Copy
Information från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling, Vasa och Pedersöre. Ansvarig utgivare: pastor Ola Österbacka.
Öppna i webbläsaren

Nattvard, långfredag och påsk

Kära vänner!

Vi inleder nu firandet av kristenhetens största fest. Det är en dubbelhögtid, ja, egentligen finns det tre moment i påskhelgen från skärtorsdag till påsk. Förebilden finns i Israels folks första påsk i Egypten, när man slaktade påskalammet och strök ut dess blod på dörrposterna till skydd mot Guds vrede, och när man sedan gick ut i friheten.

Det första momentet brukar firas på skärtorsdagskvällen. Då firar vi Herrens heliga nattvard, en glädjens fest. Han som nyss hade hyllats med Hosiannarop böjer sig ned och gör det som hör till slaven: tvättar lärjungarnas fötter. Och han ger oss sin kropp och sitt blod till syndernas förlåtelse. Lammet har slaktats.

Det andra momentet följer omedelbart efter. Då går den stilla glädjen över i svart sorg. Det är höjdpunkten av Jesu lidande, från ångesten i Getsemane via förhören inför översteprästerna, Stora rådet, Herodes och Pilatus, och fram till korsfästelsen och de grymma timmarna av lidande på korset. Det här momentet avslutas i djupaste sorg som vi inte kan fatta vidden av. Hans lärjungar följer den Helige, Kungen, Guds Son, som nu ligger död och läggs i graven. Kan väl någon plåga här vara såsom Jesu är?

Det tredje momentet infaller på den tredje dagens morgon, påskdagens morgon medan det ännu var mörkt. Soldaterna som vaktade graven begriper ingenting. Kvinnorna som kommer till graven förundras: vem har tagit bort honom? Lärjungarna har inget minne av de många gångerna när Jesus sade dem att han skulle dödas, men att han skulle uppstå på tredje dagen. ”Han är inte här, han har uppstått som han har sagt.”

Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. (1 Kor 5:7f)

En välsignad långfredag och påsk tillönskas alla veckobrevets läsare!

Er tjänare Ola

Lepplax bykyrka: HHN på skärtorsdag 13.4 kl 19, David. Gudstjänst på långfredag 14.4 kl 10, David. Gudstjänst på påskdagen 16.4 kl 12, Øyvind. Info om direktsändning.
Gudstjänst annandag påsk 17.4 kl 11 i Settlementcentrum, Villagatan 1, Vasa. David. Direktsändning. Efteråt församlingens årsmöte.
Välsigna vår högtid, du ärans kung, som försakat din plats vid Faderns högra sida för att bli människa och gå in i det djupaste lidande för att frälsa oss från djävulens våld. Beskydda alla dem som hotas till livet av fiendens onda angrepp. Bevara oss för villfarelse och likgiltighet inför ditt Ord. Amen.

Du får det här mejlet för att Gud inbjuder dig till den himmelska måltiden.

Ta bort <<E-postadress>> från listan.

Kontaktuppgifter:
S:t Johannes evangelisk-lutherska församling
Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 Vasa
http://sanktjohannes.info
Skicka vidare till en vän.
Uppdatera dina inställningar

Email Marketing Powered by Mailchimp