Copy


IVN Spau-Beek = Beek, Geverik, Genhout, Neerbeek, Kelmond, Spaubeek

Klik hier voor de webbrowser versie
2018

Jaargang 2 nr.7

Natuurpalet
Nieuwsbrief IVN Spau-Beek

In deze nieuwsbrief

 • IVN Nieuws 
 • Werkgroep in de kijker: Vogels
 • Harrie Meels, de buizerd-redder
 • Terugblik
 • Vooruitblik
 • Wist u dat....
 • Goed geschoten!

Agenda

 
 • 14 oktober: Themazondag / Paddenstoelen-excursie rond AZC Sweikhuizen, 10.00 -12.00 uur
 • 27 oktober: Nacht van de Nacht wandeling; start 19.30 uur v.a. NS-station Spaubeek
 • 11 november: Lezing in IVN-home: 'Wat de Maas bracht en brengt' door S. Kaasenbrood; 10.00-12.00 uur
 • 18 november: Dagwandeling in de Ardennen; vertrek 9.30 uur P-plaats Gemeentehuis Beek; info Ton Janssen, tel. 046-4374657
 • 9 december: Lezing in IVN-home: 'Israël-reisverslag' door Paul de Wit; 10.00-12.00 uur
 • 26 december: Korte Kerstwandeling met aansluitend gezellig samenzijn in IVN-home; start 13.30 uur bij NS-station Spaubeek
 • 13 januari 2019: Themazondag in ons IVN-home; 10-00-12.00 uur


Klik hier voor de website www.ivnspaubeek.nl of check Facebook voor info over alle activiteiten. (Lukt het niet, dan kan dat aan uw browser liggen)
Colofon

Digitale nieuwsbrief
Leden, donateurs en geïnteresseerden

Gratis

Uitgever: IVN Spau-Beek

Email:

Redactie@ivnspaubeek.nl

Redactieteam:
Wim Koetsier
Ben Derks
Petra Driessen

Zie ook:

www.ivnspaubeek.nl
www.facebook.com/ivnspaubeek/

 

Harrie Meels met de ernstig verzwakte buizerd
Het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek (België) waar de buizerd een goed onderkomen kreeg
Paul de Wit, coördinator van de werkgroep 'Vogels'
Leon Heemels, coördinator van de (Steen)uilen-werkgroep

 
Marion Senden met een jonge kerkuil (foto 2015)

 
De Laurentiuskerk van Spaubeek waar de kroetwusjen werden gebonden
De belangrijkste kroetwusj-binders bij elkaar
 
De Laurentiuskerk van Spaubeek op de route van 21 augustus
Wil Hornesch vertelt in Genhout over het werk van de IVN-werkgroep Kruisen & Kapellen
Ondanks de droge zomer nog fraaie hortensia's op de route van 23 augustus

 
Samen de omvang van de suiker-esdoorn bepalen
Jos Eggen van de stichting 'Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek' heeft een aandachtig gehoor in de Oude Pastorie
De Keutelbeek aan het eind van de Gundelfingenstraat in Beek
Uitleg in het Kelmonderbos bij kasteelpark Genbroek tijdens de gezamenlijke wandeling met de Heemkundevereniging Beek

 
Een parasolzwam die nog wat verder kan/zal groeien
Plastic zwerfvuil bij de Maas-oevers


 
Israël-reisverslag  op 9-12-2018


 

 
De door Natuurmonumenten aangelegde 'Gluurmuur' in de buurt van onze paddenpoel in het Stammenderbos


 
Een hazelworm in actie tijdens een wandeling van Leon Heemels in de buurt van Monschau (D)


 

IVN-Nieuws

Beste lezer, hier is alweer een nieuwe versie van 'Natuurpalet', onze derde nieuwsbrief van 2018 ! 

Omdat een groot deel van kwartaal 3 in de vakantiemaanden valt, is het aantal activiteiten logischerwijs ook wat lager geweest. Dat mocht ook wel na het 'turbulente' tweede kwartaal. Desondanks hebben we de afgelopen periode weer mooie dingen beleefd en zit er weer voldoende 'in de pijplijn'.

AZC Sweikhuizen staat weer (bijna) leeg; het IVN gaat gewoon door !

Vanwege het afnemend aantal vluchtelingen heeft het COA enige tijd geleden besloten om de AZC-vestiging in Sweikhuizen te sluiten, zodat er vanaf 1 oktober geen asielzoekers meer gehuisvest worden. Vanaf die datum zal de HOD (HuisOppasDienst) een paar bewoners als een soort ‘anti-kraak’ huisvesten. Daarnaast stelt het COA het op prijs als het IVN Spau-Beek haar activiteiten er gewoon blijft uitvoeren zodat er enige vorm van toezicht is en vandalisme voorkomen kan worden.
Los van het feit dat we het jammer vinden dat er veel minder bedrijvigheid rond het gebouw is, en er geen bewakingsdienst meer toezicht houdt, zijn we blij onder vergelijkbare condities als in 2012/2013 (de vorige leegstands-periode) te kunnen blijven doorgaan.
Een en ander betekent o.a. dat ook de zondagmiddag-openstelling in de maanden oktober t/m april gewoon doorgaat, zodat wandelaars tussen 14.00 en 16.00 uur welkom zijn om binnen een kijkje te komen nemen. Themazondagen op iedere tweede zondag van de maand (tussen 10.00 en 12.00 uur) gaan dus ook gewoon door. Hou het programma via de digitale nieuwsbrief of onze website gewoon in de gaten!

Omdat Petra Driessen een druk bezette baan heeft én een gedegen opleiding tot herboriste volgt, die veel van haar tijd vergt, wil zij haar activiteiten binnen het redactieteam van de nieuwsbrief wat terug schroeven. Daarom zoeken we versterking met iemand die het leuk vindt om mee te helpen kopij en foto- of filmmateriaal te verzamelen om eens per kwartaal de nieuwsbrief te kunnen vullen. Dit doen we via het programma 'Mailchimp' dat veel mogelijkheden biedt. Als u hiervoor belangstelling heeft, vernemen we dat graag via een berichtje aan ons redactie-adres: redactie@ivnspaubeek.nl. Maar een seintje naar één van de bestuursleden werkt natuurlijk ook.

Om deze nieuwsbrief blijvend interessant te houden, zien we nog steeds graag bijdragen van lezers in de vorm van een kort verhaaltje, een natuurvraag, of een mooie foto. Bijzondere (natuur)waarnemingen zijn daarbij heel erg welkom. U kunt ze mailen naar het redactieteam via redactie@ivnspaubeek.nl , maar u kunt interessante zaken ook altijd melden bij één van de redactieteamleden: Petra Driessen (06-27834315), Ben Derks (06-46285317) of Wim Koetsier (06-12992601).

Het komt sóms voor dat op het laatste moment een activiteit (om een goede reden) moet worden aangepast, terwijl de berichtgeving in diverse bladen of boekjes al gedaan is. Om steeds van de correcte gegevens op de hoogte te blijven, adviseren wij u om onze website www.ivnspaubeek.nl te raadplegen en/of volg ons via Facebook.
 

Harrie Meels, de buizerd-redder

Het is zaterdagmiddag 30 juni 2018. De telefoon gaat in huize Koetsier; het is Harrie Meels die meldt dat hij hulp nodig heeft om een zieke of gewonde buizerd te redden. ….Lees meer …..

Werkgroep in de kijker: Vogels

Zoals de naam van de werkgroep al doet vermoeden houden de leden van deze groep zich vooral bezig met de 'gevleugelde vrienden'. Maar de manier waarop het IVN Spau-Beek met dit onderwerp bezig is, wijkt nogal af van de gangbare gedachte dat we alleen met een verrekijker vroeg de natuur in gaan.   Lees meer ……
Jonge steenuiltjes

Terugblik

Op zoek naar het vliegend hert
(René van den Heuvel)
 
Mede dankzij de prima weersomstandigheden eind juni/begin juli was de excursie ‘op zoek naar het vliegend hert’ een groot succes dit jaar. Bij René van den Heuvel waren 16 vooraanmeldingen binnengekomen. ….Lees meer …..
 
De Kroetwusjwandeling 2018
(Petra Driessen)
 
Voor de derde keer vond op zaterdag 11 augustus de Spaubeekse Kroetwusjwandeling plaats. Een rondwandeling vanaf de Kerk in Spaubeek, bedacht door Petra Driessen, die de oude traditie ook in het Spau-Beekse weer graag wilde laten terugkeren. …..Lees meer ......
De 4 Beekse avondwandelingen

Met gemiddeld een 25-tal wandelaars per avond mogen we de bijna traditionele vier avondwandelingen in augustus in de omgeving van de Beekse kerkdorpen wel een succes noemen.
Op 20 augustus werd vanaf de perenkweker Hermans, bovenaan de Heiberg, het Spaubeekse gebied rond het plateau van Schinnen verkend.
Op 21 augustus werd er vanaf het NS-station van Spaubeek een 'omtrekkende beweging om het dorp' gemaakt o.a. via de mooie holle wegen in het Diependaal. 
Op 22 augustus waren het kasteelpark Genbroek en het Kelmonderbos 'aan de beurt'.
Op 23 augustus togen we vanaf de Haamen richting Genhout om via de hortensiakwekerij weer bij de Oude Pastorie uit te komen.
 
Een vertelmoment bij het 'Geologisch Monument' in het Diependaal op 21 augustus
Wandeling met blinden en slechtzienden

Op verzoek van Carola Ramakers die begin april heel enthousiast was over de natuur-beleef-wandeling die Ellie Graafmans en een paar IVN-helpers verzorgden, kwam een vergelijkbare activiteit op woensdag 12 september in de 'herkansing'.
Wilt u weten wat ze zoal 'beleefd' hebben?  ..... Lees meer .....
Keientuin-uitleg voor de blinden en slechtzienden bij de Annakapel

Het jaarlijkse Werkgroep-uitstapje

Het IVN Spau-Beek kent al heel lang de traditie dat het bestuur de werkgroepleden eens per jaar uitnodigt voor een uitstapje. Dit jaar was het zo ongeveer een ‘thuiswedstrijd’, want …. Lees meer ……

Bij het oorlogsmonument 'Gedonder in de hemel' bij de Oude Pastorie

Vooruitblik- Voor de wandel- en excursieactiviteiten in het komende kwartaal verwijzen we u naar de Agenda bovenaan in de blauwe linker-kolom. Tevens hebben we de activiteiten van het 1e kwartaal 2019 ook in de lijst verwerkt omdat anders de bekendmaking wel héél erg kort na de verschijning van Natuurpalet Nr.4 

Themazondagen in aantocht
Traditiegetrouw beginnen we vanaf oktober weer met de organisatie van een lezing op de tweede zondag van de maand; steeds tussen 10.00 en 12.00 uur, in (of in de nabijheid van) ons IVN-home ‘Moorheide. De toegang is altijd gratis.
Inmiddels hebben we het programma tot het eind van dit jaar weer compleet, waarbij de volgende presentaties te verwachten zijn:

14-10-2018: ‘Paddenstoelenexcursie’ door Henk Henzyck
Al vele jaren achtereen verzorgt Henk een goed bezochte excursie in het Stammenderbos, in de nabijheid van ons IVN-home. Daarbij lukt het ieder jaar opnieuw om een aantal bijzondere exemplaren te ‘scoren’, waarbij we echter voor dit jaar een ‘slag om de arm moeten houden’ omdat het droevig gesteld is met het paddenstoelenbestand. Vanwege de extreme droogte gedurende de zomer en zelfs ook dit najaar komen er nauwelijks paddenstoelen tevoorschijn. Maar misschien hebben we geluk of heeft onze ‘super-kenner’ Henk een paar verrassingen in petto.
11-11-2018: Wat de Maas bracht en brengt’ door Stuf Kaasenbrood
Deze alom geroemde presentatie bestaat uit drie onderdelen: de ontwikkeling van de Grensmaas als natuurgebied; de geologische geschiedenis en bodemsamenstelling van het stroomgebied van de Maas en als derde de hedendaagse vervuiling van de Maasoevers, inclusief de acties om dit te monitoren en op te ruimen.

9-12-2018: ‘Reisverslag Israël’ door Paul de Wit
De spreker neemt ons mee door Israël aan de hand van prachtige foto’s; een tocht langs de heilige plaatsen in het beloofde land en andere ‘niet beloofde’ historische plaatsen. 
Zoals gewoonlijk weet Paul er weer een boeiende lezing van te maken, met deze keer mogelijk wel een heel bijzonder ‘historisch perspectief’. 
 

Wist u dat...

RABO Clubkascampagne

Ook dit jaar zijn we weer heel blij met de forse financiële bijdrage die we van de RABO hebben ontvangen (€ 690,92) als resultaat van de Clubkascampagne waarbij RABO-bank leden op digitale wijze een stem konden uitbrengen op een aantal verenigingen in de Westelijke Mijnstreek. Het IVN Spau-Beek bedankt niet alleen de RABO, maar vooral ook de vele mensen die ‘het juiste vinkje hebben gezet’. Het bedrag zal worden gebruikt om onze 8-jaar oude krakkemikkige computer te gaan vervangen, zodat we weer met de modernste software mee kunnen en presentaties er weer ‘gelikt’ uit zien.
Gluurmuur in het Stammenderbos

Deze zomer stond er opeens een 'Gluurmuur' aan de rand van het Stammenderbos, met zicht op het poelengebiedje richting Geleenbeek.
Het bleek een vogelkijkwand te zijn die door Natuurmonumenten was geplaatst.
Hopelijk valt er heel wat te genieten voor natuurliefhebbers en kan iedereen het fatsoen opbrengen om de kijkwand een lang en ongeschonden leven te gunnen.
Goed geschoten!                            Leon Heemels 
Deze rubriek is bedoeld om u aan te moedigen om mooie natuuropnames of sfeerplaatjes met anderen te delen, waarbij de foto’s of filmpjes opgestuurd kunnen worden naar redactie@ivnspaubeek.nl.

Deze keer (in de linker kantlijn) een filmpje van ons bestuurslid Leon Heemels, die dit voorjaar op 15 april een hazelworm ontdekte in Nationaal Park de Eifel, in de buurt van Monschau. 
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.
                


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
IVN Spau-Beek · Burg. Eussenlaan 1 · Spaubeek, 6176 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp