Copy
Information från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ansvarig utgivare: pastor Ola Österbacka.
Öppna i webbläsaren

Var inte rädda!


Mitt i det kompakta mörkret kommer ängelns trygga budskap till herdarna utanför Betlehem: Var inte rädda! Samma budskap ljuder till miljoner människor som även denna jul läser det gamla kära julevangeliet, mitt i en tid av mörker och oro: Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.

Sällan har världen längtat mera efter ett budskap som lovar frid och glädje än vad vi gör i dag. Få är de som inte har påverkats av alla de negativa nyheterna som vi nås av dagligen. Men vilket glädjebudskap hoppas man på i denna tid av oro?

Många hoppas att den tyranniska ondskan i öster äntligen ska ta slut, och att fred kungörs över sargade folk. Eller att världens mäktiga äntligen kommer överens om åtgärder för att vända klimatprognoserna i positiv riktning. Ska världen äntligen få uppleva det som många drömt om: att en tusenårig fred ska kungöras över vår jord?

Parallellt med det trösterika budskapet om att inte vara rädda ljuder en maning att se upp så att ingen bedrar oss. Jesus undvek inte det svåra när hans lärjungar frågade om framtiden (Luk 21:7ff). Han sade inte, att alla krig ska ta slut. Han sade inte att hans lärjungar skulle få vara helt fria från all oro. Nej, han talade om krig, stor vånda i naturen, dyrtider och pest, precis det vi ser omkring oss i dag. Han talade om förföljelser, men också om möjligheter att vittna. Men mitt i detta otrygga framtidsperspektiv gav han dem löftet: Inte ett hår på era huvuden ska gå förlorat. Allt står under Hans beskydd, som är Kung över himmel och jord.

Det lilla oskyldiga barnet som Maria varsamt lägger att sova i krubban, barnet som är helt beroende av sin mors föda och och beskydd av sin fosterfar, är garanten för den verkligen friden. Han är Gud, som vi sjunger i den gamla psalmen: ”Där Gud i nattens timmar ren vilar uppå strå.” Den frid som han ger är inte en sådan som världen ger. Även mitt i mörkret finns Ljuset, även om många inte ser det. Ljuset är Guds Ord, som blivit människa för vår skull, till vår och hela världens frälsning.

Låt oss därför med herdarna gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta! Där finns friden mitt i den yttre ofriden. Där finns det sanna Ljuset som lyser i mörkret. Med Honom behöver vi inte vara rädda.
 

Gå nu till Betlehem envar
att se den till oss kommit har:
vår Frälsare och Konung!
Böj ödmjukt dig i stoftet ned,
i barnslig tro det barn tillbed
vars namn är ljuvt som honung!
Frid och nåd, tröst och råd du där finner.
Sorg försvinner, intet felar.
Jesus dig allt gott tilldelar.
(A. C. Ruström, J. Bäck)

Julbön på julaftonen i Lepplax bykyrka kl 16 med David Åkerlund. 
Vi firar julotta på juldagen kl 9.00 både i Lepplax bykyrka och i Settlementcentrum i Vasa. I Lepplax är David Åkerlund liturg och Hans Ahlskog predikant och i Vasa leds gudstjänsten av Ola Österbacka. Direktsändning (Youtube) från Lepplax, inspelning i Vasa.

Käre Jesus! Jag står i förundran inför krubban där du ligger så hjälplös och svag. Lär mig förstå något av det stora i att du kom till världen för att frälsa den från mörkrets välde. Välsigna mitt julfirande i ditt eget dyra namn. Amen.

Tänk på Ukraina med en julgåva! Läs mera här.

Om du vill stöda vår församling kan du göra det via bankgiro eller MobilePay 18161 (insamlingstillstånd i Österbotten; du kan skanna av koden nedan).

Du får det här mejlet för att Gud inbjuder dig till den himmelska måltiden.

Ta bort <<E-postadress>> från listan.

Kontaktuppgifter:
S:t Johannes evangelisk-lutherska församling
Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 Vasa
http://sanktjohannes.info
Bank: IBAN FI18 3131 1000 2060 07
Läs om direktsändningar!
Skicka vidare till en vän.
Uppdatera dina inställningar

Email Marketing Powered by Mailchimp