer ….. 

Grijs, Groen en Gelukkig
Na de succesvolle lezing en excursie in april van dit jaar rond het thema ‘Voorjaarsbloeiers’ was het in oktober tijd voor wat herfstactiviteiten bij het Glana Zorgcentrum van Zuyderland in Geleen
….Lees meer …..

Dagwandeling Val Dieu

Zondag 19 november was de dag waarop een 17-tal liefhebbers, samen met drie gidsen deelnam aan een rondwandeling door het Land van Herve in de provincie Luik, vertrekkend vanaf de abdij Notre-Dame de Val Dieu en via het prettige dorpje Aubel weer terug. We vertrokken traditiegetrouw vanaf de parkeerplaats voor het gemeentehuis van Beek en reden, de regen in Beek achter latend, in een gecarpooled geheel in een dik half uur naar de start. Aldaar, bij de abdij, bleek al gauw dat de kerkbezoek-frequentie dit jaar nog gauw even met 1 opgehoogd kon worden, want een bezoekje binnen bood, voordat we met de wandeling begonnen, nog wat geestelijke warmte, niet zozeer fysieke. …..Lees meer….

Vooruitblik

Als één van de mogelijkheden om de samenwerking tussen de 7 IVN-afdelingen in de regio Westelijke Mijnstreek  te bevorderen, is vanuit de Natuurgidsen-opleiding het idee geboren om toekomstige cursussen niet alleen bredere bekendheid te geven binnen de hele regio, maar tevens te laten organiseren via onderlinge samenwerkingsverbanden. Met het opleiden van een 20-tal nieuwe Natuurgidsen in 2016 hebben we bovendien gemerkt dat er zó veel kennis en kunde bij deze gidsen aanwezig is, dat er moeiteloos docenten uit gerekruteerd kunnen worden. Begin 2017 kwam op die manier een zeer geslaagde Vogelcursus tot stand, en voor komend jaar staan onderstaande cursussen op het programma. Dezelfde informatie staat ook in het Jaarboekje van onze vereniging dat medio december in uw postbus verschijnt.
 
Cursus Bomen herkennen

Kunt U ook zo genieten van het winterlandschap. Vindt U ook dat bomen dan zo mooi en duidelijk zichtbaar zijn. Maar welke bomen zijn het? Een berk is met zijn witte bast goed te herkennen, maar een beuk, eik, hazelaar of els, dat wordt al moeilijker
 
Daarom starten de IVN afdelingen van de Westelijke Mijnstreek de cursus “Bomen herkennen in de winter”. Als deelnemer krijgt U basiskennis over bomen, hun leefwijze, opbouw, kenmerken, standplaats, etc. U gaat de boom herkennen aan hun winterse uiterlijke kenmerken. Rode draad is het boekje “Winterflora bomen en struiken” van Dirk Slagter. De cursus bestaat uit 4 lessen:                          
1 Binnenles in het gebouw van IVN Schinnen op dinsdag 16 januari 2018 van 19.30 tot 22.00 uur . 
3 Buitenlessen op verschillende locaties op de zaterdagen:  3 febr. 17 febr. en 3 maart van 9.30 tot 12.00 uur.
De kosten zijn voor IVN leden 18,00 euro, inclusief het boekje “Winterflora bomen en struiken”.  Niet-IVN leden betalen 20,00 euro. Graag per mail aanmelden bij: m.beursgens@gmail.com                  Informatie : Marly Beursgens 06- 14818881; Jean Engels 
06-31697226; Marry Duwel 046-4853003                                                                    
Op woensdag 7 februari 2018 start een IVN cursus Tuinreservaten in de regio Westelijke Mijnstreek. Deze cursus wordt gegeven bij IVN Spau-Beek en IVN Stein. In 5 avonden en 2 excursies leer je hoe jij je eigen tuin, klein of groot, kan omtoveren in een plek waar behalve jijzelf, ook allerlei dieren graag komen. Van grijze stenen naar een groene oase. Vanaf het begin ga je aan de slag met je eigen buitenplek. Dat kan een balkon, dakterras, gevel- of achtertuin zijn; alles is goed. Je leert hoe je tuinbodem is opgebouwd, welke planten je kunt planten, welke dieren je tuin aantrekt, hoe je de tuin onderhoudt. Je krijg ook tips om je (klein)kinderen bij je Tuinreservaat te betrekken.
 
