Copy
Pressmeddelande från Institutet för Mediestudier: Ny studie – Medier hänger ut allt mindre
 
View this email in your browser
Ny rapport från Institutet för Mediestudier:

Medier hänger ut allt mindre


De traditionella medierna namnpublicerar brottslingar allt mer sällan. Det visar en unik innehållsstudie av kriminaljournalistik i tre stora tidningar som nu presenteras. Och denna utveckling har stöd både av allmänheten och journalisterna. Båda gruppernas syn på namnpublicering har blivit mer återhållsam över tid. Journalisterna är försiktigare än allmänheten.

– Den stora bilden är att det är svårt bli kändis som brottsling i Sverige i dag. Traditionella medier avstår oftast från namnpublicering, säger Lars Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

Professor Ester Pollack visar i rapporten Uthängd! – inte bara #metoo som publiceras i dag att medier jämfört med tidigare mer sällan publicerar namn på brottslingar. Hon har undersökt hur kriminaljournalistiken i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter förhöll sig till att namnge brottslingar 2014 och 2019 med möjlighet att jämföra bakåt med hur Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten gjorde under 1900-talet.
Den övergripande slutsatsen är att tidningarnas praxis blivit mer återhållsam med tiden. I början av 1900-talet identifierades regelmässigt misstänkta brottslingar. I dag namnges brottslingar betydligt mer sällan. Det fanns däremot få skillnader vad gäller namngivning mellan 2014 och 2019 i undersökningen. Expressen publicerar båda åren oftare namn än Aftonbladet som i sin tur gör det oftare än Dagens Nyheter. Alla tidningarna publicerar oftare namn när det gäller brott mot person än mot egendom. Och de är alla tre restriktiva med att ange etnicitet hos brottslingar. Det sker bara i några enstaka procent av publiceringarna.

Professor Bengt Johansson och medieforskaren Britt Börjesson har undersökt allmänhetens och journalisters syn på namnpubliceringar genom frågor till allmänheten i SOM-undersökningen och till journalister i Journalistpanelen. Även här har både journalister och allmänhet blivit mer kritiska till namnpubliceringar över tid. Färre vill namnpublicera i nutid än i slutet av 1900-talet.
Journalisterna i undersökningen är mer återhållsamma än allmänheten. När var femte person i SOM-undersökningen av allmänheten vill namnpublicera en misstänkt mördare, är det bara en procent av journalisterna som ger samma svar.

– Det här går självklart att se som att vi har etiskt högtstående svenska journalister. Och det är sannolikt sant. Men det är också värt att reflektera över att tre gånger fler ur allmänheten än bland journalister anser att en rektor som förskingrat ska namnges i lokaltidningen. Det är fullt möjligt att tänka sig att förtroendet för medier skadas också av utebliven namnpublicering, säger Lars Truedson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.  

Publikationen Uthängd – inte bara #metoo släpps i dag den 19 augusti. I juni släpptes särtrycket Uthängd – om medieetik efter #metoo med några kapitel speciellt inriktade på #metoo-hösten 2017.
Rapport tar ett brett grepp om den enskildes utsatthet inför medier, inte bara under #metoo. Namnpubliceras brottslingar oftare idag än förr? Stöder allmänheten mediers etiska linje? Har vi fått två konkurrerande medieetiker, en i traditionella och en i sociala medier? När kan dold kamera försvaras? Och hur gör man för att få upprättelse om man anser sig orättfärdigt uthängd?

Kontakt:
Lasse Truedson, föreståndare Mediestudier:
070-632 04 06 eller lars@mediestudier.se

Seminarium i dag onsdag kl 15.00 på Zoom:

Så säger forskningen om medieetik och uthängningar
Publicerar namn på fler brottslingar i dag än förr? Har allmänhet och journalister samma syn på uthängningar? Hur hanterar svenska medier sin makt att förstöra enskilda personers liv? Mediestudier presenterar en bok med olika studier som granskar mediers makt över enskilda. 

Tid: tisdag 19 augusti, kl 15.00 OBS TIDEN!
Plats: Videokonferens i Zoom – länk skickas till anmälda inför seminariet. OBS: Bara ett fåtal platser kvar.

Seminariet kommer att spelas in av SVT Forum för senare sändning och dessutom läggas ut på Mediestudiers youtubekanal inom kort.

Mer information och anmälan här.

Medverkande:
Klas Granström, chefredaktör, Expressen
Bengt Johansson, professor, JMG, Göteborgs universitet
Ester Pollack, professor, JMK, Stockholms universitet
Magnus Danielson, docent, Linnéuniversitetet
Ola Sigvardsson, Medieombudsman.
Sofia Wadensjö Karén, VD UR
Moderator Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier
 

Institutet för mediestudier ska - med forskningen som verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten.
Det sker genom att initiera egen forskning eller sprida kunskap om andras forskning samt genom att vara en mötesplats för diskussioner om mediers roll i samhället.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Institutet för Mediestudier · Åsögatan 149 · Stockholm 11632 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp