Copy

VANEBRUD. I arbejder altid med to opgaver samtidigt i jeres møder. Spørgsmålet er hvordan?

Temaet for disse 10 uger er små praktiske vanebrud og ledernes erfaringer med dem. Ugens case handler om at få øje på de mønstre i en ledergruppe, som holder gruppens fulde potentiale tilbage – og gøre noget ved dem.
 

Det er lige så sandt, som det er banalt: Hvis vi gør det, vi plejer at gøre, sker der det, der plejer at ske. Så med mindre vi gør noget ”andet”, får vi aldrig noget nyt til at ske. Heller ikke når det handler om mødevaner.

Dette ledelsesteam satte sig for at kigge på samarbejdet, og fandt ud af, at de i løbet af deres fem år sammen havde udviklet nogle mønstre, som gik ud over energi og kreativitet og dermed resultatskabelsen.

Hvis en ledergruppe udelukkende koncentrerer sig om strategien, handleplaner, bundlinje osv. og bare lader relationerne og dynamikken i gruppen sejle, risikerer gruppen at lade uhensigtsmæssige mønstre stå i vejen for, at den kan udnytte sit fulde potentiale.

Dét arbejde kræver en særlig indsats og er ikke klaret på det ugentlige éntimes møde som punkt 8 lige før pkt. 9, Eventuelt.

En given gruppe arbejder altid med to opgaver samtidigt. Opgave 1 er den opgave, gruppen er sat i verden for at løse: strategi, handleplaner, salg, økonomi osv. Opgave 2 handler om gruppens samarbejde, om det der sker i gruppen og den enkelte, mens den arbejder med den første opgave.  

Men for de fleste bliver arbejdet med relationerne stedmoderligt behandlet. Det går jo godt nok, så det behøver vi ikke, hører man ofte.

I casen viste det sig, at medlemmerne af et tilsyneladende meget velfungerende lederteam hver især i længere tid havde oplevet stigende frustration og energitab, men for sig selv bare slået det hen med et ”Det er nok bare mig ..!”

I forbindelse med et servicetjek fandt gruppen ud af, at man havde udviklet nogle mønstre, der stod i vejen for at udnytte det fulde potentiale i gruppen. To af teammedlemmerne stjal ofte rampelyset med frugtesløse uenigheder, mens andre holdt sig tilbage i bestemte situationer. Og chef og ledere viste sig at have misforstået hinanden. Chefens ønske om at give plads til ”involvering” blev nærmest paranoidt opfattet som ”passivitet” og ”iagttagelse”.

Teamet har med sin indsats fået ryddet op i og justeret på mødernes form og indhold samt årshjulet. Og de har taget fat på arbejdet med at ændre deres fælles og individuelle mødevaner. Gruppens medlemmer oplever klart bedre beslutninger, fordi folk engagerer sig og spiller ind, når - og kun når - de har noget at bidrage med. Gruppen har besluttet at følge op på gruppens og den enkeltes arbejde med vanebrud på et særskilt møde hvert kvartal.

 

Læs hele casen her
Møder er det vigtigste enkeltstående ledelsesværktøj. Hvornår har I sidst givet jeres møder et serviceeftersyn?
 
BetterMeetings tre-timers workshop om mødeledelse og -deltagelse munder ud i konkrete aftaler om, hvordan I kan arbejde med vanebrud. Vi indgår i dialogen på baggrund af korte oplæg baseret på den nyeste teori og vores sammenlagt næsten 50 års erfaring som ledere og konsulenter. Til glæde for den enkelte, gruppen og organisationen.
Læs om workshop her
Serien om vanebrud i møder er skrevet af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate hos BetterMeetings og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings A/S.
Kontakt Michael Bo Nielsen
Kontakt Wenche Strømsnes

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver søndag sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.

Viden om mødeledelse

Vi har samlet veldokumenteret viden om mødeledelse igennem flere år. Gå til vores artikelarkiv og søg den inspiration, du mangler. 

What goes up... must come down.  Det har stor konsekvens, hvad man som leder gør i sine møder. Det påvirker virksomhedens kultur, energi og performance. Et fokus på kvalitet i møder skaber tid til hele organisationen. Det vil hjælpe dig til at skabe en stærkere gruppe, fordi de møder, der holdes under din ledelse, er i top. Uden unødig koordinering og administration og med maksimalt fokus på handling. 

BetterMeetings mødesystem hedder What goes up. Det er oprindeligt udviklet som et digitalt svar til ledere af ledergrupper, fordi kvaliteten af ledernes møder smitter af på hele organisationen. Men systemet kan anvendes i alle grupper, der har tilbagevendende møder og bruges således også i udvalg, projektgrupper, afdelingsmøder og bestyrelser.

We're Social. Find os her

LinkedIn
Facebook
Hjemmeside
Email
Copyright © 2019 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp