Copy

VANEBRUD. Hvad er du værd på møderne? Hvad er møderne værd for dig? Og hvad gør du, hvis svaret er ”ikke ret meget”?

Temaet for disse 10 uger er små praktiske vanebrud og ledernes erfaringer med dem. Ugens case handler om at få øje på de mønstre i en ledergruppe, som holder gruppens fulde potentiale tilbage – og gøre noget ved dem.
 

Hvis den perlerække af møder, du deltager I i løbet af ugen, synes lang og ørkesløs, kan det betale sig at stoppe op og spørge: "Hvis dette møde er svaret, hvad var så lige spørgsmålet?”

Ugens case handler om en chefgruppe i en større servicevirksomhed, som satte sig for at undersøge, om medlemmerne selv – og de møder de sammen deltog i – skabte tilstrækkelig værdi for organisationen. Dermed kom de indirekte til at gå i flæsket på det faktum, som Ledernes Hovedorganisation i gentagne undersøgelser har slået fast: tre ud af fire danske ledere mener ikke, at den tid, de bruger på møder, står mål med udbyttet.

Chefgruppen opsplittede begrebet ”værdiskabelse” i nogle dimensioner, som både handler om gruppens opgave og det enkelte gruppemedlems indsats på møderne. Herefter tog de hver især stilling til dimensionerne.

Resultatet af ledergruppens servicetjek af egen indsats og selve møderne blev, at man fik ryddet op i mødestrukturen, og at man fik taget aktiv stilling til, om ens deltagelse i de enkelte møder virkelig var nødvendig. Desuden blev det aftalt, at alle har pligt til at spørge mødeindkalder, hvis man er I tvivl om, hvorfor man skal deltage i et møde, altså hvad man formodes at bidrage med.
 
Nogle møder blev efterfølgende afskaffet, andre forkortet mens andre igen blev udvidet. Den samlede mødetid for chefgruppen blev reduceret med 10 pct.

Casen er et eksempel på, at møderækker fra tid til anden bør underkastes et servicetjek. Over tid har møderækker det med at sande til, fordi de ikke længere reflekterer de udfordringer, som organisationen har.
 

 

Læs hele casen her
Møder er det vigtigste enkeltstående ledelsesværktøj. Hvornår har I sidst givet jeres møder et serviceeftersyn?
 
BetterMeetings tre-timers workshop om mødeledelse og -deltagelse munder ud i konkrete aftaler om, hvordan I kan arbejde med vanebrud. Vi indgår i dialogen på baggrund af korte oplæg baseret på den nyeste teori og vores sammenlagt næsten 50 års erfaring som ledere og konsulenter. Til glæde for den enkelte, gruppen og organisationen.
Læs om workshop her
Serien om vanebrud i møder er skrevet af Michael Bo Nielsen, selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate hos BetterMeetings og Wenche Strømsnes, stifter og leder af BetterMeetings A/S.
Kontakt Michael Bo Nielsen
Kontakt Wenche Strømsnes

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver søndag sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.

Viden om mødeledelse

Vi har samlet veldokumenteret viden om mødeledelse igennem flere år. Gå til vores artikelarkiv og søg den inspiration, du mangler. 

What goes up... must come down.  Det har stor konsekvens, hvad man som leder gør i sine møder. Det påvirker virksomhedens kultur, energi og performance. Et fokus på kvalitet i møder skaber tid til hele organisationen. Det vil hjælpe dig til at skabe en stærkere gruppe, fordi de møder, der holdes under din ledelse, er i top. Uden unødig koordinering og administration og med maksimalt fokus på handling. 

BetterMeetings mødesystem hedder What goes up. Det er oprindeligt udviklet som et digitalt svar til ledere af ledergrupper, fordi kvaliteten af ledernes møder smitter af på hele organisationen. Men systemet kan anvendes i alle grupper, der har tilbagevendende møder og bruges således også i udvalg, projektgrupper, afdelingsmøder og bestyrelser.

We're Social. Find os her

LinkedIn
Facebook
Hjemmeside
Email
Copyright © 2019 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp