Copy

Véd du, hvad dine mødedeltagere har brug for?

Som mødeleder er du helt og aldeles afhængig af det følgerskab, som deltagerne vil give dig. Men godt følgerskab kommer ikke ud af ingenting.

Det kræver ærlighed, tydelighed og hårdt arbejde af hele teamet at etablere godt følgerskab. Præcis som med lederskabet.

Ligesom du som mødeleder skal eksplicitere din krav og forventninger til følgerskabet, skal mødedeltagere eksplicitere, hvad de har brug for fra dig, dvs. hvilket hhv. lederskab, der gør dem gode.

Som mødeleder er det dig, der har ansvaret for at sætte en ramme, hvor I kan afstemme forventningerne.

En måde er at spørge hver enkelt om, hvad der er vigtigst for dem før, under og efter mødet? Altså i forberedelsesfasen, under selve mødet og endelig i forbindelse med kommunikation, implementering og opfølgning.

Bed deltagerne svare individuelt, skrive deres svar ned og tag så en runde. Saml gerne svarene op på en flipover eller tavle.

Find sammen med gruppen de 3 – 5 vigtigste ting til før, under og efter mødet, som du kan gøre noget ved. Hvis du er I tvivl, om du kan eller vil indfri et specifikt ønske, er det ok at sige det – og at sige, at du lige skal gumle på det og vender tilbage på næste møde.

Ligesom følgerskabet fra tid til anden skal evalueres, skal I med jævne mellemrum evaluere lederskabet. Husk at ingen af tingene er noget uden den anden.

Michael Bo Nielsen er selvstændig ledelsesrådgiver og affiliate i BetterMeetings A/S
Wenche Strømsnes er stifter og leder af BetterMeetings
God mødeledelse er ikke raketvidenskab. Men det er nok den mest undervurderede ledelsesdisciplin. Og det er en skam, for din gruppes handlekraft defineres af kvaliteten af jeres møder.  

I denne serie vil vi udfolde 10 små overskuelige handlinger i hverdagen, som kan skabe nye vaner.

Temaerne er: 

Uge 43 Mødeleder – træd tilbage
Uge 44 Grib momentum. Om lidt er det for sent
Uge 45 Nedlæg forbud mod at 'stille svar' på møderne
Uge 46 Ved dine mødedeltagere, hvad du har brug for?
Uge 47 Ved du, hvad dine mødedeltagere har brug for?
Uge 48 Hvis I ikke tæller points, er det bare træning
Uge 49 Et møde er en serie af samtaler
Uge 50 Hurtige beslutninger kan stå i vejen for de gode beslutninger
Uge 51 Invitér uenigheden indenfor
Uge 52 Small talk

Få et tip om ugen

Selv en meget erfaren leder må ind i mellem skifte stil i sine møder for at opnå bemærkelsesværdige resultater. Hver uge sender vi et nyt tip. Tilmeld dig her.

HENT TIDLIGERE TIP

We're Social. Find os her

LinkedIn
Facebook
Hjemmeside
Email
Copyright © 2020 BetterMeetings

opdater dine præferencer
afmeld nyhedsbrev
privatlivspolitik

Email Marketing Powered by Mailchimp