Copy
Laatste nieuws van het CDA Hilversum
Bekijk deze mail in uw browser

Beste leden en belangstellenden van het CDA Hilversum,


Het afgelopen jaar is snel gegaan. In december 2017 kwam de campagne op stoom en leerden de huidige fractieleden elkaar kennen. Bij de verkiezingen in maart wonnen we een zetel maar in mei werd het onverwacht geen coalitie, maar oppositie. En nu in december 2018, zes maanden na de start van de nieuwe fractie, staat er een stevig en hecht team dat op alle fronten opereert en met veel plezier goed van zich laat horen. En niet alleen de fractie bruist: ook onze partij leeft in Hilversum! Zo kijken wij terug op een succesvolle 30/40'ers borrel in Mout met een grote opkomst en een optimale sfeer.

Een optimale sfeer, die momenteel bij de coalitiepartijen ver te zoeken is. Zij hebben net een moeizame raadsvergadering achter de rug waarbij veel chaotisch overleg tijdens haastig gevraagde schorsingen nodig bleek om de boel bij elkaar te houden. Coalitiepartners VVD en GroenLinks zagen hun eigen motie afgeraden worden door de nog enig overgebleven wethouder van Hart voor Hilversum en bleven in verwarring achter. 'Volkspartij' Hart voor Hilversum zag zich genoodzaakt haar principes te laten varen en sprak in plaats van de gemeenteraad, wanhopig de publieke tribune bezet met actievoerders toe, om vervolgens dezelfde mensen hard te laten vallen. Een debat over dagbesteding Wespp en de eenvoudige vraag waarom een in 2015 al unaniem aangenomen motie van CDA en SP niet is opgevolgd, ontaardde in een principiële discussie met een belangrijke rol voor CDA-raadslid Gerben van Voorden. Daarover verder in deze nieuwsbrief meer.


Het CDA maakt zich ernstig zorgen over het functioneren van deze coalitie en deze zorgen zijn niet gespeeld omdat wij nu eenmaal oppositie zijn, maar omdat wij waarde hechten aan kwaliteit van bestuur van Hilversum. 

En zo stevenen wij af op 2019...wij wensen u fijne kerstdagen toe en veel heil & zegen in het nieuwe jaar. We zien u voor een persoonlijke ontmoeting graag zaterdag 26 januari a.s. bij de nieuwjaarsreceptie in Het Pinetum. U bent daar vanaf 16:00 uur van harte welkom!

Rest ons nog raadslid Ahmet Yorulmaz vanaf deze plek heel veel sterkte toe te wensen met zijn herstel. Hij heeft zich voor 4 maanden uit de raad teruggetrokken vanwege een burn-out. Fractiemedewerker Tjalke de Jong (de oorspronkelijke nr. 4 van de kandidatenlijst) zal hem tijdelijk vervangen. Wij danken Tjalke hartelijk voor zijn fantastische inzet en directe bereidheid in te springen!

Heeft u nog suggesties of zaken die u opvallen? U kunt ons altijd bereiken via het mailadres info@hilversum.cda.nl
Uw fractie v.l.n.r. Evert Jan Kruijswijk Jansen (raadslid), Olaf Streutker (fractievoorzitter), Gerben van Voorden (raadslid) en Tjalke de Jong (tijdelijk vervangend raadslid). Achter op het bankje: Gertjan Postma (fractiemedewerker) en Jacobine van Dijk (fractiemedewerker).
(Het mooie compliment is van VVD-wethouder Scheepers via Twitter)

Van onze fractievoorzitter Olaf Streutker:

Licht in de duisternis

De donkere dagen voor Kerstmis geven mij altijd een gevoel van weemoed. Mijn gedachten gaan terug naar mijn kinderjaren, waarin ik me geborgen mocht weten in de gezelligheid en de warmte van thuis. Inmiddels zijn mijn kinderen groot en zijn we een generatie verder en mogen wij ons huis openstellen voor anderen.

Wat zou het mooi zijn als wij allen tijdens deze kerstperiode extra alert zijn op hen die geen familie hebben om op terug te vallen. Durft u het aan om een ver familielid, een eenzame vriend, of zelfs een vage bekende aan tafel uit te nodigen? Wie neemt u mee naar één van de kerstvieringen in Hilversum?

Laten we allen proberen om iets van licht te laten schijnen, daar waar het duister is. Zoals die ster boven dat kleine kindje in Bethlehem, een teken van hoop op een betere toekomst.

U allen wens ik een gezegend kerstfeest en veel heil en zegen toe in 2019.

Nodigt u een eenzame uit aan het Kerstdiner? Wij brengen een kerststol langs:

Het vieren van Kerst betekent voor veel mensen gezelligheid, samenzijn met familie, warmte en een mooie sfeer. Maar dit geldt helaas niet voor iedereen. Het aantal eenzamen in Nederland stijgt en juist tijdens de feestdagen is dat extra pijnlijk.

Gelukkig ontstaan er in ons land steeds meer mooie initiatieven om met Kerst het gezelschap uit te breiden en een eenzame vriend, bekende of zelfs een vreemde aan tafel uit te nodigen.

Het CDA in Hilversum zet zich al jaren lokaal in voor de bestrijding van eenzaamheid en juicht deze initiatieven dan ook ten zeerste toe!

Om het extra gezellig te maken, komen wij dit jaar zelfs een kerststol langs brengen én we belonen ook nog de drie mooiste initiatieven met een gourmetpakket voor 8 personen.

Geïnspireerd geraakt? Meld uw initiatief dan aan op www.kerstvierjenietalleen.nl en we komen bij u langs!

Het CDA in de media (klik voor groot):

De Gooi- en Eemlander, 14 december 2018
De Gooi- en Eemlander, 13 december 2018
De Gooi- en Eemlander 19 december 2018
De Gooi en Eembode, 13 december 2018
De Gooi en Eembode, 6 december 2018
De Gooi en Eembode, 20 december 2018

Achtergronden bij het nieuws:

Na het sneuvelen van wethouder Pelsink naar aanleiding van een stevig debat over dit onderwerp, kreeg ook haar opvolger Karin Walters het heel benauwd tijdens de raadsvergadering van woensdag 12 december j.l.

Wat bleek, nog steeds zijn alle deelnemers van Wespp (een dagbesteding voor mensen met een psychiatrische achtergrond) nog niet elders ondergebracht en zitten deze mensen noodgedwongen thuis of zwerven ze doelloos rond op straat.

Ondanks het feit dat er al drie jaar bekend is dat dagbesteding DAC Wespp zou sluiten en dat er een unaniem (!) aangenomen motie van CDA en SP uit 2015 ligt waarin staat dat deze inloop behouden zou moeten blijven totdat er een passend alternatief gevonden is, zijn nog steeds niet alle deelnemers ondergebracht op een nieuwe locatie.

Een sterk optreden van CDA-raadslid Gerben van Voorden zorgde ervoor dat wethouder Karin Walters maar met moeite overeind bleef. Haar wacht in ieder geval een motie van wantrouwen, mocht zij de zaken nu niet snel op orde brengen.

De kille houding van wethouder Karin Walters tijdens het debat was op z'n minst opmerkelijk te noemen. Een mea culpa voor het pas in september 2018 starten met het zoeken naar oplossingen, bleef uit. Ook lijkt de opmerking van Karin Walters "u kunt wel zo stoer doen met wij geven u 250.000 euro, maar dat is er niet” in het kader van andere 'zeer urgente uitgaven' van deze coalitie zoals de € 250.000,- voor het Metropole Orkest, wel wat ongepast.
Hoe een spontaan idee, een enorme vlucht kan nemen in het nieuws, zowel op Social Media als in de kranten. Met de komst van de Utrechtse oud-wethouder Jeroen Kreijkamp als directeur van Hilversum Marketing, lijkt het plotseling binnen handbereik: het opnemen van Hilversum in de koers van de Vuelta. Jeroen Kreijkamp was in 2015 verantwoordelijk voor de start van de Tour de France in Utrecht, dus het zal geen onbekende materie zijn. Raadslid Gerben van Voorden heeft direct vragen gesteld. Biedt de komst van de Vuelta naar Utrecht voor Hilversum niet een uitgelezen kans om nationaal en internationaal haar finest moment te beleven? Wat zou het prachtig zijn om via de lommerrijke lanen, door het centrum, de koers door Hilversum te laten rijden. Livebeelden van de koers met het Raadhuis, Mout en Landgoed Zonnestraal zullen de hele wereld overgaan. "Een mooiere vorm van ‘Citymarketing’ lijkt bijna ondenkbaar!", aldus een enthousiaste van Voorden.

Maak kennis met...(tijdelijk) raadslid Tjalke de Jong:

En dan zit je opeens een rij naar voren. Niet op het bankje erachter, maar op de stoel van een raadslid. Met je eigen naam erbij. Tijdelijk, wel te verstaan, maar niet minder echt.
Zit je er nu dichter op? Of had je als commissielid (een rij erachter in de raadszaal) meer overzicht? Vragen die te kort na m’n beëdiging komen om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Wel onwennig dat je iets mag zeggen opeens, dat je stem telt, figuurlijk, maar ook letterlijk bij stemmingen. Zeker ook onwennig hoe dat stemkastje werkt, de eerste keer.

Een week van eerste keren, van blijdschap maar ook van contemplatie. Daar is het nu eenmaal ook de tijd van het jaar voor, zo net voor Kerst. Dat het ‘tijdelijke’ ligt in het feit dat je iemand vervangt. Daarom hoop ik op beterschap voor Ahmet en dat ik waardige vervanging lever de aankomende periode.

Ik bied het CDA en Hilversum mijn onverminderde inzet aan de aankomende maanden. En hoop dat dit een voorbode mag zijn voor meer (in andere omstandigheden weliswaar). En dat alle goeds en zegen die we elkaar deze periode toewensen ook mogen doorwerken in mijn werk als raadslid.

Tjalke de Jong

Vanuit het bestuur:

CDA Hilversum bruist van de energie! Bestuur, fractie, de fractie-assistenten, en nog vele vrijwilligers vormen samen met al onze leden een dynamisch geheel. Uw steun blijft noodzakelijk. In het bijzonder als vrijwilliger, als CDA-stemmer en met uw financiële bijdrage.

Komend jaar volgen er verkiezingen voor de Provinciale Staten / Waterschap en het Europees Parlement.

Wij zijn zeer gelukkig met de kandidatuur uit ons midden van Olaf Streutker en Jacobine van Exel-van Dijk voor de PS2019 en Ahmet Yorulmaz en Menno Krijnen voor de AGV2019.
Zij zijn allen lijstduwers.

Wij gaan campagne voeren om het CDA ook in de provincie en in het Waterschap sterk te maken. Goed voor Hilversum, goed voor de provincie en goed voor een uitstekend waterbeheer.

Mogen wij op uw hulp rekenen om het verkiezingsfonds goed gevuld te krijgen? Mocht u dit nog niet hebben gedaan, kunt u uw financiële bijdrage overmaken op:
IBAN NL48 RABO 0122 1607 97 t.n.v. CDA Hilversum.

Hartelijk dank,

Hajé Walch, waarnemend voorzitter

Andele Nauta, penningmeester

Oranje Boven, leve de herinnering:

Tijdens de CDA thema-avond 'Eén tegen eenzaamheid', werden veel reeds bestaande initiatieven door het publiek en door de sprekers benoemd. Dit initiatief lichten we er voor deze kersteditie van onze nieuwsbrief, graag even uit:

Een goed gesprek, aandacht hebben voor elkaar. Daar draait het toch om?

Met deze set gesprekskaarten krijgt u gemakkelijk een gesprek op gang over persoonlijke herinneringen, ervaringen en meningen. Iedereen heeft wel wat met het koningshuis. De foto’s en de vragen zijn gericht op het gesprek tussen de deelnemers. Om aan de hand van persoonlijke verhalen elkaar beter te leren kennen.

‘Oranje boven, leve de herinnering’ is een middel om verbinding te maken:
  • Verzorgingshuizen zetten de set in voor hun bewoners om het geheugen te stimuleren, te prikkelen, om het gesprek met elkaar te voeren, verbinding te maken. tussen ouderen en jongeren, zoals leerlingen, kleinkinderen.
  • De jeugd leert spelenderwijs wat van de Nederlandse geschiedenis, van wat hun opa/oma vindt en ervaren of meegemaakt heeft.
  • Tussen ouderen in een wijk. Het bespreken van een aantal kaarten bij de koffie bevordert het vitaal thuis blijven wonen en verbinding hebben met andere ouderen. De ouderen weten elkaar weer te vinden.
Meer informatie over dit spel en de verkrijgbaarheid vindt u hier.

Geslaagde 30/40'ers borrel:

Afgelopen vrijdag vond in Mout een geslaagde 30/40'ers borrel plaats voor CDA-leden en introducees. De opkomst (rond de 25 man) was boven verwachting en de sfeer was goed! 

Agenda:

Zaterdag 26 januari: nieuwjaarsreceptie

U bent van harte uitgenodigd samen met bestuur en fractie in het Pinetum het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Datum: zaterdag 26 januari a.s.
Tijd: van 16:00 tot 18:00 uur
Locatie: Pinetum Blijdenstein
Copyright © 2018 CDA Hilversum, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail als lid van het CDA, als niet-lid/sympathisant en/of als belangstellende voor de (politieke) ontwikkelingen in Hilversum e.o. - CDA Hilversum - info@hilversum.cda.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp