Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
 

13 januari 2017

Inspecties gewasbescherming

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2017 circa 450 inspecties uitvoeren bij telers die boomkwekerijgewassen, vaste planten of bloemisterijgewassen telen in de openlucht. Bij de inspecties kijken inspecteurs of de telers zich houden aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zal controle van uw middelenkast een onderdeel zijn.

Bij deze onze aanbeveling om uw middelenkast weer eens door te lopen. Controleer hierbij op: toelating, juiste etiket en het juiste W-nummer.
Wilt u dit samen met een teeltadviseur doen? Neem dan contact op met Cultus Agro Advies.

Heeft u middelen in uw kast die ingeleverd dienen te worden, dan kunt u dit doen bij uw vestiging van Vitelia Agrocultuur*.
Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

* Inleveren van middelen dient te worden afgerekend per kg.

Grondmonsters steken voor bodemanalyse

Om de juiste bemestingsstrategie te bepalen voor het nieuwe groeiseizoen is het belangrijk om te weten hoe de gesteldheid van de bodem is. Hiervoor kunt u een bodemmonster laten steken en analyseren. Wilt u n.a.v. de analyse een gedegen bemestingsadvies? Ook dat regelen wij graag voor u.

Spuitlicentie-bijeenkomsten

Heeft u zich al aangemeld voor onze spuitlicentie en KBA bijeenkomsten?
A.s. dinsdag vindt de eerste KBA-bijeenkomst in Oirlo plaats. De bijeenkomsten worden op verschillende locaties en data georganiseerd.
U kunt zich nog aanmelden!
Meld u hier aan »

Bezoekadres


Vitelia Agrocultuur B.V.

Locatie Lottum:
Zandterweg 5
5973 RB Lottum
Telefoon: 077-4637111

Locatie Hazerswoude-Dorp:
Voorweg 14C
2391 AB Hazerswoude-Dorp
Telefoon: 0172-588585

Email: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

Vind ons ook via: