Copy

VANEBRUD Engager bestyrelsesmedlemmerne før mødet

Temaet for disse 10 uger er små praktiske vanebrud og ledernes erfaringer med dem  

Denne case er fra bestyrelsesmøderne i en mellemstor servicevirksomhed

"Direktionens orientering - mundtligt." Sådan lød et af de faste punkter på dagsorden til alle bestyrelsesmøder i en mellemstor servicevirksomhed med 300 ansatte, en ledergruppe på syv og en direktion på tre personer. De tre dirkektionsmedlemmer og ind i mellem en eller flere mellemledere fremlagde på skift fra en i forvejen produceret lækker PowerPoint med status på dette og hint. Det betød desværre, at der var lidt for meget envejskommunikation på møderne. 

På en workshop for bestyrelsen og de to ledelseslag besluttede man blandt andet at ændrede processen, så den forberedte PowerPoint blev sendt ud et par dage før mødet. Her kunne bestyrelsesmedlemmerne notere sine spørgsmål og sende dem til bestyrelsesformanden og direktionen forud for mødet. På selve mødet blev det de konkrete spørgsmål, der kom til at sætte dagsorden. Det gav mange fordele.
 

  1. Direktionens mundtlige orientering blev mere nærværende og relevant for deltagerne på mødet.
  2. Direktionen havde mulighed for at finde uddybende materiale til det, bestyrelsen var optaget af.
  3. Bestyrelsen var bedre forberedt og stillede bedre spørgsmål. Måske fordi spørgsmålene ikke opstod ud af dagsformen på mødet men i stedet af en individuel forberedelse.
  4. Direktionen oplevede, at bestyrelsen blev bedre sparringspartnere på de drifts-temaer, der typisk var genstand for orienteringen. Ofte blev der budt meget mere konkret og konstruktivt ind.
  5. Der blev brugt mindre tid på punktet, og det gav plads til mere tid til de strategiske beslutningsoplæg.  
Læs hele casen her
Møder er det vigtigste enkeltstående ledelsesværktøj. Hvornår har I sidst givet jeres møder et serviceeftersyn?
 
BetterMeetings tre-timers workshop om mødeledelse og -deltagelse munder ud i konkrete aftaler om, hvordan I kan arbejde med vanebrud. Vi indgår i dialogen på baggrund af korte oplæg baseret på den nyeste teori og vores sammenlagt næsten 50 års erfaring som ledere og konsulenter. Til glæde for den enkelte, gruppen og organisationen.
Læs mere om workshop

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver søndag sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.

Viden om mødeledelse

Vi har samlet veldokumenteret viden om mødeledelse igennem flere år. Gå til vores artikelarkiv og søg den inspiration, du mangler. 

What goes up... must come down.  Det har stor konsekvens, hvad man som leder gør i sine møder. Det påvirker virksomhedens kultur, energi og performance. Et fokus på kvalitet i møder skaber tid til hele organisationen. Det vil hjælpe dig til at skabe en stærkere gruppe, fordi de møder, der holdes under din ledelse, er i top. Uden unødig koordinering og administration og med maksimalt fokus på handling. 

BetterMeetings mødesystem hedder What goes up. Det er oprindeligt udviklet som et digitalt svar til ledere af ledergrupper, fordi kvaliteten af ledernes møder smitter af på hele organisationen. Men systemet kan anvendes i alle grupper, der har tilbagevendende møder og bruges således også i udvalg, projektgrupper, afdelingsmøder og bestyrelser.

We're Social. Find os her

LinkedIn
Facebook
Hjemmeside
Email
Copyright © 2019 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp