Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser
 

7 april 2017

Wintergerst en -tarwe


Registratie update: Alternil 720 SC
Alternil 720 SC is een nieuw toegelaten schimmelbestrijdingsmiddel in tarwe en gerst. De actieve stof is chloorthalonil, beter bekend uit Daconil 500 vloeibaar en Bravo Premium. Alternil 720 SC heeft een toelating in winter- en zomergerst waar Daconil 500 dat niet heeft.
Groeiregulatie
De meeste wintergerst en wintertarwe zitten nu in de fase waarop een groeiregulatie bespuiting kan worden uitgevoerd. Een stevig gewas vergroot de oogstzekerheid. Het juiste moment van toepassing is als de eerste knoop onderin net ‘los’ komt.
U kunt het juiste moment controleren door wat grotere planten uit te trekken en overlangs door te snijden.
Advies wintergerst bij 1e knoop voelbaar: Trimaxx/ Moddus 0,3-0,8 l/ha.
Advies wintertarwe bij twee toepassingen, 1e knoop voelbaar: Trimaxx/ Moddus 0,15-0,25 l/ha + CCC 0,5 l/ha. Tweede keer deze bespuiting na 7-10 dagen herhalen (2e knoop ‘los’).

In plaats van Trimaxx/ Moddus kunt u ook kiezen voor Medax Top 0,5-0,75 l/ha. Gerst en tarwe zijn gevoelig voor mangaangebrek. Voeg altijd Foliplus Mangaancarbonaat 2-3 l/ha toe.
Ziektebestrijding
Bekijk de adviezen voor ziektebestrijding »
Wortelonkruidbestrijding met Tapir
Er zijn dit seizoen 2 verschillende soorten etiketten van Tapir in de markt. Dit is een gevolg van de uitbreiding van het middel in o.a. graszaad en weiland. De dosering op wortelonkruid in graan op het oude etiket is 1,5 l/ha terwijl die op het nieuwe etiket 1 l/ha is. Houd daar rekening mee bij uw bestelling welke soort Tapir u in huis wilt hebben. Voor graantelers adviseren wij het ‘oude’ etiket (14650N).

Aardappelen

Rhizoctonia, zilverschurft, zwarte spikkel, bacterie en Fusarium
Advies knolbehandeling Rhizoctonia fritesaardappelen met poedervormige middelen: Moncereen DS 2 kg of vloeibaar met Monarch 0,2 l/ton.
Voor de pootgoedteelt adviseren wij Moncereen Pro 0,6 l/ton vanwege de brede werking naast Rhizoctonia en zilverschurft op zwarte spikkel en Fusarium.

Advies grondbehandeling: Amistar/CropGuard Azoxystrobin 3 l/ha tegen Rhizoctonia en zwarte spikkel uit de grond in pootgoed en tafelaardappelteelt.
Granulaten bij poten
Verwacht u aaltjes en/of ritnaalden? Overweeg dan Mocap 16 kg/ha of Nemathorin 7,5 kg/ha toegepast in de rij tijdens het poten.

Verwacht u alleen aaltjes dan heeft ook Vydate 10G een plaats. Houd rekening met de vroegrijpheid bij toepassing van Nemathorin. Pas Nemathorin alleen toe in aardappelen met een vroegrijpheidscijfer van een 8 en lager en een wachttijd van minimaal 120 dagen voor alle aardappelen tussen toepassing en loofdoding.
Slakkenkorrels bij poten
De ondergrondse Kielnaaktslak vormt op kleigronden in toenemende mate een probleem voor de kwaliteit van aardappelen. Het GLB vergroeningsbeleid van de EU lijkt deze situatie in de hand te werken. Onderzoek heeft aangetoond dat toepassing van Iroxx/Derrex (a.i. IJzer-III-fosfaat) de aantasting tot een minimum kan beperken.
Indien u slakken verwacht kunt u rond het tijdstip van poten 7 kg/ha Iroxx/Derrex toepassen. Hoe beter de korrel verdeeld wordt in de aardappelrug hoe beter de bestrijding.

Onkruidbestrijding

Bekijk hier onze uitgebreide adviezen voor de teelten:
  • Bieten
  • Chicorei
  • Zaaiuien

Aaltjesbestrijding in wortelen met NEMguard


Dit voorjaar heeft NEMquard een toelating gekregen voor de toepassing als nematicide tegen aaltjes in wortelen. De effectiviteit van NEMguard is vergelijkbaar met die van Vydate 10G. De dosering is 20 kg/ha in de rij, die van Vydate 10 kg/ha. Beide middelen hebben een nevenwerking op wortelvlieg. NEMguard heeft als voordeel dat het 100% residuvrij is en vriendelijk is voor de toepasser en het milieu!

Bezoekadres


Vitelia Agrocultuur B.V.

Locatie Lottum:
Zandterweg 5
5973 RB Lottum
Telefoon: 077-4637111

Locatie Hazerswoude-Dorp:
Voorweg 14C
2391 AB Hazerswoude-Dorp
Telefoon: 0172-588585

Email: verkoopagrocultuur@vitelia.nl

Vind ons ook via: