Copy
Seminar 2019, Folkemøde, EFPT Forum
View this email in your browser

Nyhedsbrev

Velkommen til sensommerens nyhedsbrev.

Her får du en kort opdatering om planlægningen af seminaret 2019, FYPs deltagelse ved Folkemødet og EFPT Forum mv.

Datoen for næste seminaret er sat til fredag d. 25. og lørdag d. 26. oktober. Fredag starter kl. 10.00 for at kollegaer uden for København ikke skal stå alt for tidligt op. Den første dag slutter af med generalforsamling og festmiddag. Lørdagens program slutter ca. kl. 12.45. Vi har igen booket Tivoli Congress Center (i gåafstand fra Hovedbanegården) og Wake Up Hotel lige ved siden af.

Her midt i august har vi allerede 71 tilmeldte, hvilket er rekord ift. samme tidspunkt andre år. Sidste år deltog 130.

Tilmelding sker på vores hjemmeside:
http://fypnet.dk/fyp-seminaret-2019/

Igennem de sidste par år har det flere gange været oppe at vende, om det ville være relevant at FYP var repræsenteret på Folkemødet. I år valgte bestyrelsen at sende Carina Winkler Sørensen (tv.) og Anne Høyen Munk (th.) afsted som repræsentanter.

Vi deltog i flere relevante debatter, både direkte omhandlende psykiatrien, men også indirekte med eksempelvis fokus på ulighed i sundhed. Vi oplevede at både regionale som nationale politikere, brugere, lægestuderende og PLO var opmærksomme på behovet for at styrke psykiatrien. I debatten om ”Bedre lægedækning i Danmark - hvordan?”, gjorde vi opmærksom på, at det ikke kun er rekruttering, men i høj grad også fastholdelse, der bør fokuseres på for at sikre, at der er psykiatere nok til for at kunne tilbyde ordentlig behandling af mennesker med psykisk lidelse.

Imellem debatterne fik vi talt med flere relevante aktører heriblandt Helga Schultz om, hvordan Yngre Læger og FYP kan arbejde tættere sammen fremover. Med formanden for FADL, Claas Johannsen, talte vi om, hvordan man kan arbejde for at rekruttere til specialet allerede under studiet.

I debatten ”Tænk før du taster” problematiserede chefredaktøren på Politiken, Christian Jensen, at psykiatrien er et vanskelig felt at bevæge sig i, også fra mediernes side, og at de kan have svært ved at få relevante fagfolk i tale. Vi tænker, at FYP skal tage ham på ordet.

 
Salon på AUH. Sæt kryds i kalenderen mandag d. 21/10 fra kl. 16-18.
Mette Toft Rønberg fra Aalborg holder oplæg om fænomenologi og affektive lidelser, som hun har skrevet ph.d. om.

Rejsebrev fra EFPT Forum’et 2019 i Prag

Den 10.-14. juli løb det 27. EFPT Forum af stablen i Prag.

EFPT er den europæiske sammenslutning af psykiatriske uddannelseslæger og FYP repræsenterer Danmark i EFPT. Hvert år mødes delegerede fra alle medlemslande til et 4 dages møde med faglige oplæg, planlægning af aktiviteter det kommende år, generalforsamling, besøg hos lokale psykiatriske faciliteter i værtslandet og naturligvis en masse gode fester om aftenen. Imellem de årlige forum’er drives arbejdet i EFPT dels af en bestyrelse og dels af de nedsatte arbejdsgrupper. Hvis du vil vide mere om de enkelte arbejdsgrupper så kan du læse mere på EFPTs hjemmeside (www.efpt.eu). Hvis du er interesseret i at blive involveret i en eller flere af arbejdsgrupperne, så er man altid velkommen, uagtet om man har deltaget i EFPTs Forum.

Til dette års Forum deltog godt 150 uddannelseslæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri fra 44 lande. Fra Danmark deltog i år Andreas Hoff (voksenpsykiatri, Region H), Marton Asztalos (voksenpsykiatri, Region Nord) og Anna Sofie Hansen (B&U psykiatri, Region Nord). Det er altid inspirerende at møde kollegaer fra hele Europa (og faktisk hele verden, da Australien, Indonesien, Brasilien, Tunesien og El Salvador også var repræsenteret) og selvom vi sagtens kan finde ting vi gerne vil forbedre i vores speciallægeuddannelser herhjemme, så kan man samtidig varme sig lidt ved tanken om at man ikke arbejder 100 timer om ugen, til 0 kr i løn, som vores stakkels indonesiske kollegaer.

EFPT giver også mulighed for kortvarige udvekslingsophold for uddannelseslæger af 2-6 ugers varighed og Danmark tilbyder fra i år igen også muligheden for at kollegaer fra udlandet kan komme på ophold på PC Amager.

Vil du vide mere om EFPTs Exchange program så kan du læse mere her: http://efpt.eu/exchange/. Kunne din afdeling også tænke sig at få kollegaer fra udlandet på ophold, så kan du kontakte Anne Høyen Munk (annehoyenmunk@gmail.com) fra bestyrelsen, som er koordinator for EFPT Exchange i Danmark.

Er man blevet speciallæge og tænker ”Jeg vil også på udvekslingsophold!”, så er der et lignende program under EPA for Early Career Psychiatrists (https://www.europsy.net/gaining-experience-programme/)

Andre muligheder for at komme på (næsten) gratis kurser rundt om i Europa som uddannelseslæge:

ECNP: Neuropsychopharmacology og Child and Adolescent Neuropsychopharmacology https://www.ecnp.eu/early-career-scientists/ecnp-school

EPA summerschool: ABC of Psychotherapy (https://www.europsy.net/summer-school/)

Leadership and Professional Skills course med Prof. Norman Sartorius. Afholdes i samarbejde med lokale uddannelseslæger forskellige steder i Europa. Næste kursus er planlagt i Kroatien til december: http://efpt.eu/event/the-course-on-leadership-and-professional-skills-zagreb-croatia-15-18-december-2019/

Vil du vide mere om EFPT og dine muligheder for at blive aktiv i EFPT, så er du altid velkommen til at kontakte Anna Sofie Hansen fra bestyrelsen på fiehansen@yahoo.com

 

EFPTs spørgeskema undersøger voksenpsykiatriske uddannelseslægers aktuelle erfaring med børne- og ungdomspsykiatri.

Formålet er at kortlægge forskelle i undervisning/klinisk erfaring med børne- og ungdomspsykiatri i speciallægeuddannelsen til voksenpsykiater på tværs af Europa. Spørgeskemaet tager max 10 minutter at besvare og kan findes her.

Der er endnu et spørgeskema fra EFPT.
Hjælp os med at blive klogere på lægers migration i Europa. EFPT har lavet et spørgeskema til alle yngre læger og såkaldte early career psychiatrists (<5 år siden færdiggjort speciallægeuddannelse), som tager 10-15 min. at udfylde. Resultaterne udgives i et videnskabeligt tidsskrift. Forrige studie blev udgivet i European Psychiatry. "Brain drain" fra Østeuropa er et hot topic.
Besvar det her.

Vil du være med til at fremme psykiatrien i den offentlige debat enten på facebook/twitter eller til valgmøder, så er DPS nyhedstjeneste et godt sted at finde inspiration og referencer. Besøg siden her.
Trænger du til inspiration? DPS laver hvert måned et resume af en forskningsartikel. Læs det her.
Har du noget til nyhedsbrevet? Kontakt Jesper.
Hold dig opdateret i vores kalender.
Copyright © Foreningen af Yngre Psykiatere. All rights reserved.

Kontakt os:
kontakt@fypnet.dk
www.fypnet.dk
Facebookgruppe

Afmeld nyhedsbrevet
Email Marketing Powered by Mailchimp