Copy

Beste relatie,

De welverdiende vakantie is voor velen alweer voorbij en wij brengen u graag op de hoogte van het laatste nieuws over Scope Bouwmanagement en uit de markt.Circulair bouwen
Het nieuwe denken

 
Circulair denken binnen de bouw & vastgoedsector komt schoorvoetend van de grond. De sector heeft moeite met de versnelling  en hogere ambitie niveau's op het vlak van duurzaamheid.
De bouw- en vastgoedsector is wereldwijd de grootste verbruiker van grondstoffen en circulaire gebruik zou een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het verantwoord gebruik daarvan. 

In opdracht van onder meer de Triodos Bank is in Driebergen onlangs gestart met de bouw van het remontabel hoofdkantoor. De stabiliserende kern bestaat volledig uit hout. Het remontabele kantoordeel wordt gebouwd als basis voor een toren met vier verdiepingen (er komen drie torens met drie, vier en zes bouwlagen). De houten kernen worden via houten vloeren verbonden met de stalen vliesgevelconstructie. Na realisatie zal het voldoen aan het duurzaamheidscertificaat BREEAM outstanding.

Omdat er wordt gebouwd in de ecologische hoofdstructuur, wordt het nieuwe hoofdkantoor zoveel mogelijk geprefabriceerd en op de bouwlocatie gemonteerd. Dit geeft een beperkte bezetting/overlast voor de omgeving. Alle onderdelen/materialen worden vastgelegd in het materialenpaspoort (Madaster, een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving.). Omdat van elk onderdeel de afmetingen, het gewicht, type materiaal wordt vastgelegd kan het in de toekomst indien gewenst, op een hoogwaardige manier worden hergebruikt.Project uitgelicht:

Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt Amersfoort

De huidige huisvesting van het Stedelijk Gymnasium sluit niet aan op de huidige onderwijsvisie en regelgeving en wordt daarom vernieuwd en uitgebreid. 

De sloopwerkzaamheden van de middenbeuk van Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort zijn afgerond. Momenteel vinden de grondwerkzaamheden plaats, waarna het nieuwe gedeelte tussen de bestaande zijbeuken wordt opgetrokken.

Scope Bouwmanagement levert in opdracht van Stichting Onderwijsgroep Amersfoort het projectmanagement, kostenadvisering, directievoering en toezicht.
Lees verder


Scope in Rome

Ons team heeft een kort bezoek gebracht aan Rome. Teambuilding in combinatie met architectuur en archeologie waren de uitgangspunten van deze reis. 

Rome is prachtig, één groot museum met fascinerende gebouwen en bouwstijlen.
Je krijgt een goede indruk hoe voortvarend en ingenieus de Romeinen waren op het gebied van architectuur, bouwen en bouwstijlen rond de aanvang van onze jaartelling. 

We kijken zeker terug op een geslaagde teambuilding reis.


Foto:
Domus Aurea - 'Gouden' huis van de Romeinse keizer Nero; gebouwd tussen jaar 64 en 68 na Christus. Recentelijk is dit door opgravingen toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Meer over Scope


Momenteel hebben we een aantal vacatures: voor een assistent projectleider, projectleider en kostendeskundige voor in Almere of de Goorn (NH). 

Heeft u vragen over Scope, haar diensten of de vacatures?
Neem contact op met ons op (info@scopebm.nl of 036 - 546 76 11).
Website Scope


Nieuwe Projecten 
Dudok Wonen
Veiligheidsscan Vastgoed


Scope voert voor Dudok Wonen veiligheidsscans uit op diverse complexen. Het doel van het project is om inzichtelijk te maken hoe het met de algehele veiligheid van de woningen van Dudok Wonen gesteld is.
 
Deze Veiligheidsscan richt zich op de navolgende hoofdonderdelen:
  • brand,
  • koolmonoxide,
  • elektra,
  • gas 
  • bouwmaterialen
Per woning stelt Scope een opnamenotitie op met een veiligheidsscore.

 
Lees verder
Staatsbosbeheer 
Advisering verduurzaming vastgoed 

Staatsbosbeheer wil haar vastgoed voor de toekomst bestendig maken op het gebied van duurzaamheid.

Scope gaat Staatsbos-beheer begeleiden bij de verduurzaming van haar vastgoed. Gestart wordt met een pilot van 10 complexen.


Scope organiseert de pilots en doet onderzoek naar de huidige staat van de complexen.
Aan de hand van de resultaten adviseert Scope  inzake de te nemen maatregelen.

 
Lees verder
Staedion
Aanbesteding ketensamenwerking woningverbetering

Staedion wil in de periode 2019-2024 een belangrijk deel van de woningen in Transvaal Noord ver-
beteren. Doel is de woningen voor nog minimaal 50 jaar duurzaam te kunnen exploiteren. Onderdeel van de keten-samenwerking is het komen tot samenwerking met de markt. Scope adviseert m.b.t. de proceskant van het tot stand brengen van de samenwerking. 
Scope werkt in opdracht van Staedion aan meerdere projecten.

 
Lees verder
Vanwege nieuwe wet- en regelgeving (AVG) zijn we verplicht om u hiervoor opnieuw te informeren dat we uw mailadres gebruiken. Wij maken gebruik van uw emailadres om u een nieuwsbrief te versturen; informatie te sturen over onze diensten,  events of andere bouw- en adviesgerelateerde zaken.

Daarnaast heeft het beschermen van uw persoonsgegevens een hoge prioriteit binnen onze organisatie en willen we oneigenlijk gebruik daarvan tegengaan. Daarom verifiëren we door middel van deze mail graag of u nog steeds prijs stelt op onze nieuwsbrieven en mailings. Indien dat het geval is hoeft u niet te reageren op deze mail. Indien u onze uitingen niet meer wilt ontvangen dan kunt u zicht uiteraard afmelden via de link onderaan deze pagina of door hier te klikken. Ook kunt u hier uw gegevens inzien en wijzigen. 
Copyright © 2018 Scope Bouwmanagement bv, All rights reserved.


U kunt hier uw gegevens aanpassen of u uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Forward
Share