Copy

Et møde er en serie af samtaler

Er dine møder en række af monologer – eller er det en serie af samtaler, hvor I taler sammen om vigtige forretningsanliggender?

Det er ikke ligegyldigt, om møderne er det ene eller andet – i hvert fald ikke, hvis I vil skabe engagement og resultater sammen.

Det er med dit mødedesign, du skaber rammen for en konstruktiv samtale. ”Runden”, ”Siden sidst” eller ”Ordet er frit”-punkter uden forudgående metodeovervejelser initierer i bedste fald parallelleg, hvor folk lige liver op, når de er på. I værste fald efterlader de deltagerne i en tilstand af mismod og apati.

For hvert enkelt punkt skal du overveje en proces for, hvordan samtalen skal forløbe. Du skal sikre, at der bliver samlet op på en overskuelig måde (tavler og flip overs er fantastiske teknologier!).

Det gør det samtidigt lettere for dig - eller den, du måtte udpege til det -  at styre processen undervejs og få den tilbage på sporet, når folk begynder at gentage sig selv og hinanden. Eller hvis formålet med samtalen undervejs bliver et andet end at bidrage konstruktivt. Dermed også sagt, at du skal slå ned på afbrydelser, og deltagere, som ikke lytter og som ikke kobler sig på hinandens oplæg.

Husk at runde hvert punkt af med tydeligt at opridse resultatet af samtalen.  

Michael Bo Nielsen er selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate i BetterMeetings A/S
Wenche Strømsnes er stifter og leder af BetterMeetings
God mødeledelse er ikke raketvidenskab. Men det er nok den mest undervurderede ledelsesdisciplin. Og det er en skam, for din gruppes handlekraft defineres af kvaliteten af jeres møder.  

I denne serie vil vi udfolde 10 små overskuelige handlinger i hverdagen, som kan skabe nye vaner.

Temaerne er: 

Uge 43 Mødeleder – træd tilbage
Uge 44 Grib momentum. Om lidt er det for sent
Uge 45 Nedlæg forbud mod at 'stille svar' på møderne
Uge 46 Ved dine mødedeltagere, hvad du har brug for?
Uge 47 Ved du, hvad dine mødedeltagere har brug for?
Uge 48 Hvis I ikke tæller points, er det bare træning
Uge 49 Et møde er en serie af samtaler
Uge 50 Hurtige beslutninger kan stå i vejen for de gode beslutninger
Uge 51 Invitér uenigheden indenfor
Uge 52 Small talk

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver uge sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.

HENT TIDLIGERE TIP

We're Social. Find os her

LinkedIn
Facebook
Hjemmeside
Email
Copyright © 2020 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp