Copy
Information från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ansvarig utgivare: pastor Ola Österbacka.
Öppna i webbläsaren

Förförelser och trygghet


Den helige Mikaels dag, Mikaelidagen, är en dag med stora kontraster. I evangelietexten från Matt 18 tar Jesus emot små barn som föredömen i tro: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Samtidigt varnar han med synnerligen allvarliga ord för förförelser: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup.

Mikael är namnet på den ena av två änglar som namnges i Bibeln. I Daniels bok kallas han en stor furste och är en stark härförare för Guds här. I Uppenbarelseboken (12:7) är han en ledare i änglarnas här som besegrar djävulen. Judas benämner honom ärkeängel (Jud v 9), alltså änglarnas ledare. Kontrasten utgörs av att vi brukar se änglarna som barnens beskyddare, inte som krigare. Tänk nu på vår aktuella situation: Vi har ett grannland som mördar, inte bara motståndarnas soldater utan också civilbefolkning, inklusive kvinnor och barn. Var kan de få beskydd? Gud använder militärmakt som sin tjänare att skapa fred och ordning (Rom 13).

Den grövsta förförelsen har nyligen uttrycks via Moskvapatriarken Kirill, som enligt medieuppgifter har lovat himmel och salighet åt alla soldater som dör i kriget mot Ukraina. Det är lika förföriskt som när muslimer utlovas salighet åt dem som dör i jihad, det heliga kriget. Men i det här fallet är det en förment kristen som utger sig för att vara Gud och påstår sig kunna avgöra den slutliga destinationen, allt i syfte att locka unga män till ett impopulärt krig. En sådan förförelse är fruktansvärd.

Var hämtar vi tröst i denna onda tid? Hur kan vi lova änglavakt åt våra barn när vi ser så mycken ondska? 

Tryggheten ligger i att vår Frälsare själv har besegrat djävulen och allt hans anhang. Det är ett faktum, trots att världen omkring oss står i brand. Det håller också när människor dör för ondskans svärd. Att det ska vara så i den sista tiden vittnar Jesus själv om. I Luk 21:28 säger han hur vi ska förhålla oss: Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig.

Sucka inte, jämra dig inte! Nej, i stället ska du som lever i Frälsarens beskydd räta på dig och se uppåt mot Honom som har lovat att inte ett hårstrå ska krökas på vårt huvud utan att vår himmelske Far vill det. Han har berett oss en salighet som väntar oss efter den korta tiden av lidande, tack vare Jesu fullkomliga liv och oskyldiga död, som räknas oss till godo genom tron. Och Mikael, den store fursten, har med sin änglahär kastat ut den gamle draken från den himmelska världen (Upp 12). Vi kan vara trygga.

Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

(Lina Sandell)

Familjegudstjänst på Mikaelidagen i Lepplax bykyrka kl 13 med David Åkerlund. Tema: Änglarna och barnen. Youtube.

Från bibelhelgen 23–25 september finns nu inspelningar i sammandrag.

Käre himmelske Far! Tack för att du har gett dina barn den största möjliga tryggheten l gemenskapen med din Son, Jesus Kristus. Bevara oss i ditt ord så att vi aktar oss för själafiendens farliga förförelser, i Jesu namn. Amen.

Om du vill stöda vår församling kan du göra det via bankgiro eller MobilePay 18161 (insamlingstillstånd i Österbotten; du kan skanna av koden nedan).

Du får det här mejlet för att Gud inbjuder dig till den himmelska måltiden.

Ta bort <<E-postadress>> från listan.

Kontaktuppgifter:
S:t Johannes evangelisk-lutherska församling
Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 Vasa
http://sanktjohannes.info
Bank: IBAN FI18 3131 1000 2060 07
Läs om direktsändningar!
Skicka vidare till en vän.
Uppdatera dina inställningar

Email Marketing Powered by Mailchimp