Copy
Seminar 2021, FYP-foredrag, Psykopatologisk læsegruppe mm. 
View this email in your browser

Nyhedsbrev

Velkommen til forårets nyhedsbrev.

Her får du en opdatering om seminaret 2021, 10-års planen, FYP-prisen, Zoom foredrag og en ny Psykopatologisk Læsegruppe. 

FYP Seminar 2021: Fremtidens Psykiatri
29.-30. oktober 2021

I 2020 havde vi en perlerække af foredrag som vi havde glædet os meget til at holde med jer. Så det skal I selvfølgelig ikke snydes for. Derfor sætter FYP til dette års seminar fokus på psykiatriens fremtid såvel nationalt som internationalt. Foredragene har emner som: Nye terapiformer, fremtidens diagnoser, den kommende psykiatri i Danmark, human enhancement, forebyggelse samt årsagerne til psykiatrisk lidelse og sygdom. Vi fortsætter succesen fra 2019 med at invitere internationale foredragsholdere. Der var stor tilslutning til sidste seminar, og derfor forøger vi kapaciteten for dette år til 175 pladser. Generalforsamlingen samt valg til FYPs bestyrelse afholdes i løbet af seminaret. Der vil selvfølgelig også være god tid til at hilse på kollegaer fra hele landet. Vi har COVID-19 in mente og vil finde alternative muligheder for afholdelse af seminaret, hvis det bliver nødvendigt.
Årets program byder på:
  • Psykiatriske diagnoser i fremtiden: Peter Tyrer, professor emeritus i psykiatri (Imperial College London, UK).
  • Hvordan skal vi forstå og takle mentale helbredsproblemer?: Christian Rück, professor I psykiatri (Karolinska Institutet, Sverige)
  • Fremtidens psykiatri i Danmark: Merete Nordentoft, professor i psykiatri.
  • Psykiatri og politik: Helene Bilsted Probst, speciallæge i samfundsmedicin, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.
  • Transhumanisme: Peter Søbirk Petersen, professor i etik.
  • Fremtidens speciallægepraksis: Kirsten Ilkjær, speciallæge i psykiatri og privatpraktiserende psykiater, bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab
  • Forebyggelse af psykisk sygdom: Pia Jeppesen, speciallæge i børne og ungdomspsykiatri, lektor
  • Psykiatrisk genetik: Før, nu og fremtid: Thomas Folkmann Hansen, lektor ved Dansk Hovedpinecenter.
  • Avatar Terapi: Lisa Smith, specialpsykolog
  • Mindfulness: Thomas Uhre, speciallæge i psykiatri og almen medicin, specialist og supervisor i kognitiv terapi.
 
Fremtidens psykiatri afholdes i Tivoli Congress Center i København.
Info om tilmelding samt årets program følger på FYP’s Facebookside og på vores hjemmeside
Fypnet.dk

Plakaten for årets seminar kan findes her. Print den gerne ud og hæng den op på din afdeling!

FYP foredrag

Funktionelle Lidelse hos børn og unge med afdelingslæge, Ph.d, Karen Kallesøe, mandag d. 14.06.2021 kl. 17.00-19.00 via Zoom.

Vi er glade for at have oprettet et nyt tiltag fra FYP's side. I denne tid hvor mange kurser og konferencer er aflyst, er adgangen til ny viden og inspiration besværet. Derfor har vi startet med at arrangere online foredrag. Princippet for dette bliver at vi søger at give foredrag inden for emner, der ikke dækkes af de kurser der allerede tilbydes under I-stillingen eller Hoveduddannelsen. Det er også en oplagt mulighed for at eksponere yngre læger på tværs af landet, for idéer og viden der ikke er dagligt tilgængeligt på deres afdeling. Hvis der er interesse for oplægget vil flere følge 

Det første foredrag vi afholdt var med med læge og Ph.d Pernille Kølbæk, der har været med til at undersøge den nye PANSS-6 skala. 

Det næste foredrag vi afholder i vores online foredragsrække er med afdelingslæge i Børne- og Ungdomspsykiatri, Ph.d Karen Kallesøe. Emnet er funktionelle lidelser hos børn- og unge samt behandlingen heraf. Karen har skrevet sin PhD om emnet og udfører selv ACT behandling af børn- og unge med disse tilstande.

Oplægget kommer til at foregå via Zoom.  Vi undersøger muligheden for at optage, så flere af jer kan se foredraget på et andet tidspunkt.

Videoforedraget med Karen Kallesøe bliver afholdt d. 14.06.2021 kl 17-19 via Zoom. 

Hvis du er interesseret i at deltage og har en facebook-konto kan du finde eventet på FYP's facebookside. Her vil der blive sendt loginoplysninger ud nogle dage forund for foredraget. Har du ikke facebook så skriv til os på denne mail.

Psykopatologisk læsegruppe
 
Arbejdsgruppen ”Styrk fagligheden” som er nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab tilbyder deltagelse i en online læsegruppe med emnet psykopatologi for medlemmer af DPS.
 
Formålet med læsegruppen er at tilbyde et forum for diskussion af psykopatologiske fænomener og såvel yngre læger som speciallæger i psykiatri er meget velkomne.
 
