Copy
Seminar 2021, DPBO rejselegat
View this email in your browser

Nyhedsbrev

Velkommen til juli's nyhedsbrev

Seminar og generalforsamling 2021

Programmet for dette års seminar er fremtidens psykiatri. Vi vil sammen med vores oplægsholdere skue dybt ind i krystalkuglen, og se hvad det psykiatriske speciale har at vente i Danmark og internationalt. Hvilke diagnoser er på vej? Hvilke behandlinger? Under hvilke samfundsmæssige og politiske rammer skal vi arbejde?

Der vil blive rig mulighed for at møde nye og gamle bekendtskaber på tværs af landet. Har man lyst til at stille op til FYP's bestyrelse afholdes der valg på generalforsamlingen. 

Der er fortsat ledige pladser. Men skynd dig at tilmeld dig. 

Seminaret afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center d. 29-30 oktober 2021. 

Tilmelding på dette link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRo4jQLsIoXODD0FsxgoD7LzmjK0QZdbH2yb1M6DYFa3VDKg/viewform?usp=sf_link 

DPBO tilbyder to rejselegater til yngre kolleger


Formålet med disse to legater er at stimulere interesse, udvikling og konsolidering af viden, der kan findes på internationalt anerkendte psykiatriske konferencer.

Målgruppen for legaterne er yngre læger under uddannelse i børne-ungdoms- eller voksenpsykiatri. Alle psykiatriske reservelæger er velkomne til at ansøge, men legaterne er rettet mod yngre læger uden aktuel forskningsmæssig aktivitet – ph d eller lignende. Legaterne er især henvendt til yngre læger, som har en fremtrædende klinisk profil med stort patientengagement.

Legaterne er på henholdsvis 20.000 og 10.000 kroner og legatet er beregnet til at dække/være et tilskud til en kongresrejse i 2022, dvs. til deltagelsesgebyr, rejse og ophold (jf. almindelige rejse- og opholdstakster).

Efter deltagelse forventes legatmodtagerne at videreformidle viden og oplevelser fra konference til deres respektive afdelinger (fx ved en undervisningskonference) og også gerne ved et evt. arrangement organiseret af DPBO.

Ansøgning sendes til bestyrelsesmedlem for DPBO Irina Mejlhede (irina@dadlnet.dk).

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens uddannelsesforløb, kort resumé af professionelle aktiviteter inden for faget, hvilken konference der søges om deltagelse i, forventninger til udbyttet af deltagelse ved den valgte konference samt et regnskab.

Ansøgningen må maximalt fylde én A4-side og skal være modtaget senest den 1. november 2021 for at komme i betragtning.

Ansøgerne vil få svar senest d. 10.januar.
 
På vegne af bestyrelsen for DPBO

Trænger du til inspiration? DPS laver hvert måned et resume af en forskningsartikel. Læs det her.
Har du noget til nyhedsbrevet? Kontakt Troels
Copyright © Foreningen af Yngre Psykiatere. All rights reserved.

Kontakt os:
kontakt@fypnet.dk
www.fypnet.dk
Facebookgruppe

Afmeld nyhedsbrevet
Email Marketing Powered by Mailchimp