Copy
Seminar 2019, Generalforsamling, FYP-prisen
View this email in your browser

Nyhedsbrev

Velkommen til efterårets nyhedsbrev.

Her kan du læse indkaldelse til generalforsamling, se programmet til seminaret, indstilling til FYP-prisen, opdatering fra foredragsudvalget mv. 

Indkaldelse til generalforsamling


Indkaldelse til FYPs generalforsamling d. 25. oktober kl 16.20-18.30,
Tivolis Kongrescenter, København

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med FYPs årlige seminar.

Alle FYP medlemmer har mulighed for at deltage i selve generalforsamlingen, uagtet om man deltager i årets FYP seminar. Deltager du ikke i seminaret, men ønsker at deltage i generalforsamlingen, så må du meget gerne sende en mail om dette til bestyrelsesmedlem Anna Sofie Hansen på fiehansen@yahoo.com.

Har du punkter du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen (sendes også til fiehansen@yahoo.com).

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen indstiller Andreas Hoff)

 2. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.

  1. Formandens beretning v. Jesper Kjær

  2. Beretning om FYPs internationale arbejde v. Anna Sofie Hansen

 • EFPT

 • UEMS-CAP

 • Skandinaviske samarbejde

 1. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent. (Anna Høyen Munk)

 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for 2018

 • Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for 2019

 • Fremlæggelse af budgetforslag for 2020

 • Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller til at 300 kr fra kontingent for alle YL til hhv DPS/BUP-DK fortsat går til FYP.

 1. Valg af bestyrelse, medlemmer af arbejdsgrupper og revisorer og opstilling af eventuelle FYP kandidater ved valg til DPS/BUP-DK’s bestyrelser.

Der er 5 bestyrelsesposter på valg til dette års generalforsamling.

 • Jesper Kjær er på valg, Genopstiller.

 • Anne Høyen Munk er på valg. Genopstiller.

 • Rasmus Handest er på valg. Genopstiller ikke.

 • Anna Sofie Hansen er på valg. Genopstiller ikke.

 • Kristine Waagstein er på valg. Genopstiller ikke.

 1. Eventuelt.

Læs mere om seminaret her: http://fypnet.dk/fyp-seminaret-2019/
FYP-foredrag er tilbage

Den 14. maj afholdte vi det første FYP-foredrag i år på Rigshospitalet. Emnet var funktionelle lidelser og derunder politisk indblanding i diagnosesystemet. Sundhedsstyrelsen var repræsenteret med to yngre læger, og derudover havde vi besøg af psykolog Peter La Cour fra center for komplekse symptomer. Der var en livlig debat mellem oplægsholderne og de cirka 20 fremmødte. 

Den 18. juni gentog vi succesen. Denne gang havde vi inviteret psykiater Henrik Rindom til at gøre os klogere på misbrug. Han holdt et oplæg for knap 20 fremmødte FYP'ere om misbrugsstoffer, afhængighed samt den måde misbrugeren bliver mødt i sundhedssystemet. 

Vi havde planlagt et foredrag om retspsykiatriens historie den 18. september med historiker Jesper Vaczy Kragh, men vi valgte at aflyse på grund af meget få tilmeldinger. 

Vi har dog allerede planlagt næste foredrag og håber igen på et godt fremmøde. Den 20. november får vi besøg af ledende overlæge for psykiatrien i Grønland, Søren Buus, som har mange års international psykiatrisk erfaring. 
Nærmere information om dette vil som vanligt blive slået op på FYP's facebookside.

Hvis man har lyst til at være med til at arrangere et foredrag eller blot har en god ide til et oplæg, så skriv til os på madsensara@hotmail.com 
 
Salon på AUH var en succes. Jens Drachmann Bukh fortalte om CORE depression, et projekt om depressive kernesymptomer. Desværre må den næste oplægsholder Mette Rønberg udskyde sit oplæg og vi er ved at finde en ny dato, formentlig i december. Information vil blive delt på facebook og via lokale emaillister i Region Midt.
 

Tiden nærmer sig for seminaret og dermed også for uddelingen af FYP-prisen 2019. Den pris, der uddeles ved seminaret, gives til en YL, der har udvist godt kollegaskab og gennem sit virke har ydet en særlig indsats for det sociale og uddannelsesmæssige miljø blandt psykiatriens yngre læger. Den vil blive uddelt i forbindelse med FYP seminaret under festmiddagen om fredagen. Sidste år gik den til Ragnar Klein Olsen fra Region Sjælland 👏.
Det er pba. indstillinger fra jer, at modtageren vælges. Vi vil i bestyrelsen derfor anmode jer om at sende os en indstilling/begrundelse (et par linjer, en kvart el. halv side) om den yngre læge i psykiatrien, som I gerne vil indstille, så vedkommende kan få den ærefulde pris.
Send gerne indstillingen på PB eller mail (johannes.krogh@gmail.com) inden d. 7. oktober, så vi ved næste bestyrelsesmøde kan finde modtageren.

EFPTs spørgeskema undersøger voksenpsykiatriske uddannelseslægers aktuelle erfaring med børne- og ungdomspsykiatri.

Formålet er at kortlægge forskelle i undervisning/klinisk erfaring med børne- og ungdomspsykiatri i speciallægeuddannelsen til voksenpsykiater på tværs af Europa. Spørgeskemaet tager max 10 minutter at besvare og kan findes her.

Der er endnu et spørgeskema fra EFPT.
Hjælp os med at blive klogere på lægers migration i Europa. EFPT har lavet et spørgeskema til alle yngre læger og såkaldte early career psychiatrists (<5 år siden færdiggjort speciallægeuddannelse), som tager 10-15 min. at udfylde. Resultaterne udgives i et videnskabeligt tidsskrift. Forrige studie blev udgivet i European Psychiatry. "Brain drain" fra Østeuropa er et hot topic.
Besvar det her.

Vil du være med til at fremme psykiatrien i den offentlige debat enten på facebook/twitter eller til valgmøder, så er DPS nyhedstjeneste et godt sted at finde inspiration og referencer. Besøg siden her. Og læs fx Gitte Ahles indlæg på Altinget.
Trænger du til inspiration? DPS laver hvert måned et resume af en forskningsartikel. Læs det her.
Har du noget til nyhedsbrevet? Kontakt Jesper.
Hold dig opdateret i vores kalender.
Copyright © Foreningen af Yngre Psykiatere. All rights reserved.

Kontakt os:
kontakt@fypnet.dk
www.fypnet.dk
Facebookgruppe

Afmeld nyhedsbrevet
Email Marketing Powered by Mailchimp