Copy
Information från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ansvarig utgivare: pastor Ola Österbacka.
Öppna i webbläsaren

Öra, öppna dig!


Ett fåtal gånger får vi i våra biblar lyssna till det språk som Jesus talade: arameiska. En sådan gång är när Jesus möter en dövstum och botar hans dövhet på ett egendomligt sätt (Mark 7). Man hade bett att Jesus skulle lägga händerna på honom, men han valde en annan metod: han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan sade han: ”Effata!” Markus översätter: det betyder Öppna dig!

Så här visar Jesus indirekt vad som är orsaken till vår andliga dövhet. Våra öron är stängda för Guds ord. När Jesaja fick sin kallelse att vara Herrens budbärare fick han dessa ord som sitt första profetiska budskap (Jes 6:9f):

Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte fatta. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade.

Det här påminner Jesus om när han förklarar för sina lärjungar varför han undervisar i liknelser (Mark 4:12). Folket var inte moget att ta emot undervisningen om att Människosonen, Messias, hade kommit för att utlämnas åt hedningarna att förnedras och korsfästas. De väntade sig en triumferande Messias, som skulle återupprätta Davids tron i makt och härlighet.

Själva äger vi varken redskap eller kraft att öppna våra öron. Men den Helige Ande kan, och hans verktyg för att bota vår andliga dövhet är Ordet om Jesus. Tyvärr är det rena Ordet sällsynt i vår tid. Hur ska då någon få öppnade öron? Hur ska budbärare bli sända i dag med budet om syndares Frälsare, som lämnade sin himmel för att bli en av oss, leva syndfri men ändå straffas för mänsklighetens synder? 

Aposteln Paulus sammanfattar medicinen (2 Tim 4:2f): ”Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra.” Hör, du som har öron!

Du Guds starka ord, skapa om vår jord.
Till ditt rikes tjänst bered oss,
Herre, gör ett under med oss:
Alla löftens Ja, säg ditt Effata.

(E Lindgren)

Den tolfte söndagen efter Trefaldighet har temat Våra ord. Gudstjänst med Ola Österbacka i Vasa, Settlementcentrum (Villag. 1) kl 18.00.

Den 23–25 september får vi besök av Luke och Jennifer Wolfgramm till vår bibelhelg. Luke undervisar utifrån Första Tessalonikerbrevet. Fredag kväll och lördag hålls programmet i Lepplax bykyrka och söndagens i Vasa, Settlementcentrum. Läs mera.

Käre Jesus! Öppna mina öron så att jag kan höra sanningen om mig själv, men framför allt att jag får höra om dig och vad du har gjort för mig. Amen.

Om du vill stöda vår församling kan du göra det via bankgiro eller MobilePay 18161 (insamlingstillstånd i Österbotten; du kan skanna av koden nedan).

Du får det här mejlet för att Gud inbjuder dig till den himmelska måltiden.

Ta bort <<E-postadress>> från listan.

Kontaktuppgifter:
S:t Johannes evangelisk-lutherska församling
Skolhusgatan 11 A 9, FI-65100 Vasa
http://sanktjohannes.info
Bank: IBAN FI18 3131 1000 2060 07
Läs om direktsändningar!
Skicka vidare till en vän.
Uppdatera dina inställningar

Email Marketing Powered by Mailchimp