Copy
Seminar 2019, Folkemøde, EFPT Forum
View this email in your browser

Nyhedsbrev

Velkommen til juli's nyhedsbrev

I denne udgave:

  • FYP seminar 2020 aflyses
  • Ledige stillinger i psykoterapiudvalgene 
  • Satspuljeprojekt mhp. rekruttering af psykiatere.
FYP seminaret for 2020 aflyses
COVID-19 har medført, at nogle regioner kun tillader, at deres læger deltager i  obligatoriske kurser. I FYP forstår vi godt denne prioritering. Men det betyder desværre også, at vores seminar for i år må aflyses. 

Vi har i bestyrelsen lagt meget arbejde i dette års seminar, og vi er kede af at vi ikke kan give jer det program, der var planlagt. Hvis vi selv skal sige det, havde vi stykket et glimrende program sammen, og vi håber at kunne genskabe det i 2021.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 29 og 30 oktober 2021 hvor næste års seminar afholdes! 


Generalforsamlingen for 2020
Vi planlægger dog stadigt at afholde generalforsamlingen, og vi arbejder på løsninger. Vi skal have valg til FYP's bestyrelse, og vi håber også, at kunne give jer et solidt og aktuelt fagligt oplæg. 

Pladser som FYP repræsentant i Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab's og Dansk Psykiatrisk Selskab's psykoterapiudvalg. 

Har man som yngre læge interesse for psykoterapi, er der nu mulighed for at dyrke dette. Der er ledige stillinger som FYP repræsentant både i DPS' og BUP's psykoterapiudvalg. 
 

Udvalgene for psykoterapuetiske behandlinger beskæftiger sig med at udbrede kendskab til de forskellige terapiformer og deres anvendelse i behandlingen af patienter. 

Udvalgene er desuden ansvarlige for rammerne for de psykoterapuetiske uddannelser, udarbejdelse af psykoterapibetænkningerne samt godkendelse af specialister og supervisorer i hhv. BUP og DPS regi.

Det er kort sagt en glimrende mulighed for at få yderligere indblik i psykoterapi og møde mere erfarne kollegaer med samme interesse. Som FYP repræsentant deltager du i dette arbejde. Du vil som FYP repræsentant skulle reportere tilbage til FYP's bestyrelse om arbejdet i udvalgene. 

Hvis du har interesse for at blive repræsentant for FYP så skriv til FYP's bestyrelse på kontakt@fypnet.dk. Husk at skriv hvilket af de to udvalg du ønsker at være en del af. Skriv gerne lidt om hvorfor du vil være med, og hvad du har af erfaring inden for psykoterapi. Men erfaring er ikke et krav - alle der har interessen bør søge!

Links til udvalgenes hjemmesider: 
Dansk Psykiatrisk Selskab's Psykoterapiudvalg
Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab's Psykoterapiudvalg

Satspuljeprojekt til rekruttering af psykiatere

Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab har hver fået 370.000 kr til projekter der skal fremme rekrutteringen af psykiatere til begge specialer. Bestyrelsesmedlemmer i FYP deltager også i dette arbejde.

I BUP regi er der indtil videre planer om at lave en podcastserie, karriereworkshop med yngre læger i specialet, gå-hjem møder med studerende og en underside på BUP's hjemmeside om bla. forskningsmuligheder. 

Vi afventer hvad resultatet af dette projekt bliver i DPS regi.

Trænger du til inspiration? DPS laver hvert måned et resume af en forskningsartikel. Læs det her.

Vil du være med til at fremme psykiatrien i den offentlige debat enten på facebook/twitter eller til valgmøder, så er DPS nyhedstjeneste et godt sted at finde inspiration og referencer. Besøg siden her.
Har du noget til nyhedsbrevet? Kontakt Jesper eller Troels
Copyright © Foreningen af Yngre Psykiatere. All rights reserved.

Kontakt os:
kontakt@fypnet.dk
www.fypnet.dk
Facebookgruppe

Afmeld nyhedsbrevet
Email Marketing Powered by Mailchimp