Copy
Information från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ansvarig utgivare: pastor Ola Österbacka.
Öppna i webbläsaren

Guds rike är utsatt för våld


Den tredje söndagen i advent ägnas av gammalt åt Johannes Döparen. Jesus ger ett märkligt vittnesbörd om honom: ”Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han” (Matt 11:11). Det här uttalandet har väckt många tolkningar. Ännu svårare har man haft med den följande utsagan: ”Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det." 

En och annan kommer ihåg hur kyrkobibeln 1917 översätter stället, nämligen så att himmelriket tränger fram med storm. Är himmelriket subjekt eller objekt?

När det gällde Johannes Döparen hade fiendskapen mot Guds rike blivit synlig. Han hade satts i fängelse, och där skulle han bli martyr. Han hade sagt sanningen om Herodes synd. Också Jesus själv blev angripen med med det mest fruktansvärda våld som människor tänkt ut. I sina instruktioner till sina tolv apostlar inför deras praktik talar Jesus om det motstånd som kommer att möta hans lärjungar: ”Jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd” (Matt 10:34).

Visst har Guds rike haft framgång under den kristna kyrkans historia. Genom Ordet har människor blivit omvända från mörkret till Guds underbara ljus. Inför den himmelska tronen står en skara som ingen kan räkna. Och ännu segrar Ordet där det predikas i Ande och kraft. Men Guds Ord möter motstånd. I våra dagar förvanskas Ordet, som manar oss till omvändelse och tro, till känslosamma uttryck för ljus och värme. Kyrkliga ledare får många att tvivla på Guds ofelbara ord. Budskapet om Guds födelse av kvinna ersätts med sagan om jultomten. I stället för evangelium om Guds nåd och frälsning till syndare vill man lära oss att man får julkappar om man är snäll.

Låt oss värna om "det kära Ord, det enkla ord", som ger oss ”en sådan grund där vi vårt liv kan bygga, som ordet ur Guds egen mun, det eviga och trygga” (Runeberg). Det är samma ord som förkunnades av den störste bland människor. Det ordet står fast även om våldsmän sätter in sina angrepp mot det. Den som garanterar Ordets framgång är Messias, Kungarnas Kung. Hör honom!

Kristus kommer, Davids son,
konung utan like.
Ondskans välde, mörkrets makt
bävar för hans rike.
(S Larson)

Gudstjänst på tredje söndagen i advent i Lepplax bykyrka kl 13, David Åkerlund. Tema: Herrens vägröjare. Youtube.

Nr 4 av Bibel och Bekännelse anländer till prenumeranterna i nästa vecka och läggs sedan också ut på vår webbplats. Det finns möjlighet att få extra nummer, t ex för att ge som julhälsning till en vän.

Käre himmelske Far! Lär mig ödmjukt ta emot det profetiska ordet i den Heliga Skrift och bevara det i mitt hjärta som ett skydd mot angreppen från mörka krafter. I Jesu namn. Amen.

Om du vill stöda vår församling kan du göra det via bankgiro eller MobilePay 18161 (insamlingstillstånd i Österbotten; du kan skanna av koden nedan).

Du får det här mejlet för att Gud inbjuder dig till den himmelska måltiden.

Ta bort <<E-postadress>> från listan.

Kontaktuppgifter:
S:t Johannes evangelisk-lutherska församling
Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 Vasa
http://sanktjohannes.info
Bank: IBAN FI18 3131 1000 2060 07
Läs om direktsändningar!
Skicka vidare till en vän.
Uppdatera dina inställningar

Email Marketing Powered by Mailchimp