De cursus start woensdag 7 februari en eindigt woensdag 2 mei. De kosten zijn € 45,-  voor leden van IVN en € 60,- voor niet-leden. Je krijgt hiervoor 5 avonden les van 19.30 tot 22.00, 2 excursies op een zaterdag van 10.00 tot 12.00, cursusmap, handboek Diervriendelijk Tuinieren en praktijkproefjes.
Voor meer informatie kijk op www.ivn.nl/afdeling/stein en www.ivn.nl/spaubeek. Aanmelden kan via leon.heemels@gmail.com vóór 31 dec. 2017.
 
Themapresentaties Q1 2018
Gezien de bezoekersaantallen worden onze themapresentaties op iedere tweede zondag van de maand (10.00 – 12.00 uur in ons IVN-home ‘Moorheide) steeds populairder. Dat heeft niet alleen te maken met de interessante thema’s, maar ook met de bekendmaking van deze activiteiten via blaadjes als de Nuutsbaeker, de E-mail, en niét te vergeten de ‘social media’, zoals Facebook. 
Voor het 1e kwartaal 2018 hebben we de onderstaande boeiende lezingen voor u in petto; zoals gewoonlijk is de toegang gratis.
Zondag 14-1-2018: Planten- en dierenontwikkeling in beektaluds

Carin Menger zal een lezing verzorgen over de ontwikkeling van flora en fauna in en lángs beken, vooral als deze weer vrij kunnen slingeren. Een rechte, gekanaliseerde beek voert water alsook voedingsstoffen, zaden, eitjes en larven snel af, waardoor er zich bijna niets kan nestelen door de hoge stroomsnelheid. Carin gaat in op de processen die zich afspelen als een beek juist weer kan meanderen. Er ontstaat een bijzondere dynamiek met een grote invloed op de planten (en dieren) die zich er kunnen ontwikkelen. Aan de hand van mooie foto’s en boeiende achtergrondinformatie zal ze de toehoorders versteld doen staan van de manier waarop de natuur de nieuwe kansen benut.
Zondag 4-2-2018: Houtzwammen-lezing

Henk Henczyk van de Paddenstoelen Studiegroep Limburg (PSL) zal tijdens een lezing de aanwezigen kennis laten maken met de vele facetten van het houtzwammenrijk. In een prachtige beamerpresen-tatie, aangevuld met sappige anekdotes en wetenswaardigheden, zal hij laten zien welke unieke relaties houtzwammen hebben met bomen in de natuur. Daarbij zal blijken dat de veelal fraaie paddenstoelen slechts de vruchtlichamen zijn van in het hout levende schimmels, die een heel belangrijke rol spelen bij de afbraakprocessen. Zonder deze schimmels zou het bos in zijn eigen houtafval omkomen.
Zondag 11-3-2018: Natuurlijke begrazing door grote grazers 

Carin Menger verzorgt een boeiende lezing over ‘grote grazers’ in het Nederlands landschap. U wordt niet alleen meegenomen in de geschiedenis van deze dieren in Nederland, maar krijgt vooral uitgelegd welke invloed grote grazers hebben op de landschapsvorming en waarom we juist wél of niet kiezen voor verschillende soorten in diverse gebieden. Aan de hand van talloze voorbeelden zal blijken welke belangrijke rol deze dieren spelen bij het bevorderen van de biodiversiteit in een begraasd gebied.
Voor de liefhebbers zal op een later tijdstip een excursie worden georganiseerd naar een grote kudde in Schinveld, waar het natuurlijke gedrag van de grote grazers mooi te zien is.

Wist u dat...

Wij in de loop van dit jaar (2017) een fors aantal mooie opgezette vogels aan onze verzameling hebben toegevoegd? In januari kwam .........Lees meer .........


Het erg slecht gaat met het insectenbestand in grote delen van Duitsland en in Nederland (en waarschijnlijk geheel W-Europa)? Ondanks het feit dat diverse studies elkaar tegenspreken lijkt het er inmiddels wél op dat ‘code oranje’ (of misschien zelfs ‘rood’) bereikt is.   …. Lees meer …..
Goed geschoten!                                  Ben Derks
Deze rubriek is bedoeld om u aan te moedigen om mooie natuuropnames of sfeerplaatjes met anderen te delen, waarbij de foto’s opgestuurd kunnen worden naar redactie@ivnspaubeek.nl.

Deze keer een herfst-sfeerbeeld, gemaakt door Ben Derks in het beukenbos achter het AZC Sweikhuizen.
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp