Copy
Nieuwsbrief Beweegcoaches Gemeente Westerveld
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF BEWEEGCOACHES GEMEENTE WESTERVELD #2 2017
 
Stand van zaken Westerveld in actie!
 
Jongeren 12-19 jaar in Westerveld
In de afgelopen periode is een behoeftepeiling uitgezet onder jongeren van 12-19 jaar in Westerveld. Dit is onder andere gedaan bij Stad & Esch Diever tijdens de gymlessen en langs fietsroutes waar de jongeren die buiten de gemeente naar school gaan. Een aantal weken zijn de beweegcoaches in de vroege ochtend op pad gegaan. Zo hebben zij circa 400 jongeren bereikt. Met de uitkomsten wordt inzichtelijk gemaakt wat jongeren graag willen als het gaat om (denk)sport en beweging.
 
Stap 2 in het proces is dat voor komend schooljaar een groepje jongeren (vanuit Stad & Esch) wordt geformeerd die beweegactiviteiten voor andere jongeren gaan organiseren. Door dit te koppelen aan de maatschappelijke stage (klassen 3 en 4) én door dit initiatief te linken aan de sportklassen (klassen 1 en 2) zijn er tot nu toe bijna 40 jongeren die enthousiast zijn om actief deel te nemen aan een werkgroep. Wordt vervolgd!
 

Dwingeloo e.o. in actie!
In Dwingeloo is in de afgelopen periode een behoeftepeiling deur-aan-deur uitgezet. Meer dan de helft van de buurten zijn inmiddels afgenomen. Van de behoeftepeilingen die tot nu toe terugkwamen, bleken wandelen en fietsen onder volwassenen en senioren verreweg de populairste beweegactiviteiten.
 

‘Dwingeloopt’
Naar aanleiding van de uitkomsten van de behoeftepeiling wordt binnenkort een wandelgroepje opgestart. Dit gebeurt in samenwerking met fysiotherapie Dwingeloo, de praktijkondersteuner van de huisarts in Dwingeloo en een wandelsportbegeleider met ondersteuning van het Welzijn Mensen Werk. Dit alles gebeurt onder de naam ’DWINGELOOPT’ (in combinatie met de Nationale Diabetes Challenge). Iedere volwassene uit Dwingeloo kan zich hiervoor vanaf nu opgeven! De lessen zijn kosteloos. Neem hiervoor contact op met beweegcoach Tim Jansen (beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl).
Vledder e.o. in actie!
Er zijn enkele wijzigingen geweest in de werkgroep Vledder e.o. in actie. Zo heeft Robin Smit van Sportplan Nederland vanwege drukte met zijn werkzaamheden moeten besluiten uit de werkgroep te gaan. Gelukkig zijn er ook een aantal mensen bij gekomen, waardoor de werkgroep nu bestaat uit de volgende personen: Roelof Smit van Sporthal de Spronk, Piet Put van de Vledderboules, Katrien Slot van Sportvereniging Vledder, Tiny Bethlehem en Annie Bloos van de Vrouwen van Nu, Esther Meijer van Welzijn Mensenwerk, Tini Sanders van Naobuur Vledder en Hermien Beijl als voedings- beweeg- en breincoach. Deze actieve werkgroep zit niet stil,  er staan verschillende projecten op het programma!
 
Project ‘Wandelmaatjes’

Naobuur Vledder en de beweegcoaches van de gemeente Westerveld zijn op zoek naar wandelaars voor het project ‘wandelmaatjes’: inwoners van Vledder en omgeving die samen willen wandelen. Voor elk niveau wandelaar is een afstand. Zo kunnen wandelaars afstanden wandelen van 1 tot 4 kilometer, van 5 tot 7 kilometer of een stevige wandeling van 8 tot 12 kilometer. Samen met iemand of in een groepje wandelen is niet alleen goed voor de beweging, maar ook gezellig en leuk voor de sociale contacten. Meer informatie? Neem  dancontact op met de beweegcoaches.
 

Project ‘Boulen voor beginners.’
Jeu de boulesvereniging Vledderboules organiseert op woensdag 19 en 26 april de activiteit ‘Boulen voor beginners’. In twee avonden kunt u kennismaken met jeu des boules en krijgt u persoonlijke begeleiding van één van de leden. Zo krijgt u de kneepjes van de sport goed onder de knie. Iedereen die wil deelnemen is welkom van 19.00 tot 21.00 uur op sportcomplex ‘De Lange Wanden’ aan de Middenweg in Vledder. Spelmateriaal is aanwezig en de toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beweegcoaches.
 

Project ‘Kennismaken met activiteiten van de Vrouwen van Nu.’
Het idee is om in september een modeshow te organiseren voor vrouwen van alle leeftijden. Deze modeshow is niet alleen voor leden van de Vrouwen van nu, maar voor alle dames uit Vledder e.o.! Het wordt een leuke mengelmoes van jong tot oud! Dit project wordt momenteel nog verder uitgedacht.
 
Behoeftepeiling ‘jonge ouders.’

De eerste uitgezette behoeftepeiling heeft weinig reacties opgeleverd van ‘jonge ouders.’ Aangezien dit een doelgroep is die veelal niet (voldoende) beweegt wordt bekeken of hier op kan worden ingespeeld. In april wordt er een vragenlijst afgenomen onder ‘jonge ouders’. Deze vragenlijst kan zowel op papier als digitaal worden ingevuld via de volgende link: www.gemeentewesterveld.nl/vragenlijstjongeouders
Havelte e.o. in actie!
Het eerste project onder de noemer Havelte e.o. in actie is een groot succes! De pilot ‘wandelen met militairen’ voor 55-plussers is goed ontvangen door de inwoners. Deze pilot bestond uit 6 aaneengesloten weken wandelen op donderdagmiddag om 14:30 uur met militairen van de Johannes Postkazerne in Havelte. Er werd gestart met een kopje koffie of thee bij ‘Echos Home Het Baken’. Vervolgens werden groepjes gemaakt, zodat iedereen op eigen niveau een eigen afstand kon wandelen met één of meerdere militairen. Wekelijks hebben ongeveer 25 mensen deelgenomen. Op korte termijn vindt een evaluatie plaats over de voortzetting van deze pilot.
 
Behoeftepeiling
De uitkomsten van de behoeftepeiling die is uitgezet door de werkgroep Havelte e.o. in actie zijn bijna uitgewerkt. Naar aanleiding van deze behoeftepeiling zal de werkgroep kijken welke projecten georganiseerd worden. Sportief wandelen voor 50-plussers, een pilot kennismaken met verschillende wandel- en/of hardloopactiviteiten en het organiseren van twee ‘lifestylemarkten’. Eén lifestylemarkt is gericht op volwassenen en één op jeugd, beide staan hoog op de agenda.
 

Sportdorp Vitaal Wilhelminaoord e.o.
De uitkomsten van de behoeftepeiling zijn inmiddels gepresenteerd tijdens de pubquiz in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord. De werkgroep sportdorp Vitaal Wilhelminaoord e.o. is druk met het organiseren en ondersteunen van projecten met betrekking tot een gezonde leefstijl voor inwoners van Wilhelminaoord, Frederiksoord en Nijensleek. Zo wordt financieel ondersteuning gegeven aan de ‘aanschuiftafel’. Dit project is opgezet en wordt georganiseerd door dorpshuis ‘Ons Dorpshuis’. Één keer per maand wordt een maaltijd aangeboden voor slechts €5,- aan alle inwoners. Hier komen elke maand ongeveer 40 mensen op af. Dit project zal nog worden uitgebreid met ‘beweegactiviteiten.’
 
Ook zal de werkgroep financieel en in denk- en mankracht ondersteunen bij het ‘Kolonie tentenkamp’, dat wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van Old Forward.
In het weekend van 30 juni en 1 juli is er voor de jongere en oudere jeugd een groots tentenkamp op het terrein van Old Forward. Het evenement is niet alleen voor leden van de voetbalvereniging, maar voor alle kinderen/jeugdigen uit Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen en Wapserveen. Het programma wordt samengesteld naar aanleiding van de gehouden enquête onder de jeugd, maar een kampvuur en disco ontbreken uiteraard niet. De kosten per deelnemer bedragen slechts €5,- per kind. Als deze eigen bijdrage een probleem is, dan kunt u zich richten tot beweegcoach Kim ten Klooster per mail: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
 

Uffelte in actie!
Op woensdag 8 maart vond de informatieve markt voor 50-plussers uit Uffelte, genaamd ‘Uffelte in actie!’ plaats. Deze middag werd georganiseerd door dorpsgemeenschap Uffelte in samenwerking met Welzijn Mensenwerk, de beweegcoaches van de gemeente Westerveld en enkele inwoners. Organisaties uit Uffelte presenteerden zich enthousiast in dorpshuis De Vlasbarg’n. Het thema was bewegen, gezondheid en een actief leven. De volgende verenigingen waren aanwezig: Laptop Westerveld, Yoga en Rebozo, Fysiotherapie Uffelte, Lifestyle coaches, Centraal Meldpunt Westerveld, Duofiets , De Wandeljuf, Klaverblad Wandelen en Fietsen, De Kromme Koers, Gymvereniging 55+, Schietvereniging ’t Vlaskogeltje, Vrouwen van Nu en Wandelen met militairen. De Paardentram van de familie Kiers reed door het dorp om geïnteresseerde bewoners een lift te geven. De bezoekers waren geïnteresseerd en lieten zich onderdompelen met informatie. Dankzij de fitheidstest van de fysiotherapie en de lifestylecoaches weten zij hoe het gesteld is met hun fitheid. De werkgroep ‘Uffelte in actie!’ kijkt terug op een geslaagde middag.
Diever e.o. in actie!
De werkgroep ‘Diever e.o. in actie!’ biedt inwoners van Diever en omgeving vijf gratis kennismakingslessen stoelyoga aan in de praktijkruimte van Fysioplus Diever. De eerste les is op woensdag 12 april 2017. Er is plek voor twaalf deelnemers. Of je eenmalig of alle vijf de lessen mee wilt doen, beide opties zijn mogelijk.
 
“Iedere les beginnen we met een welkom, doen we circa 35 minuten yoga en ronden we de yoga af met een ontspanningsmeditatie. De stoelyogales biedt ruimte om binnen de grenzen van je eigen mogelijkheden in een gezellige en ontspannen sfeer te bewegen. In de lessen word je professioneel begeleid door Monique Uneken of Ron Julia Root. Ook is er aandacht voor ademhaling en mindfullness. Aansluitend aan de les is ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en drinken we samen koffie/thee met iets lekkers. We nodigen je graag uit om kennis te maken met deze vorm van bewegen en raden je aan om makkelijke/losse kleding aan te doen waar je prettig in kunt bewegen.”
 
De vijf gratis lessen vinden plaats op woensdag 12 en 19 april en 3, 10 en 17 mei bij FysioPlus, (Raadhuislaan 6, Diever). Wilt u meedoen of heeft u vragen, neem dan contact op met Monique Uneken via 0521-593484 (ieder werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur).  Je kunt haar ook mailen: moniquefysioplusdiever@gmail.com
 

Verenigingsondersteuning
Afgelopen maand is een start gemaakt met de cursus ‘Meer Vrijwilligers In Korte Tijd’ (MVKT). Nadat er een eerste informatieavond is geweest, waarbij 23 verenigingen aanwezig waren, zijn in totaal 13 verenigingen daadwerkelijk van start gegaan met de cursus. In deze cursus gaat men samen met een professional van SportDrenthe op zoek om vanuit een andere insteek meer vrijwilligers te werven voor de vereniging. De cursus bestaat in totaal uit 4 bijeenkomsten.
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

OpFietse
Vanaf komend schooljaar kunnen de scholen gebruikmaken van het programma OpFietse, wat de ouders, kinderen en school stimuleert om met de fiets naar school en weer naar huis te gaan in plaats van met de auto. Hiervoor worden ter stimulering tevens aanvullende activiteiten in het kader van fietsen verzorgd. Scholen die hier interesse voor hebben kunnen contact opnemen met beweegcoach Tim Jansen, beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
 

Sportpret

In januari hebben ruim 140 kinderen zich aangemeld voor de gratis kennismakingslessen van de (sport)verenigingen in Westerveld. In maart, april en mei mogen de kinderen uitproberen of ze een bepaalde sport of activiteit leuk vinden. Na afloop is er de mogelijkheid om lid te worden en door te gaan met bewegen en sporten.

Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een laag inkomen heeft. Twee van die regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. Deze fondsen betalen de contributie en eventueel kleding of attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Bij het jeugdcultuurfonds is dit bedrag €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
 

Sport- en cultuurweek
De inschrijving voor de sport- en cultuurweek in Havelte, bestemd voor kinderen die in de zomer niet op vakantie kunnen gaan, is geopend. Dit jaar is er voor maar liefst tachtig kinderen plek, zodat nog meer kinderen kunnen genieten van een leuke en actieve vakantieweek.
 
Voor de zesde keer op rij wordt de week georganiseerd, waarbij kinderen uit De Wolden, Westerveld en Hoogeveen kunnen genieten van diverse sport- en cultuuractiviteiten. Het doel is om kinderen, die om verschillende redenen niet op vakantie gaan, toch een week te laten genieten in een andere omgeving. Door de mooie faciliteiten in Havelte en de fantastische omgeving, zullen er dit jaar weer verrassende activiteiten op het programma staan. De kinderen worden elke ochtend vanaf 9.00 uur verwacht en gaan ’s middags rond 16.30 uur weer naar huis. Zo zijn zij nog op tijd thuis voor het eten.
 

Aanmelden?
Kinderen die willen deelnemen kunnen tot zaterdag 1 juli opgegeven worden via de volgende contactpersonen:
Westerveld – k.tenklooster@gemeentewesterveld.nl
De Wolden – yvonneHooijer@welzijndewolden.nl
Hoogeveen – f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl
Na aanmelding wordt contact opgenomen voor de nodige gegevens en om eventuele vragen te bespreken. Als het vervoer naar Havelte een probleem is, dan kan dit aangegeven worden bij de aanmelding.
 

Samenwerking
De week is een samenwerking tussen de Beweegcoaches Westerveld, de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden en de sportfunctionarissen van Sportief Hoogeveen en De Wolden Sport. Daarom vindt de week ook roulerend plaats in de betreffende gemeenten. Meerdere vrijwilligers zijn al jarenlang betrokken bij de vakantieweek. Elk jaar wordt naar extra begeleiding gezocht. Vrijwilligers die zich hiervoor willen aanmelden of meer informatie willen, kunnen contact opnemen via bovenstaande mailadressen.

Activiteitenagenda 2017
Gezond recept: Yoghurtijsjes met fruit  
 
Ingrediënten
·      Fruit naar keuze (vers of diepvries)
·      Yoghurt naturel 

Bereidingswijze
Doe een aantal stukjes fruit in het ijsvormpje. Vul de vormpjes verder met yoghurt en zet ze een nachtje in de vriezer. Lekker en gezond!
Contactgegevens

Kim ten Klooster-Dijkstra                                                                        
Projectleider GIDS                                                                          
Havelte e.o. in Actie                                                              
Vledder e.o. in Actie
Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds  
GymXtra                         
Sport- en cultuurweek                
k.tenklooster@gemeentewesterveld.nl                                                    

Tim Jansen 
JOGG regisseur  
Dwingeloo e.o in Actie
Verenigingsondersteuning 
Contactpersoon scholen
t.jansen@gemeentewesterveld.nl 

Ellis Lubbers 
Sportpret
 
Westerveldmoves    
Diever e.o. in Actie
Senioren

e.lubbers@gemeentewesterveld.nl                                 
Copyright © 2017 Gemeente Westerveld, Alle rechten voorbehouden.


Wens je deze mails niet meer te ontvangen?
Je kunt je via de volgende link uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Link: unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp