Copy
Generalforsamling, seminar program
View this email in your browser

Nyhedsbrev

Her er et ekstra nyhedsbrev med endelig dagsorden til generalforsamling og et opdateret seminar program.

Dagsorden til generalforsamling


I forrige nyhedsbrev fra september blev der indkaldt til FYPs generalforsamling d. 25. oktober kl 16.20-18.30, Tivolis Kongrescenter, København.
Der er ikke blevet indsendt ønsker til dagsordenen.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med FYPs årlige seminar.

Alle FYP medlemmer har mulighed for at deltage i selve generalforsamlingen, uagtet om man deltager i årets FYP seminar. Deltager du ikke i seminaret, men ønsker at deltage i generalforsamlingen, så må du meget gerne sende en mail om dette til bestyrelsesmedlem Anna Sofie Hansen på fiehansen@yahoo.com.

Endelig dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen indstiller Andreas Hoff)

 2. Valg af referent. (Bestyrelsen indstiller Ida Marie Overgaard Ingeholm)

 3. Beretning fra bestyrelse og arbejdsgrupper.

  1. Formandens beretning v. Jesper Kjær

  2. Beretning om FYPs internationale arbejde v. Anna Sofie Hansen. Herunder EFPT, UEMS-CAP og Skandinavisk samarbejde

 4. Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent. (Anna Høyen Munk)

 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse for 2018

 • Fremlæggelse af foreløbigt regnskab for 2019

 • Fremlæggelse af budgetforslag for 2020

 • Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller til at 300 kr fra kontingent for alle YL til hhv DPS/BUP-DK fortsat går til FYP.

 1. Valg af bestyrelse og revisorer. (Stemmetællere: Bestyrelsen indstiller Anna Sofie Hansen og Johannes Krogh.)

Der er 5 bestyrelsesposter på valg til dette års generalforsamling.

 • Jesper Kjær er på valg- Genopstiller.

 • Anne Høyen Munk er på valg- Genopstiller.

 • Rasmus Handest er på valg- Genopstiller ikke.

 • Anna Sofie Hansen er på valg- Genopstiller ikke.

 • Kristine Waagstein er på valg. Genopstiller ikke.

 1. Eventuelt.

Det er muligt at stille op til en bestyrelsespost uden fremmøde til generalforsamlingen. Hvis man ønsker dette, send venligst en email til Ida Marie Overgaard Ingeholm, gerne med enten en kort motivation eller video af maks. 2 minutters varighed. Deadline er d. 25/10 kl. 16.00.
 
Hold dig opdateret i vores kalender.
Copyright © Foreningen af Yngre Psykiatere. All rights reserved.

Kontakt os:
kontakt@fypnet.dk
www.fypnet.dk
Facebookgruppe

Afmeld nyhedsbrevet
Email Marketing Powered by Mailchimp