I læsegruppen vil ”Den begyndende skizofreni” af Klaus Conrad blive læst. Denne blev oprindeligt udgivet i 1958 og 4. udgave blev trykt i 2013 på Psychiatrie Verlag. Bogen læses stadig som en meget væsentlig lærebog om det skizofrene spektrums psykopatologi. Den blev oversat til dansk i 2006. D. 20.5.2021 udgives den i opdateret version på forlaget Klim. Bogen er et hovedværk indenfor psykopatologi, hvori Conrad med udgangspunkt i 117 unge mennesker med begyndende skizofreni beskriver hvordan psykosen begynder og hvordan den forandrer oplevesen af selvet og verden.
Bogen er fyldt med interessante patientbeskrivelser.
Skulle der opstå problemer med at fremskaffe bogen så kan man skrive på nedenstående mail.
 
Læsegruppen vil blive afholdt på følgende datoer i 2021 i tidsrummet kl. 20-21.
d. 22.6; d. 22.9; d. 27.10 og d. 24. 11.
 
Tilmelding til læsegruppen sker til Julie Nordgaard på mail: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk

 

FYP prisen for 2021 går til... Marianne Jepsen!

I Foreningen af Yngre Psykiatere uddeler vi hvert år en pris til den af vores seniore kollegaer i voksenpsykiatrien, der har gjort en særlig indsats for at sikre at næste generation af læger i psykiatrien, får den bedst mulige uddannelse. FYP prisen uddeles vanligvis på Dansk Psykiatrisk Selskab's årsmøde. Dette år har været mærkeligt, også for yngre læger i psykiatrien, der har oplevet både kurser, konferencer og undervisning aflyst. Måske er det derfor i særlig grad vigtigt, at anerkende de kollegaer der kæmper for bedre uddannelsesforhold for deres yngre kollegaer. FYP prisen blev dette år uddelt på den DPS' virtuelle generalforsamling.

Vinderen af dette års FYP pris er:
Marianne Jepsen
Overlæge, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg


De andre nominerede var:
Simon Gartner, overlæge, Psykiatrisk Center København
Merete Nordentoft, professor, overlæge, Psykiatrisk Center København, mm.
Eva Schiøth, uddannelsesansvarlig overlæge, Psykiatrien I Skejby.

Tak for alle indstillingerne til årets FYP pris.

Vi bringer her et par "udpluk" fra indstillingen af Marianne Jepsen skrevet af yngre læge på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Anja Friis Elliot:

"Hver gang der starter nye læger på afdelingen planlægger Marianne et 14 dages introduktion program, som er spækket med undervisning.... Det er et omfattende introduktionsprogram, som er med at til at kick-starte de yngre læger til en god start på psykiatrisk afdeling så de føler sig klædt ordentligt på til at møde den kliniske hverdag. Desuden efterspørger Marianne altid feedback på introprogrammet, så det tilpasses og bliver endnu bedre til de kommende nye læger."

"Marianne tager sig godt af medicinstuderende der kommer til afdelingen. Hun er skarp til at delegere arbejdsopgaver og sikre sig at de studerende har en læge at følges med og, sørger for at de præsenteres for interessante patienter og hun støtter medicinstuderende til selvstændigt arbejde under supervision."

"Marianne er en grundig vejleder som ikke kun går op i læringsmål og kompetencer, men også tager sig af de yngre kollegaers psykiske velbefindende og personlige problemer."

"Det beundringsværdige ved Marianne er, at selv om der ind i mellem er rygende travlt på afdelingen, så må man altid afbryde hende for at få et godt råd og INGEN spørgsmål er for basale til at blive stillet."


Den fulde indstilling for vinderen Marianne vil blive tilgængelig på FYP's hjemmeside, fypnet.dk.

Et stort stort tillykke til Marianne med dette års FYP-pris!

10 års planen for psykiatri

Arbejdet med 10 års planen for psykiatrien fortsætter og FYP deltager. Det er repræsentanter for BUP og DPS der deltager i møderne, men i FYP kommenterer vi på udkastene til de forskellige kapitler, og kommer med forslag til tilføjelser ift. hvilke udfordringer psykiatrien star over for, og hvilke løsninger der bør implementeres. Her bidrager vi især med den prisme vi som nye læger i psykiatrien ser på problemerne. Et fokus for os er at der kommer mere fokus på både rekruttering og fastholdelse i 10-års planen, at 10 års planen husker de grupper af svært syge borgere, der ikke har nogle til at kæmpe deres sag, og at et mål aldrig kun kan være mindre tvang, hvis det ender med at gå ud over patientbehandlingen, 

Trænger du til inspiration? DPS laver hvert måned et resume af en forskningsartikel. Læs det her.
Har du noget til nyhedsbrevet? Kontakt Troels.
Copyright © Foreningen af Yngre Psykiatere. All rights reserved.

Kontakt os:
kontakt@fypnet.dk
www.fypnet.dk
Facebookgruppe

Afmeld nyhedsbrevet
Email Marketing Powered by Mailchimp