Copy
Pressmeddelande från Institutet för Mediestudier: Hög representation av svarta i svensk TV
View this email in your browser
Ny skrift om medier och mångfald från Institutet för Mediestudier:

Hög representation av svarta i svensk tv
– fler svarta men färre från Mellanöstern än gruppernas andel i befolkningen 

I en pionjärstudie av vilka som syns på bästa sändningstid i SVT1 och TV4 visar det sig att vissa minoritetsgrupper syns i större utsträckning än sin andel i befolkningen. Andra är underrepresenterade. Gruppen vita syns mest av alla. Av minoritetsgrupperna är det framförallt svarta som syns mer än sin befolkningsandel i tv-reklam och tv-journalistik. Det visar en studie Institutet för mediestudier presenterar i dag. 

Trots en brinnande samhällsdebatt med förslag på ganska långtgående åtgärder kring mångfald i medier så saknas aktuell forskning om hur minoritetsgrupper representeras i svenska medier. Nu presenterar Institutet för mediestudier en skrift med några försök att ge fakta till diskussionen – och de fakta som presenteras är samtidigt överraskande och förväntade.

– Det här området är hårt omdebatterat, fyllt av konflikter och nästan tomt på aktuell medieforskning och politiska förslag. Forskningen som finns är ofta gammal och ger inte någon fast grund att stå på för diskussionen. Det ger utrymme för både fördomar och propaganda. Därför har vi beslutat att beställa några studier och essäer inom området, säger Lars Truedson, föreståndare för Institutet för mediestudier.

I en undersökning gjord av docent Sayaka Osanami Törngren, Malmö universitet tillsammans med docent Sofia Ulver, Lunds universitet och forskningsassistenten Karl-Arvid Färm studeras vilka som syns på bästa sändningstid i SVT1 och TV4. Studien sorterar dem som syns i olika kategorier utifrån utseende. Det visar sig att tv-reklam är mer mångfaldig än framförallt tv-underhållningen, med tv-journalistiken i en mellanposition. Svarta är överrepresenterade rent numerärt på bästa sändningstid i svenskproducerade medier medan andra grupper ligger närmare sina befolkningsandelar. Personer som i studien utseendemässigt kategoriserades som att ha bakgrund i Mellanöstern var dock underrepresenterade jämfört med sin befolkningsandel.

Det är också intressant att andelen icke-vita som syns i rutan är större i TV4 än i SVT.

Men kvantitativ representation är bara ett första steg. Det är också viktigt att studera vilka roller minoritetspersoner tilldelas. Är de rättvisande? I undersökningen är alla icke-vita kategorier tydligt överrepresenterade i roller som saknar repliker. Personer med asiatiskt utseende syns särskilt ofta i roller utan någon interaktion alls med andra.

Få färska studier har undersökt den etniska mångfalden inne i medieföretag. Mediestudier har därför beställt en undersökning av läget på högsta nivå, i styrelserna plus vd för de tio största mediekoncernerna. Den visar att ytterst få av dem är utlandsfödda. Endast en styrelseledamot är född utanför Europa. Av de många svenskfödda befattningshavarna har endast en person två utlandsfödda föräldrar. Och när vi undersökt bakgrunden hos de ansvariga utgivarna för det största nyhetsorganet inom de tio koncernerna finner vi endast en utlandsfödd person.

Här kan du ladda ner rapporten och få del av fler detaljer.

Rapporten presenteras vid ett seminarium i dag onsdag, 10 nov, kl 15.00 på Zoom. Detaljer i spalten till höger.

Kontakt:
Lasse Truedson, föreståndare, Institutet för Mediestudier.
070-632 04 06 eller lars@mediestudier.se
SEMINARIUM IDAG:

Vitt eller brett – hur ser mångfalden ut i medierna? 
Utifrån Institutet för mediestudiers nya publikation Vitt eller brett – vilka får ta plats i medier och på redaktionerna? hålls ett första seminarium med inriktning på forskningen kring mångfalden inom medier. Vi har konstaterat att det finns en brist på medieforskning inom området, kanske för att det är ett ämne som lätt politiseras och rör upp mycket känslor och åsikter. På detta seminarium presentar Mediestudier ny empiri med ett antal studier som tittar närmare på medierepresentation i etern och i tidningar. 

Tid: IDAG 10 november 2021, kl 15.
Plats: Zoom (Anmälan på Facebook-event)

Medverkande:
Sayaka Osanami Törngren, docent Malmö universitet
Peter M. Dahlgren, fil.dr. JMG, Göteborgs universitet
Heike Graf, professor Södertörns högskola
Fredrick Malmberg, Nyhetschef TV4
Arash Mokhtari, journalist


Hur tänker vi om mångfald i medier?
Det andra seminariet utifrån publikationen Vitt eller Brett – vilka får ta plats i medier och på redaktioner? tar upp de mer politiska aspekterna av ämnet. Få saker har diskuteras med samma intensitet – för att inte säga konfliktnivå – som det om hur det nya, heterogena Sverige representeras i medierna. Varför handlar så mycket av diskussionen om språk och ordval – och vad får det för konsekvenser?  Varför verkar just etnisk mångfald väcka så mycket känslor i flera olika riktningar?

Tid: 18 november 2021, kl 15.
Plats: Zoom, (Anmälan på Facebook-event)

Medverkande:
Seher Yilmas, ansvarig Sverigespegling på SVT
Paul Frigyes, journalist
Tobias Hübinette, docent Karlstads universitet
Sakine Madon, politisk chefredaktör, Upsala Nya Tidning
Jan Inge Jönhill, docent I sociologi
Fler namn kan tillkomma.
Institutet för mediestudier ska - med forskningen som verktyg – verka för en välgrundad diskussion i samhället om hur medierna sköter sin grundläggande uppgift: att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten.
Det sker genom att initiera egen forskning eller sprida kunskap om andras forskning samt genom att vara en mötesplats för diskussioner om mediers roll i samhället.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Institutet för Mediestudier · Åsögatan 149 · Stockholm 11632 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp