Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief nr. 2                                                                     Februari 2017
In deze nieuwsbrief:
  • Vergadering van de Orde van Triverius
  • Nieuws over het gemeentelijk medisch-historisch museum
  • Ons jaarprogramma 2017
Op zaterdag 21 januari 2017 had de twaalfde jaarlijkse algemene vergadering van de Orde van Triverius plaats.
Als naar gewoonte kwamen de leden – al dan niet vergezeld van hun partner – samen in de raadszaal van het Brakelse gemeentehuis.
Voorzitter en secretaris blikten terug op de activiteiten van 2016: er was de jaarlijkse voordracht op vrijdag 7 oktober met een bijzonder interessant referaat gegeven door Marcel Cock, licentiaat klassieke filologie en Middeleeuwse studies.
En op zondag 13 november was er de zestiende editie van het eetfestijn in feestzaal Ter Elst.
In 2017 zal de jaarlijkse voordracht doorgaan op vrijdag 6 oktober; dan is filosoof en klassieke filoloog Joris Tulkens bij ons te gast. De organisatie van die avond is een samenwerking tussen de Orde van Triverius, de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius en de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Brakel.
Het zeventiende eetfestijn zal doorgaan op zondag 12 november, opnieuw in feestzaal Ter Elst.
Johan Hanselaer, lid van de Orde, belichtte omstandig het nieuwst aangekochte (originele) werk van Triverius: “Commentarii in VII Libros Apohorismorum Hippocratis”. Een uitgebreid verslag hiervan vindt u in het volgend nummer van ons tijdschrift.
Onthulling van het nieuw aangekochte boek.
Een uitgebreider verslag van deze algemene vergadering vindt u in het aprilnummer van ons tijdschrift.
GEMEENTELIJK MEDISCH-HISTORISCH MUSEUM
De activiteit in het museum is het afgelopen jaar merkelijk toegenomen. Naast de individuele bezoekers vinden meer en meer groepen en verenigingen de weg naar het museum. Ook voor het pas begonnen jaar werden al reservaties vastgelegd.
In 2017 zal er onder meer ook de Erfgoeddag 2017 – met als thema “ZORG” – gedeeltelijk doorgaan met een tentoonstelling, een demonstratie pillen draaien en het aanmaken van aambeienzalf volgens oud recept (“Geneeskracht uit grootmoeders tijd”).
Wat ook al vastligt is de dag van de Wetenschap die er zal doorgaan op 26 november.
Het gemeentelijk museum is intussen ook de plaats bij uitstek geworden voor het organiseren van recepties; vorig jaar werden er niet minder dan 640 deelnemers aan recepties verwelkomd.
Your text caption goes here. You can change the position of the caption and set styles in the block’s settings tab.
JAARPROGRAMMA 2017

Vrijdag 14 april 2017
Voordracht: “Manitoba, waar de dollars aan de bomen groeien”
Door Marc Maroye
 
Zondag 23 april, zaterdag 29 april en zondag 30 april 2017
Erfgoeddag: Thema “Zorg
Tentoonstelling in de kapel van de Zusters van Maria
Gratis openstelling museum
Medewerking met de werkgroep Open Monumenten
 
Vrijdag 30 juni 2017
Avondwandeling in Nederbrakel: Relicten van de oude trambaan

Zondag 9 juli 2017
Feest van de Vlaamse Gemeenschap                     
Medewerking met de werkgroep 11-juliviering
 
Zondag 27 augustus 2017
Zomeruitstap naar Vloesberg en Ellezelles
 
Zondag 10 september 2017
Open Monumentendag 2017
Medewerking met de werkgroep Open Monumenten
 
Vrijdag 6 oktober 2017
Voordracht: Thomas More
Door Joris Tulkens
In samenwerking met de Orde van Triverius
 
Zondag 12 november 2017
Zeventiende Groot Eetfestijn
In samenwerking met de Orde van Triverius
 
Zondag 26 november 2017
Dag van de Wetenschap
In het Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius
Voor wie de betaling van zijn/haar lidmaatschap 2017 over het hoofd gezien heeft: stort nu je bijdrage op BE69 4448 6198 0178 en vermijd een onderbreking van de toezending van het tijdschrift.
Bijdragen voor België:
Gewoon lid: 15 Euro
Steunend lid: 20 Euro
Beschermlid: vanaf 50 Euro
© GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING TRIVERIUS
BRAKEL - LIERDE - HOREBEKE
Alle rechten voorbehouden


Mail ons: webmaster@triverius.be
Breng ons een bezoek:
Documentatiecentrum Triverius, Tirse 1, 9660 Brakel

(iedere zondag 10u-12u, niet op feestdagen)

Uitschrijven
 


This email was sent to <<email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Geschied- en Heemkundige Kring TRIVERIUS · Tirse 1 · Brakel 9660 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp