Copy
Information från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ansvarig utgivare: pastor Ola Österbacka.
Öppna i webbläsaren

Vem besegrar världen?


Vilken märklig fråga! Vi ser hur världens stora kämpar om sin maktposition, rentav till priset av en mängd oskyldiga människors liv och hälsa. Vi frågar oss hur långt de är beredda att gå för att bevara sin makt. Och vi bävar. Men hurudan är egentligen deras makt? Sitter de verkligen på makt över sina och andras liv?

Johannes ger ett svar i sitt första brev (1 Joh 5:4): ”Allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.”

Det låter förmätet. Skulle vår tro vara så mäktig? Notera att det inte står: min tro. I en psalm av Västeråsbiskopen Einar Billing heter det: ”Min tro är en flämtande gnista.” Nej, vad vår tro är förklaras av Johannes i nästa mening: ”Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?”

Min tro är inget i sig själv. Inte är heller de mäktigas styrka något att grunda makten på. Människans förvända vilja försöker intala de mäktiga att de har verklig makt. Men den som riktar blicken mot Jesus, Guds Son, ser den Allsmäktige och vet att allt ligger i Hans händer. I Kolosserbrevet prisas hans makt med orden: ”Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.” Det är Han som besegrar världen.

Gud kan tillåta den onde att genom sina redskap utöva makt och grymhet till en tid. Men den tiden är utmätt – det kommer en dag när Gud sätter definitivt stopp för de onda makterna. När Jesus kommer tillbaka kommer också de starkaste att falla på knä inför honom. Den som tror på Jesus, Guds Son, är viss om utgången av striden. Och till honom kan vi gå med vårt oroliga hjärta och finna frid mitt i ofrid och strid. 

Vi kan påminna oss vilket starkt budskap profeten Jesaja gav oss i sitt julevangelium (Jes 9:6) och som här tolkas i sångförfattarens poetiska form:

Han, hjälten, stred för dig striden,
bröt sönder mörkrets förbund.
Han, fridens furste, till friden
har lagt den säkraste grund.
Han evig fader vill vara
för dig – då får du ock tro
att den är trygg i all fara
som har i honom sin ro.

(B Ehrenborg-Posse)

Gudstjänst på 19:e söndagen efter Trefaldighet kl 13 i Lepplax bykyrka. Liturg är David Åkerlund och predikant Hans Ahlskog. Tema: Tro och otroYoutube.

Käre himmelske Far! Du som med din Son, Jesus Kristus, besitter all makt, gör slut på den ondes våld och mord så som du besegrade den onde i Jesu död på korset och hans segerrika uppståndelse. Tack för ditt löfte om beskydd i Jesu namn. Amen.

Om du vill stöda vår församling kan du göra det via bankgiro eller MobilePay 18161 (insamlingstillstånd i Österbotten; du kan skanna av koden nedan).

Du får det här mejlet för att Gud inbjuder dig till den himmelska måltiden.

Ta bort <<E-postadress>> från listan.

Kontaktuppgifter:
S:t Johannes evangelisk-lutherska församling
Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 Vasa
http://sanktjohannes.info
Bank: IBAN FI18 3131 1000 2060 07
Läs om direktsändningar!
Skicka vidare till en vän.
Uppdatera dina inställningar

Email Marketing Powered by Mailchimp